Strategic Advisor

Tomasz Filipek

Tomasz łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką menedżerską w firmach sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego, produkcyjnego i handlu detalicznego.

Przez 15 lat zarządzał projektami, związanymi z formułowaniem oraz wdrażaniem strategii, reorganizacją przedsiębiorstw, a także fuzjami i przejęciami, dla dużych firm prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek i organizacji rządowych. W tym okresie pracował dla największych firm doradczych i technologicznych (Ernst&Young, Capgemini, IBM). W IBM odpowiadał między innymi za zarządzanie projektem ekspansji na Europę Środkowo-Wschodnią poprzez akwizycję firm z sektora technologii informatycznych.

Jako menedżer tworzył jedną z pierwszych w Polsce sieci aptek. W sektorze finansowym opracowywał i wdrażał strategię ekspansji grupy KBC w Europie w tym zakładając działalność consumer finance w Rumunii. Zarządzając działalnością KBC Consumer Finance w Polsce integrował aktywa i operacje consumer finance w jedną jednostkę biznesową. Prowadził własną średniej wielkości firmę produkcyjną współpracującą z największymi sieciami detalicznymi w Europie, a także restrukturyzował i zarządzał firmą produkującą specjalistyczne materiały budowlane. Był członkiem rady nadzorczej grupy wydawnictw należącej do funduszu Empik Media&Fashion.

Tomasz uzyskał tytuł magistra nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł MBA University of Minnesota. Ukończył program zarządzania fuzjami i przejęciami w INSEAD. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®