Studium przypadku

Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku dostarczania rozwiązań wspierających firmy w marketingu cyfrowym i handlu elektronicznym. Dzięki swoim produktom dostarcza kompleksową obsługę dla marketerów cyfrowych, którzy mogą tworzyć, publikować i optymalizować strony docelowe, pop-upy i ścieżki sprzedaży, wspierane przez dedykowane usługi. Spółka wzięła udział w programie Accelerate w Silicon Valley, gdzie przez ponad 4 miesiące pracowała nad modelem biznesowym. Cały program zakończył się inwestycją funduszu venture capital. Spółka zwróciła się z pytaniem do Inventity o zweryfikowanie strategii dalszego rozwoju.

Doradcy Inventity wykorzystując metodykę Growing Pains® wykonali diagnozę Barier Wzrostu oraz Efektywności Organizacyjnej spółki. Następnie z kluczową kadrą menedżerską przeprowadzili serię warsztatów definiujących Mapę Strategii spółki. W efekcie prac powstał kompleksowy plan zwiększenia zdolności firmy do korzystania z możliwości rynkowych, w tym: wskazanie celów w Kluczowych Obszarach Rezultatów (tj., rynki, produkty i usługi, zasoby, systemy operacyjne, systemy zarządcze, kultura organizacyjna, zarządzanie wynikami finansowymi).

Efektem prac zespołu projektowego było; zdefiniowanie strategii firmy i zbudowanie skutecznego systemu planowania strategicznego, opracowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, opracowanie i wdrożenie modelu kompetencyjnego dla całej organizacji oraz opracowanie i wdrożenie (nowej) kultury organizacyjnej.

Zidentyfikowanie dwóch projektów strategicznych, rekrutacja osób odpowiedzialnych za wdrożenie tych celów oraz przygotowanie budżetu i modelu finansowego dla różnych wariantów finansowania (tj. pozyskanie inwestora finansowego typu fundusz VC). W rezultacie prac doradczych zarząd spółki przyjął ambitną strategię wzrostu zakładającą 26x wzrost przychodów w okresie 4 lat. Spółka we współpracy z doradcami Inventity pozyskała 1,5 mln PLN grantu EU na rozwój nowego produktu oraz pozyskała drugą rundę inwestycyjną od nowego funduszu venture capital.