Strategic Advisor

Mateusz Sarapata

Mateusz jest doświadczonym managerem z wieloletnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w branży finansowej. Kilka ostatnich lat zarządzał FORUM TFI S.A. – jednym z największych niezależnych, polskich towarzystw inwestycyjnych. Umiejętność syntetycznego łączenia wiedzy wynikającej z prawniczego wykształcenia z praktyczną znajomością zagadnień biznesowych pozwalała mu na przygotowywanie skutecznych rozwiązań dla klientów. Zaangażowany w wiele procesów inwestycyjnych na rynku PE/VC. Aktywnie brał udział w projektowaniu i wdrażaniu planów restrukturyzacyjnych i planów rozwoju dla przedsiębiorstw działających na zróżnicowanych rynkach. Posiada wysokie kompetencje w zakresie tworzenia i realizacji strategii inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej wiele uwagi poświęcał zagadnieniu operacyjnej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw oraz analizie nowoczesnych metod zarządzania, w szczególności dotyczących podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest także absolwentem Advanced Management Program w IESE Business School (Barcelona). W ramach rozwoju kompetencji managerskich brał udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®