Strategic Advisor

Maciej Chełkowski

Menedżer, Doradca biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, a także w zakładaniu i rozwijaniu firm w Polsce i za granicą. Zarządzał dużymi zespołami sprzedażowymi. Pracował dla firm rodzinnych, które przechodziły przez proces transformacji finalnie zmieniając właściciela poprzez przejęcie 100 % udziałów przez fundusz private equity.

Posiada ogromną wiedzę na temat organizacji sprzedaży, modelu dystrybucji. Z sukcesem przygotowywał i wdrażał strategię krótko i długoterminowe przedsiębiorstw, wprowadzał na rynek nowe marki odnoszące sukces marketingowy i sprzedażowy. Wdrażał systemy ERP od koncepcji po uruchomienie. Prowadził wieloetapowe procesy rekrutacyjne, assessment, a także kreował nowych liderów.

Maciej uzyskał tytuł magistra prawa i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także program studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Zarządzanie Sprzedażą i jest absolwentem Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.