0
Kluczowe dylematy rozwoju
Naszą ekspertyzą i doświadczeniem wspieramy proces podejmowania kluczowych decyzji

Niezależnie od branży i etapu rozwoju organizacji oferujemy szeroki zakres kompetencji ukierunkowanych na pomoc w podjęciu konkretnych, strategicznych i często przełomowych dla firmy decyzji.

Nasze doświadczenia i sprawdzona metodyka pozwalają wnieść stabilność do procesów definiowania strategii i kluczowych kierunków rozwojowych. Oferuje firmom wsparcie w pięciu istotnych obszarach:

Doradztwo strategiczne

Rozumiemy etap rozwoju, na którym jest każdy podmiot i problemy wzrostu, z którymi się zmaga. Pomagamy postawić następujące pytania i praktycznie na nie odpowiedzieć:

Dokąd zmierza moja firma? Kim chcemy się stać w perspektywie 3-5 lat? Gdzie powinienem skupić moje wysiłki? Które inicjatywy mam podjąć natychmiast, a które mogą poczekać?

W odpowiedzi stworzymy indywidualną Mapę Strategii dla Twojej firmy.

Doradztwo finansowe

Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa jest nieodzownie związany z pozyskaniem i przepływem pieniądza. Nasze wieloletnie zaangażowanie na rynkach kapitałowych i VC pomaga znaleźć odpowiedzi na następujące kwestie:

Jak sfinansować rozwój? Skąd pozyskać kapitał? W jaki sposób powinienem podchodzić do zaangażowania kapitału mojego, moich wspólników i instytucji zewnętrznych?

Prowadzimy procesy transakcji kupna i sprzedaży firm, tworzymy strategie pozyskania kapitału oraz optymalizację struktury finansowania. Wspieramy obie strony rynku – sprzedających firmy oraz poszukujących okazji inwestycyjnych.

Doradztwo operacyjne

Strategiczne zmiany wymagają przeprowadzenia zasadniczej transformacji z organizacji spontanicznej, doraźnej, wolnej duchem w podmiot zaplanowany pod względem formalnym, zorganizowany i zdyscyplinowany.

Realizowane przez nas audyty procesów pozwalają skwantyfikować wpływ zmian w obszarach biznesowych  dających szansę na poprawę wyniku finansowego, poprawę relacji z klientem lub podniesienie satysfakcji  pracowników.

Nasi Doradcy wraz z BPO Champions – ekspertami w dziedzinie Outsourcingu Procesów Biznesowych® – wesprą Twój zespół w tych działaniach. 

Innowacja i B+R

Jako akredytowany Ośrodek Innowacji mamy szansę udzielać dofinansowanego ze środków publicznych wsparcia w zakresie strategii, transferu technologii oraz tworzenia innowacji. Nasze doświadczenia w zakresie komercyjnej współpracy nauki z biznesem ułatwia rozwiązać poniższe dylematy:

Jak wprowadzać w firmie innowacje technologiczne i jak je komercjalizować? Skąd czerpać przełomowe pomysły? Jak wzmacniać organizację i jej konkurencyjną pozycję przez stymulowanie kreatywności pracowników?

Wesprzemy Twoją organizację w poszukiwaniu i sprawnym aplikowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Rozwój Kadry Menedżerskiej

Transformacja organizacji w zdolną do trwałego generowania wartości i wzrostu wymaga przeprowadzenia dwóch rodzajów zmian: zmiany roli i stylu zarządzania oraz zmiany struktury i architektury organizacji. Firmy intensywnie się rozwijające muszą często porzucić koleżeński lub rodzinny charakter, żeby móc dokonać skoku w rozwoju. Nie da się przejść do kolejnego etapu profesjonalizacji bez odpowiedzi na kilka trudnych pytań.

Czy ten zespół, z którym zacząłem współpracę daje mi gwarancje do dalszego rozwoju? Jak ma wyglądać struktura organizacyjna mojej firmy i jaka jest w niej moja rola? Jak przeprowadzić zmianę, która otworzy firmie kompletnie nowe możliwości?

Do dyspozycji oddajemy klientom dostęp do kilkudziesięciu doradców, których wspólną cechą jest ponad 20-to letnie doświadczenie w zarządzaniu, budowaniu zespołów i przeprowadzaniu zmian.

Obszary działania

Wspieramy ambitne firmy niezależnie od wielkości i etapu rozwoju

Inventity Foundation to fundacja not-for-profit, która od kilkunastu lat wspiera rozwój polskich przedsiębiorców. Realizujemy naszą działalność w dwóch formach: edukacyjnej-bezpłatnej oraz doradczej-płatnej. Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez wykłady, publikacje, warsztaty dla przedsiębiorców.

Zyski fundacji z jej komercyjnej aktywności przeznaczane są na stały rozwój organizacji i zwiększanie sieci doradców. Naszą ofertą obejmujemy wszystkie podmioty, które mają ambicje się rozwijać lub poprawiać swoją efektywność biznesową:

 • młode, rozpoczynające podbój rynkowy w dynamicznej fazie wzrostu oraz
 • dojrzałe firmy w procesie zmian efektywnościowych, transformacyjnych lub będących w trakcie zmian pokoleniowych:

 

1
1
1. Start-up'y i new tech

Podmioty te często nie funkcjonują jeszcze jako formalna firma. Z reguły są to młode organizacje z branży new-tech obarczone dużym ryzykiem przetrwania, często przed faktyczną walidacją rynkową swojego „value proposal”.

Pomagamy w pozyskaniu funduszy, usprawnieniu operacji, sprawdzeniu się na rynku, budowie (globalnej) skali i poszukiwaniu kluczowych zasobów ludzkich.

Proponowane rozwiązania: Interim management

2
2
2. Małe przedsiębiorstwa

Rozwinięta działalność jednoosobowa, które ma już potwierdzone dopasowanie produkt-rynek, choć skala jest wciąż minimalna. Główne dominuje jednak sterowane ręczne, a w firmie nie ma formalnych struktur.

Pomagamy utrzymać stabilność przychodów, umocnić produkty na rynku, wprowadzić systemy pomagające rozwinąć skalę i przeprowadzić podstawowe zmiany organizacyjne.

Proponowane rozwiązania: Audyty, Interim management

 

3
3
3. Dynamicznie rozwijające się firmy

Firmy wykorzystujące trendy digitalizacji społeczeństwa lub rozwijające się stabilnie od wielu lat i zyskujące na poprawie koniunktury branżowej. Sterowanie ręcznie wymyka się spod kontroli, a właściciele często mają wrażenie, że „działają siłą rozpędu”.

Pomagamy utrzymać momentum wzrost, uleczyć problemy organizacyjne i określić inicjatywy, by „uciec do przodu”.

Proponowane rozwiązania: Audyty, Mapa Strategii, Planowanie strategii ESG

4
4
4. Departamenty firm i korporacje

„Nowe otwarcie” to podstawowe wyzwanie. W firm rodzinnych jest to nieunikniona sukcesja. W korporacjach redefinicja biznesu, integracja obszarów lub potrzeba odnowienia wyeksploatowanych już rynków.

Pomagamy przeprowadzić zmiany bez zakłócania bieżącego biznesu. Bazujemy na wieloletniej ekspertyzie  metodycznej z dojrzałych rynków (np. USA).

Proponowane rozwiązania: Audyty, Mapa Strategii, Raportowanie ESG

Strategia i raportowanie ESG
Wsparcie doradcze
Jesteśmy, by Ci pomóc
 • Mamy doświadczenia we współpracy z bardzo wieloma małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Rozumiemy, jak działa firma działająca w niszy, jak również taka, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność usługową czy przemysłową.
 • Współpracujemy również  z dużymi spółkami zatrudniającymi setki pracowników, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Jesteśmy po to, żeby w teorii i praktyce wspomagać klientów w radzeniu sobie z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, jakie stwarza współczesna rzeczywistość biznesowa, administracyjna i środowiskowa.

  Jesteś zainteresowany?
  Porozmawiajmy!
  Imię i nazwisko
  E-mail
  Numer telefonu