0
Polskie firmy rodzinne, a Bariery Wzrostu

Firmy rodzinne są jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. Stanowią 36% przedsiębiorczości, generują łącznie przychód w wysokości 322 mld zł w skali roku i aż 18% PKB!

Nasze badania prowadzone na firmach rodzinnych pokazały, że 70% firm cierpi z powodu problemów (Barier Wzrostu) powiązanych z niedoskonałym rozwojem modelu zarządzania.

Polskie firmy rodzinne uczestniczące w badaniu średnio osiągnęły gorsze wyniki (doświadczały silniejszych Barier Wzrostu) niż pozostałe firmy, a także były niżej oceniane na poszczególnych poziomach rozwoju organizacji  (wg. modelu Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®).

Główne przyczyny nieefektywności są następujące:

Niska świadomość znaczenia efektywności organizacyjnej

Mała otwartość biznesu rodzinnego na wiedzę spoza rodziny i „świeżą krew”

Niewystarczające umiejętności menedżerskie

Nadmierna ostrożność w finansowaniu rozwoju biznesu

Coraz bardziej widoczną potrzebą jest otwarcie się przedsiębiorstw rozwijanych dotychczas wewnętrznymi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem na inspiracje z zewnątrz i dopasowanie stosowanych rozwiązań do zmieniającego się rynku, grup docelowych oraz wewnętrznych potrzeb i wymagań organizacji.

Sprawdź Bariery Wzrostu w Twojej organizacji
Zrealizuj darmowe badanie
57%
polskich firm rodzinnych wchodzi w fazę sukcesji
33%
firm skutecznie przekazuje przywództwo następnemu pokoleniu
13%
firm rodzinnych odnoszących sukcesy udaje się dotrwać do trzeciego pokolenia
45%
firm, z którymi pracowali nasi Doradcy, to firmy rodzinne
Inventity Foundation we współpracy z Stanford University Press Stanford,Kalifornia
Czempiony Biznesu. Strategie trwałego sukcesu firm rodzinnych
35.00 130.00 
Wybierz opcje
Współpraca
Współpraca z firmami rodzinnymi

Od lat prowadzimy projekty dla polskich firm rodzinnych bazując na metodyce skalowania przedsiębiorstw GROWING PAINS STRATEGY®. Nasze metody wnoszą istotny wkład do implementowanych w przedsiębiorstwach zmian.

Skupiamy się na każdym aspekcie procesu tak, aby stworzyć firmę rodzinną odnoszącą długoterminowe sukcesy. Zajmujemy się problemami dotyczącymi firm rodzinnych z punktu widzenia tak biznesu jak i samej rodziny. Przedstawiamy zasady ramowe do budowania organizacji odnoszącej trwałe sukcesy i wprowadzamy Model Budowania Firmy Rodzinnej zdolnej przetrwać wiele pokoleń.

Wnosimy istotny wkład pojęciowy do sposobu myślenia o firmie rodzinnej, wprowadzając określenia takie, jak: „funkcjonalność i dysfunkcjonalność firmy rodzinnej”, „fundament firmy rodzinnej”, „równowaga firmy rodzinnej”. Wprowadzamy zasady ramowe, w tym 6 czynników, którymi trzeba zarządzać, żeby osiągnąć wysoki stopień funkcjonalności firmy rodzinnej, oraz wskazujemy objawy występujące w dysfunkcjonalnej firmie rodzinnej.

Udostępniamy narzędzia oceny, które można wykorzystać do usprawnienia firmy rodzinnej. Wprowadzamy ankiety służące do przeprowadzenia samodzielnej oceny dwóch kluczowych aspektów “recepty na sukces” firmy rodzinnej: (1) rozwoju organizacyjnego i (2) stopnia funkcjonalności rodziny.

Usługi dla firm rodzinnych
Mapa strategii firmy rodzinnej

Model Budowania Firmy Rodzinnej

Etapy rozwoju organizacyjnego firmy rodzinnej

Typy funkcjonalności i dysfunkcjonalności firmy rodzinnej

Model zarządzania kulturą organizacyjną firmy rodzinnej

Ankieta oceny aktualnej kultury organizacyjnej

Model kultury organizacyjnej wspierającej wzrost firmy

Plan zarządzania kulturą organizacyjną

System monitorowania uaktualnienia planu zarządzania kulturą

Ankieta oceny skuteczności zarządzania kulturą

Planowanie strategiczne i efektywność zarządzania dla menedżerów firm rodzinnych – usługa szkoleniowa

Analiza Środowiskowa

Kluczowe trendy środowiskowe wpływające na działalność firmy, koncepcja działalności, misja strategiczna i podstawowa strategia

Koncepcja Piramidy Rozwoju Organizacyjnego

Kluczowe obszary rozwoju organizacyjnego, projekt procesu zmian

Mapa Strategii

Główne zadania strategiczne i cele SMART dla Twojej Organizacji

Kluczowe Obszary Wyników

Zakres Obowiązków a Definicja Roli, realizacja strategii, indywidualne cele SMART

Rozwijanie Efektywności Zarządzania

Dźwignia wzrostu, 6 głównych czynników wpływających na Długofalowy Sukces Organizacji