0
Empirycznie sprawdzone
Narzędzia zostały empirycznie sprawdzone, ich skuteczność potwierdzają ponad 40-letnie badania i wdrożenia zakończone sukcesami przedsiębiorstw.

Metodyka badawcza jest prezentowana w znanych publikacjach, tłumaczonych na wiele języków, wydanych przez prestiżowe międzynarodowe uniwersytety m.in. przez Stanford University, Oxford University i Cambridge University.

Podejście to zostało wdrożone w największych globalnych firmach. Obecnie Inventity Foundation wdraża metodykę Growing Pains Strategy® w Polsce.

Etap 1. Badanie | Ocena Barier Wzrostu (Growing Pains Survey)

Etap 2. Badanie | Ocena Efektywności Organizacyjnej

Etap 3. Mapa Strategii

Etap 1
Badanie | Ocena Barier Wzrostu (Growing Pains Survey)

Ocena pokazuje, że w przypadku, gdy infrastruktura i zasoby przedsiębiorstwa nie są wystarczająco dostosowane do szybkiego tempa wzrostu i skali przedsiębiorstwa, mierzonymi dynamiką i wielkością przychodów, w przedsiębiorstwie pojawiają się bariery wzrostu (Growing Pains).

Według badań przeprowadzonych przez prof. E. Flamholtza istnieje silny, odwrotnie proporcjonalny wpływ Growing Pains (barier wzrostu) na sytuację finansową przedsiębiorstwa – wysokie Growing Pains blokują przedsiębiorstwu możliwość przełożenia przychodów na odpowiednio wysokie wyniki finansowe.

Badanie ma na celu identyfikację poszczególnych Growing Pains w organizacji i ich znaczenia dla jej przyszłego rozwoju.

Etap 2
Badanie | Ocena Efektywności Organizacyjnej

Ocena Efektywności Organizacyjnej (Organizational Effectiveness Survey) stanowi narzędzie pogłębiające Ocenę Barier Wzrostu (Growing Pains Survey). W przypadku, gdy z badania Growing Pains® wynika, że przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji, w której jego dalszy rozwój jest utrudniony, ze względu na bariery wzrostu, Organizational Effectiveness Survey pomaga szczegółowo zidentyfikować każdą z barier i umożliwia określenie, co należy zrobić, aby je przełamać.

Ocena Efektywności Organizacyjnej mierzy czy poziom rozwoju systemów, struktur i zasobów przedsiębiorstwa wspiera jego wzrost i dalszy rozwój.

W celu osiągnięcia długookresowego sukcesu rynkowego, niezbędne jest nie tylko osiąganie wysokich obrotów, ale także efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem na sześciu poziomach tzw. Piramidy Rozwoju Organizacyjnego® (Rynek, Produkty/ Usługi, Zasoby, Systemy Operacyjne, Systemy Zarządzania, Kultura Organizacyjna).

Główny cel badania:

  • ocena, w jakim stopniu obszary Piramidy są dostosowane do etapu rozwoju przedsiębiorstwa
  • pomiar efektywności funkcjonowania tych obszarów w przedsiębiorstwie
Etap 3
Mapa Strategii

Mapa Strategii to efekt procesu strategicznego przygotowującego firmę na rozwój w okresie nadchodzących 3-5 lat. Schemat takiego projektu strategicznego zawiera kilka kluczowych kroków:

  1. Analiza środowiskowa – skan otoczenia: analiza rynku, konkurencji, trendów
  2. Ocena organizacji po kątem: kultury organizacyjnej, systemów zarządzania, systemów operacyjnych, zasobów, rynków/produktów/usług
  3. Rozwiązywanie problemów strategicznych: kwestie Fundamentu Biznesu, kwestia Strategicznego Rozwoju Organizacji
  4. Strategiczny Biznes Plan: analiza sytuacji, Koncepcja Biznesowa, misja strategiczna, podstawowa strategia, obszary kluczowych wyników, zadania i cele, plany działania
  5. Budżetowanie
  6. Kwartalne podsumowanie zarządcze: raporty, spotkania
Dowiedz się więcej o metodyce

Poznaj metodykę Growing Pains Strategy®, która jest osią naszych procesów współpracy z przedsiębiorcami. Rozwijana od ponad 40 lat, stosowana przez największe znane międzynarodowe firmy i przetestowana na ponad 30 000 firm na całym świecie.

Dowiedz się więcej
Sprawdź jakie otrzymasz korzyści

Inventity to Licencjonowana Sieć Doradców Growing Pains Strategy®, skupiająca wyłącznie menedżerów z doświadczeniem, obsługująca polskich przedsiębiorców, pomagająca im w usuwaniu barier organizacyjnych i w szybszym rozwoju firmy.

Kompetencje

Na rzecz Twojej firmy będą pracować Doradcy z 20+ lat doświadczenia zawodowego w dużych, korporacyjnych organizacjach. Ich kompetencje i wiedzę będziesz mieć zawsze pod ręką.

Szybka identyfikacja barier

Dzięki naszym metodykom i procesom pomiaru nieefektywności już w ciągu 5 dni zidentyfikujemy najsłabsze ogniwa w Twojej firmie.

ESG
Doświadczenie

Dzięki przetestowaniu metodyki Growing Pains Strategy® na prawie 1000 polskich firm, obiektywnie spojrzymy na faktyczne problemy Twojej organizacji w odniesieniu do jej branży.

Wdrożenia

Wiemy, że strategia to jedynie część sukcesu. Dzięki naszemu know-how zdobytemu podczas realizacji 3000+ projektów, otrzymasz pełne wsparcie strategiczne i wdrożeniowe.

Niższe koszty

Zatrudnienie menedżera z 20+ lat doświadczenia to kilkumiesięczna rekrutacja i koszt kilkuset tysięcy złotych rocznie. Dzięki naszemu wsparciu znacznie zminimalizujesz koszty przyspieszając jednocześnie procesy zmian i ich efekty.

Pomagamy od lat

Od ponad 11 lat pomagamy polskim firmom zwiększać skalę ich biznesu. Klienci oceniają jakość naszych usług strategicznych i wdrożeniowych na 4.97/5.

Zaufali nam

Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Doceniamy profesjonalizm i wysoki standard współpracy ze strony Inventity Foundation, którą rekomendujemy jako wiarygodnego partnera w biznesie.

Adam Kociołek
CEO Practic Sp. z o.o. Sp.k.a.
CEO Practic Sp. z o.o. Sp.k.a.
Adam Kociołek

Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Doceniamy profesjonalizm i wysoki standard współpracy ze strony Inventity Foundation, którą rekomendujemy jako wiarygodnego partnera w biznesie.

Mapa Strategii umożliwiła nam stworzenie długofalowego planu rozwoju oraz wdrożenie systemu planowania strategicznego. Najwięcej korzyści przyniosło opracowanie unikalnego, dostosowanego do fazy rozwoju i potrzeb naszej organizacji sposobu na skalowanie biznesu. To jedno z kluczowych wyzwań firm o formacie startup plus, z którym teraz lepiej sobie radzimy!

Opracowaliśmy dostosowany do fazy rozwoju sposób na skalowanie biznesu. W rezultacie prac przyjęliśmy ambitną strategię wzrostu zakładającą 26x wzrost przychodów w okresie 4 lat.
We współpracy z Doradcami pozyskaliśmy 1,5 mln PLN grantu EU na rozwój nowego produktu.

Błażej Abel
CEO Landingi sp. z o.o.
CEO Landingi sp. z o.o.
Błażej Abel

Mapa Strategii umożliwiła nam stworzenie długofalowego planu rozwoju oraz wdrożenie systemu planowania strategicznego. Najwięcej korzyści przyniosło opracowanie unikalnego, dostosowanego do fazy rozwoju i potrzeb naszej organizacji sposobu na skalowanie biznesu. To jedno z kluczowych wyzwań firm o formacie startup plus, z którym teraz lepiej sobie radzimy!

Opracowaliśmy dostosowany do fazy rozwoju sposób na skalowanie biznesu. W rezultacie prac przyjęliśmy ambitną strategię wzrostu zakładającą 26x wzrost przychodów w okresie 4 lat.
We współpracy z Doradcami pozyskaliśmy 1,5 mln PLN grantu EU na rozwój nowego produktu.

Doradcy wykazali się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz profesjonalnym podejściem w zakresie przeprowadzonych prac.

Z głębokim przekonaniem rekomenduję firmę Inventity Foundation do prac w zakresie doradztwa strategicznego.

Agnieszka Dziedzic
CEO Eduexpert sp. z o.o.
CEO Eduexpert sp. z o.o.
Agnieszka Dziedzic

Doradcy wykazali się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz profesjonalnym podejściem w zakresie przeprowadzonych prac.

Z głębokim przekonaniem rekomenduję firmę Inventity Foundation do prac w zakresie doradztwa strategicznego.

Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Projekt został zrealizowany w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i nasilenia konkurencji na rynku mediów. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane zmiany przyczynią się do trwałego wzrostu i efektywności naszej firmy.

Dobrosława Snarska Pełka
CFO, Burda Media Polska sp. z o.o.
CFO, Burda Media Polska sp. z o.o.
Dobrosława Snarska Pełka

Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Projekt został zrealizowany w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i nasilenia konkurencji na rynku mediów. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane zmiany przyczynią się do trwałego wzrostu i efektywności naszej firmy.

Zespół doradców Inventity Foundation, przeprowadził dla nas kompleksowy projekt doradczy obejmujący analizy, opracowanie strategii rozwoju oraz wsparcie spółki we wdrażaniu inicjatyw strategicznych.

W ramach współpracy, doradcy wykonali następujące prace; analiza rynku i otoczenia spółki, analiza zasobów i modelu działania spółki, analiza struktury organizacyjnej i systemów zarządzania, analiza Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®. W kolejnym kroku, nastąpiło opracowanie kierunków strategicznych, opracowane usprawnień modelu działania organizacji (struktura organizacyjna, procesy) zgodnego z wybranym scenariuszem, przygotowanie planu wdrożenia strategii wraz z harmonogramem określającym niezbędne działania oraz zmiany wewnątrz spółki wspierające realizację strategii. Otrzymaliśmy również wsparcie zespołów projektowych we wdrażaniu inicjatyw strategicznych.
Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.

Bartłomiej Glinka
CEO, OMIDA S.A.
CEO, OMIDA S.A.
Bartłomiej Glinka

Zespół doradców Inventity Foundation, przeprowadził dla nas kompleksowy projekt doradczy obejmujący analizy, opracowanie strategii rozwoju oraz wsparcie spółki we wdrażaniu inicjatyw strategicznych.

W ramach współpracy, doradcy wykonali następujące prace; analiza rynku i otoczenia spółki, analiza zasobów i modelu działania spółki, analiza struktury organizacyjnej i systemów zarządzania, analiza Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®. W kolejnym kroku, nastąpiło opracowanie kierunków strategicznych, opracowane usprawnień modelu działania organizacji (struktura organizacyjna, procesy) zgodnego z wybranym scenariuszem, przygotowanie planu wdrożenia strategii wraz z harmonogramem określającym niezbędne działania oraz zmiany wewnątrz spółki wspierające realizację strategii. Otrzymaliśmy również wsparcie zespołów projektowych we wdrażaniu inicjatyw strategicznych.
Inventity Foundation wykonała swoje usługi w sposób świadczący o wysokim profesjonalizmie jej doradców, a opracowane analizy i raporty oraz wsparcie we wdrożeniu strategii cechowały się wysoką jakością i dużym stopniem przydatności w realizacji naszych działań.