Doświadczenie

Inventity Foundation to fundacja not-for-profit, która od ponad 10 lat wspiera rozwój polskich przedsiębiorców:

  • młodych, w dynamicznej fazie rozwoju firmy oraz
  • dojrzałe firmy w procesie zmian – efektywnościowych, transformacji cyfrowej lub zmian pokoleniowych.

Realizujemy działalność w dwóch formach: edukacyjnej-bezpłatnej oraz komercyjnej-płatnej. Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez wykłady, publikacje, warsztaty dla przedsiębiorców. Działalność płatna realizowana jest poprzez sprzedaż książek wydawanych przez fundację oraz projekty doradcze realizowane dla firm przez Doradców operacyjnie pracujących na rzecz przedsiębiorców. Zyski fundacji z jej komercyjnej aktywności przeznaczane są na stały rozwój organizacji i zwiększanie sieci Doradców.

Doświadczenie Doradców

Inventity pracuje z przedsiębiorcami „rękami” Licencjonowanych Doradców Growing Pains Strategy®. Zrzeszamy ponad 40 menedżerów ex-corpo, z 15 letnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych, udostępniając tym samym przedsiębiorcom kompetencje i wiedzę, które nie są dla nich dostępne z uwagi na przykład na budżet.

Nasi Doradcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, stosując sprawdzone metodyki, procesy i narzędzia, wspierając firmy w procesie transformacji. Umożliwiają zmianę organizacji z etapu młodej nieuporządkowanej do profesjonalnie i systemowo zarządzanej. Przekłada się to na osiągane zyski.

Polepszenie wyników finansowych to z kolei wiele nowych możliwości w zakresie rozwoju firmy. Doradztwa strategicznego nie należy zatem bagatelizować – to ważny, a nierzadko wręcz kluczowy element efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nasi specjaliści zapewniają pełne wsparcie, przedstawiając optymalne metody dalszego kierowania przedsiębiorstwem w celu zmaksymalizowania przychodów.

Doświadczenie poparte metodyką – Growing Pains Strategy®

Doradcy pracują według metodyki skalowania przedsiębiorstw Growing Pains Strategy®, która rozwijana jest od ponad 40 lat i stosowana była w ponad 30 000 firm na całym świecie, w tym w Starbucks, IBM czy Neutrogena, a przez Inventity potwierdzona na ponad 800 polskich podmiotach.

Metodyka pozwala na precyzyjną identyfikację barier rozwoju firmy i jej wąskich gardeł wraz z oznaczeniem stopnia znaczenia tych barier oraz wypracowanie strategii rozwoju na 3-5 lat wraz z kaskadą celów operacyjnych i harmonogramem zmian. Metodyka jest oparta na narzędziach ścisłych, matematycznych, pozwalających na porównanie firmy i jej benchmark do 30 000 zbadanych dotychczas firm.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami, pozwoliło nam przeprowadzić szeroko zakrojony projekt badawczy, dostosowujący metodykę Growing Pains Strategy® do polskich realiów. Współpracujemy z firmami działającymi w wielu branżach, świadcząc wysoko wyspecjalizowane wsparcie strategiczne i wdrożeniowe. Zasady metodyki opisane są szerzej w książce „Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw”.