0
Optymalizacja kosztów działalności

Odpowiadamy na kompleksowe potrzeby rozwijających się firm

Nasze doświadczenia wskazują na szereg kwestii, gdzie widzimy możliwości znaczącej poprawy funkcjonowania wybranych procesów back-office’owych.

Odpowiednie ich rozpoznanie przyczynia się do zmniejszenia pracochłonności oraz wyeliminowania czynności zbędnych lub zastąpienia ich automatyzacją.

Podjęte w wyniku audytu działania z reguły prowadzą do redukcji kosztów oraz zmniejszenia ilości błędów i poprawy jakości pracy w danym obszarze oraz uwolnienia czasu menedżerów lub przekierowania ich uwagi na kluczowe dla firmy obszary działalności

P
P
Potrzeby zdefiniowane przez klientów

 

Potrzeba poprawy rentowności

Uwolnienie czasu i zasobów finansowych  

Potrzeba przejęcia odpowiedzialności

Potrzeba rozwoju kompetencji

Potrzeba stabilizacji biznesu i możliwości rozwoju 

B
B
Benefity uzyskane dzięki naszym działaniom

 

  Oszczędność kosztów back-office

  Definicja potrzeb i zatrudnienie personelu 

  Przejęcie odpowiedzialności za procesy

Doświadczenia i ekspertyza doradców

Gwarancja ciągłości pracy

Efektywne procesy

Audyt procesów finansowo-księgowych

Podstawowym celem przeprowadzenia audytu w tym obszarze jest odpowiedź na pytanie ile kosztują firmę te działania i jakie oszczędności jesteśmy w stanie osiągnąć. W trakcie audytu analizujemy m.in.:

 • wolumen dokumentów finansowych, sprzedażowych i księgowych
 • wydajność operacji księgowych i rozliczeniowych
 • wydajność operacji kadrowo-płacowych
 • liczbę obsługiwanych pracowników, współpracowników i spraw
 • cykliczność pracy, liczbę błędów i zaległości

W rezultacie jesteśmy w stanie wskazać koszty realizowanych procesów, oszacować oszczędności możliwe do uzyskania w wyniku usprawnień procesów oraz zarekomendować zmiany w zakresie systemu mierzenia efektywności pracy (KPI’s).

Efektywne procesy

Audyt procesów wewnętrznych

W uzupełnieniu do audytu finansowo-księgowego audyt procesów pozwala na zidentyfikowanie obszarów dających szansę na wygenerowanie dodatkowych przychodów, poprawę satysfakcji klienta lub pracowników bądź efektywniejszą alokację zasobów firmy.

Analizie poddawane są m.in.:

 • sprawność komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • terminowość i jakość obsługiwanych spraw
 • możliwości digitalizacji i transformacji cyfrowej
 • efektywność i zgodność strategii IT z celami firmy
 • skuteczność i możliwość automatyzacji procesu windykacji
 • analiza procesów RODO

 

Efektywna organizacja

Audyt Efektywności Organizacyjnej®

Badanie Efektywności Organizacyjnej pozwala na identyfikację krytycznych czynników, wpływających na efektywność zarządzania. Koncepcja Piramidy Rozwoju Organizacyjnego jest wykorzystywana do:

 • jakościowej i ilościowej oceny dojrzałości firmy w 6-ciu wymiarach ->
 • pomiaru czy poziom rozwoju systemów, struktur i zasobów firmy wspiera jej wzrost i dalszy rozwój
 • określenia silnych punktów i luk na każdym poziomie Piramidy
 • definiowania długoterminowych przewag konkurencyjnych i projektowania ich wdrożenia
Na powodzenie każdej firmy wpływa efektywność wszystkich 6-ciu obszarów, które tworzą jeden zintegrowany system, a infrastruktura firmy jest dostosowana do jej fazy rozwoju.
Zgodność regulacyjna

Audyt zgodności z dyrektywą ESG

Właściwie przeprowadzony audyt pozwala stworzyć ramy do uporządkowanego, długoterminowego zarządzania obszarem ESG oraz komfortowe dostosowanie się do przyszłych regulacji, dzięki czemu unikamy efektu „gonienia” przepisów. Obejmuje on:

 • Analizę potrzeb i oczekiwań interesariuszy
 • Ocenę materialności i priorytetyzację obszarów ESG, które są najbardziej krytyczne dla Twojej organizacji
 • Identyfikację luk procesowych i organizacyjnych
 • Weryfikację wskaźników w priorytetowych obszarach
 • Analizę trendów rynkowych, regulacyjnych i technologicznych
 • Rekomendację jak tworzyć raport ESG
 • Wskazówki jak zintegrować cele ESG ze strategią biznesową

W efekcie audytu możemy rozpocząć budowę strategii zarządzania i raportowania czynników niefinansowych.

Efektywność procesu doradczego
Gwarantowane korzyści niezależnie od formuły współpracy

Każdy proces doradczy rozpoczynamy od bezpłatnych konsultacji. Na podstawie uzyskanych informacji proponujemy najbardziej efektywną metodę analiz jak również najlepiej dopasowaną formę współpracy. Audyty procesów realizujemy przy wsparciu BPO Champions – ekspertów w dziedzinie Outsourcingu Procesów Biznesowych.

Niezależnie od obszaru jesteśmy przekonani, że wypracowane przez nas rozwiązania przyczynią się – oprócz poprawy jakości prac i odciążenia zespołów firmy od monotonnych i rutynowych działań – do istotnej redukcji kosztów funkcjonowania obszaru back-office, a wypracowane przy naszym udziale koncepcje strategiczne pozwolą zbudować długoterminową przewagę konkurencyjną.

 • Odniesienie wyników audytu organizacji do kilkuset firm działających w Polsce
 • Diagnoza obecnych procesów z uwzględnieniem potrzebnych zmian
 • Redukcja kosztów obsługi
 • Skuteczne wykonanie zleconych zadań

 

 • Zwiększenie wydajności wszystkich komórek organizacyjnych
 • Przejęcie odpowiedzialności prawnej za obsługiwane obszary
 • Zespół osób szkolonych przez najlepszych ekspertów
 • Oszczędność czasu
Strategia i raportowanie ESG
Wsparcie doradcze
Jesteśmy, by Ci pomóc
 • Mamy doświadczenia we współpracy z bardzo wieloma małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Rozumiemy, jak działa firma działająca w niszy, jak również taka, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność usługową czy przemysłową.
 • Współpracujemy również  z dużymi spółkami zatrudniającymi setki pracowników, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Jesteśmy po to, żeby w teorii i praktyce wspomagać klientów w radzeniu sobie z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, jakie stwarza współczesna rzeczywistość biznesowa, administracyjna i środowiskowa.

  Jesteś zainteresowany?
  Porozmawiajmy!
  Imię i nazwisko
  E-mail
  Numer telefonu