0

Posiadamy akredytację Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), dzięki której możemy pośredniczyć między nauką a gospodarką.

Wynalazcom oraz naukowcom pomagamy tworzyć firmy zorientowane na stabilny wzrost. Wspieramy je w zakresie strategii, transferu technologii (w tym sprzedaż patentów, licencji, know-how) i współpracy przemysłowej.

Sprawdź naszą ofertę akredytacyjną