0
Optymalizacja zasobów

Zalety interim managementu

Proces zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty jest tym bardziej kosztowny im wyższe stanowisko chcemy obsadzić. Interim management pozwala na zminimalizowanie kosztów, biurokracji i długoterminowych zobowiązań.

1
1
1. Zweryfikowani doradcy

Zamiast przeglądać oferty i samodzielnie poszukiwać kandydatów, skorzystaj z naszego wsparcia.

Zaproponujemy Ci doświadczonych menedżerów z naszej Licencjonowanej Sieci Doradców, dobranych pod kątem potrzeb Twojego biznesu.

2
2
2. Jasno skalkulowany koszt i efekt

Szybki proces analizy sytuacji i rekomendacja najlepszego rozwiązania dzięki sprawdzonej metodyce i doświadczonym menedżerom pozwala na wdrożenie rozwiązania w konkretnym czasie, z umówionym efektem biznesowym.

Ty stawiasz warunki: określasz zakres i budżet projektu, a my przedstawiamy dopasowane profile doradców.
3
3
3. Nawet trzykrotna oszczędność czasu

Ty najlepiej wiesz, jak skomplikowany może być proces rekrutacji menedżerów.

Ogłoszenia, spotkania, negocjacje… Zmieniamy to!

Łącząc sprawdzoną metodykę i doświadczonych menedżerów, pomożemy Ci skrócić proces do kilku dni.

Profesjonalny outsourcing

Inventity to przede wszystkim menedżerowie-praktycy

Sieć doradców Inventity to  zespół doświadczonych menedżerów-praktyków oraz ekspertów w wielu obszarach kompetencji funkcyjnych i branżowych. ->

Niezależnie czy na wcześniejszym etapie współpracy realizujemy np. audyty organizacji czy projektujemy organizację (Mapa Strategii) czy też tymczasowe zarządzanie jest indywidualną potrzebą klienta, nasi doradcy są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do podjęcie tych wyzwań.

Łączymy solidną analizę ze skutecznymi wdrożeniami, które generują trwałą wartość dla naszych klientów.  Wspieramy polskie i międzynarodowe firmy przemysłowe i usługowe działające w Polsce i zagranicą.

Elastycznośc dla każdego biznesu
Jak wygląda początek współpracy z interim managerem?

Początek współpracy z interim managerem z Inventity jest zorientowany na poznaniu specyfiki projektu. Działanie te mogą być oparte na informacjach przekazanych od klienta, ale skuteczniejszą metodą jest np. wcześniejsze przeprowadzenie audytu lub zaprojektowanie Mapy Strategii

Na tej podstawie definiowany jest oczekiwany cel oraz zmiany, które trzeba wprowadzić. Następnie możemy przejść do powierzenia projektu konkretnej osobie, co jest esencją interim managementu.

W Inventity prowadzimy usługi tymczasowego zarządzania w pełni dopasowane do potrzeb klienta – od zamkniętego zakresu wdrożeniowego do pełnej integracji w strukturę spółki wraz z przejęciem odpowiedzialności za wynik.

 

 • Sprawowanie nadzoru nad całym portfolio inicjatyw
 • Odpowiedzialność za zarządzanie konkretnym projektem oraz zespołem zbudowanym ze specjalistów
 • Monitorowanie postępu prac i w przypadku pojawienia się istotnych odchyleń od planu sugerowanie oraz implementacja zmian
 • Nadzór nad wdrożeniem całej strategii
 • Odpowiedzialność i decyzyjność ws. budżetu wdrażanej strategii
 • Przejęcie odpowiedzialności za rezultat końcowy wdrożenia strategii w roli, np. Chief Strategy Officera raportującego bezpośrednio do zarządu spółki
Gwarancja jasności zasad

Określamy wygodne dla klienta zasady współpracy

Na każdym etapie współpracy dbamy o maksymalną przejrzystość – począwszy od audytu i oceny sytuacji, poprzez definiowanie zakresu, potrzeb i alokację zasobów, realizując powierzone zadania i zamykając współpracę kompleksowym raportem. 

 

Przejrzystość
 • Każda współpraca rozpoczyna się od bezpłatnych konsultacji z zespołem zarządzającym i doświadczonymi menedżerami
 • Wszystkie projekty mają jasno określone fazy, dzięki czemu klienci mogą zmienić formę współpracy bez angażowania nadmiernych kosztów
 • Wspólnie z klientem definiujemy kryteria odbioru projektu w zakresie jakości i satysfakcji współpracy
Obsługa
 • Interim menedżer zawsze ma wsparcie bardzo szerokich kompetencji i doświadczeń wszystkich naszych Doradców
 • Klient określa zakres i budżet projektu, a my zapewniamy kompetencje, profesjonalizm i zaangażowanie odpowiednich menedżerów
 • Wszystkie otwarte kwestie zawsze wyjaśniamy do końca i w 100%  realizujemy powierzone zadania
Rezultaty
 • Wiedza branżowa i funkcyjna Doradców połączona z doświadczeniem menedżerskim i profesjonalizmem gwarantuje sukces
 • Nasi Doradcy skupiają się nie tylko na realizacji celu, ale również na motywacji zespołu, rozwoju kadr i ich zdolności zawodowych
 • Po każdym projekcie przedstawiamy raport końcowy pozwalający następcy płynnie przejąć realizowane zadania

 

Strategia i raportowanie ESG
Wsparcie doradcze
Jesteśmy, by Ci pomóc
 • Mamy doświadczenia we współpracy z bardzo wieloma małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Rozumiemy, jak działa firma działająca w niszy, jak również taka, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność usługową czy przemysłową.
 • Współpracujemy również  z dużymi spółkami zatrudniającymi setki pracowników, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Jesteśmy po to, żeby w teorii i praktyce wspomagać klientów w radzeniu sobie z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, jakie stwarza współczesna rzeczywistość biznesowa, administracyjna i środowiskowa.

  Jesteś zainteresowany?
  Porozmawiajmy!
  Imię i nazwisko
  E-mail
  Numer telefonu