Strategic Advisor

Marcin Galicki

Nawiązuje i prowadzi partnerstwa w krajowych i międzynarodowych konsorcjach publiczno-prywatnych. Skupia się na identyfikacji i rozwoju projektów badawczych oraz opracowaniu strategii wejścia na rynek. Kluczowe kompetencje to planowanie przedsięwzięć biznesowych, tworzenie biznesu od fazy zalążkowej oraz zagadnienia związane z CSR-em.

Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze Marketingu, PR i Strategii. Pracował dla firm z sektora IT oraz bankowego. Od prawie dekady zakłada i prowadzi przedsięwzięcia biznesowe oraz społeczno-biznesowe w sektorze HoReCa i Spożywczym.

W ostatnich latach szczególnie zaangażowany jako inicjator i uczestnik takich przedsięwzięć, jak Fair Bazar, Centrum ekoJa, Warszawski BioBazar, OFFFestival 2013, Żywiecka Kooperatywa Spożywcza. Wizjoner, otwarty na działanie dla pożytku drugiego człowieka. Propagator Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Marcin jest absolwentem Programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC Paris, London Business School i Norwegian School of Economics; studiów podyplomowych w dziedzinie Public Relations we Francuskim Instytucie Zarządzania IFG oraz Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.