0
Korzyści
Współpraca z naszymi Doradcami przynosi klientom następujące korzyści

Niezależna, obiektywna, zewnętrzna ocena

Asysta Doradców z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym

Precyzyjne, mierzalne metody identyfikacji wąskich gardeł w procesach i organizacji

Szybki czas diagnozy przedsiębiorstwa

Praktyczne wnioski z audytu wybranego obszaru działalności firmy wraz z rekomendacjami zmian

Gotowe do zastosowania propozycje i rekomendacje zmian

Dowiedz się więcej o metodyce

Poznaj metodykę Growing Pains Strategy®, która jest osią naszych procesów współpracy z przedsiębiorcami. Rozwijana od ponad 40 lat, stosowana przez największe znane międzynarodowe firmy i przetestowana na ponad 30 000 firm na całym świecie.

Dowiedz się więcej
Jakiego typu audyty możemy przeprowadzić

Rozpoczynając współpracę z naszymi klientami przyglądamy się wnikliwie ich organizacji, kluczowym obszarom, zasobom i procesom. Działamy według metodyki Growing Pains Strategy®, która pozwala nam ułożyć proces diagnozy tak, aby jego realizacja była sprawna, nie obciążała nadmiernie pracowników po stronie organizacji klienta i aby wnioski miały wymiar praktyczny, aplikowalny.

Audyt sprzedażowo-marketingowy

Poddajemy wnikliwej ocenie obszar sprzedażowo-marketingowy. Badamy go w kilku kluczowych perspektywach, które pokazują na ile kompletny jest ten pion tak kluczowy dla rozwoju Twojej organizacji.

Audyt procesów finansowych

Poddajemy badaniom obszar finansów Twojej organizacji. Weryfikujemy poziom profesjonalizacji procesów i ich adekwatności do stopnia rozwoju firmy. Weryfikujemy elementy mające wpływ na płynność finansową i asystujemy przy określeniu zapotrzebowania kapitałowego na dalszy rozwój firmy.

Audyt technologiczny

Sprawdzamy efektywność zaplecza technologicznego wspierającego funkcjonowanie firm, które działają w branżach innych niż technologiczne. Badamy również zaplecze technologiczne, stanowiące podstawową wartość firm skoncentrowanych na produkcji i dystrybucji rozwiązań opartych na technologiach.