Strategic Advisor

Magdalena Tomaszewska

Menedżer, certyfikowany coach, mentor, asesor, trener i doradca z wysokimi kompetencjami w zakresie budowania i realizacji strategii organizacji oraz zarządzaniu różnorodnymi zespołami.
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie związane z rozwojem wyższej kadry kierowniczej. Pracowała w wiodących na rynku instytucjach: Millennium, ING, Santander, pełniąc funkcje menedżerskie. Zarządzała budżetami rzędu kilkunastu milionów złotych w jednostkach zatrudniających kilkaset osób. Posiada ponad 10 tysięcy godzin coachingowych i doradczych w pracy z kadrą menedżerską.

Magda specjalizuje się w diagnozie kompetencji przywódczych oraz ich ukierunkowanym strategicznie rozwoju. Jest ekspertem w dziedzinie kultury organizacyjnej, planów sukcesji oraz pozyskiwania talentów. Jest autorem i współautorem wielu programów dla High Potential oraz szybkich ścieżek rozwojowych, a także kompleksowych rozwiązań w zakresie budowania kompetencji przyszłości dla przedsiębiorstw. Przygotowywała i wdrażała projekty zarządzania przez cele oraz wdrażania zmian organizacyjnych.

Magda uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym, ukończyła studia podyplomowe na tej samej uczelni. Ponadto uzyskała międzynarodowe certyfikaty coacha, mentora oraz w zakresie narzędzi diagnostycznych dla pracowników. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®