0
Podstawy ESG

ESG – co to jest i na czym polega?

U źródeł ESG leżą głębokie i nieodwracalne zmiany postaw społecznych. Coraz bardziej świadome pokolenia konsumentów chcą wiedzieć, jak ich decyzje zakupowe wpływają na otoczenie, w którym żyją. Inwestorzy i instytucje finansowe świadome tych zmian wprowadzają nowe kryteria oceny przedsiębiorstw – dodatkowo ten trend wzmacniając – a idące za nimi regulacje wymuszają w zasadzie na każdej firmie konieczność zainteresowanie się tym zagadnieniem.

ESG to spójna koncepcja pozwalająca mierzyć i oceniać przedsiębiorstwo pod kątem jego wpływu na szeroko pojęte otoczenie firmy, nie tylko środowisko. Trzy litery tego skrótowca oznaczają:

E
E
Environmental

Obszar środowiskowy, czyli mierzący i oceniający wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, taki jak emisja gazów cieplarnianych samodzielnie lub jako podmiot w łańcuchu wartości.

S
S
Social

Obszar społeczny, czyli związany z ludźmi, na których wpływ ma działalność przedsiębiorstwa – zarówno wewnątrz firmy – pracownicy – jak i w jej otoczeniu – społeczności lokalne, klienci, dostawcy, itd.

G
G
Governance

Obszar jakości zarządzania poświęcony procesom wewnątrz firmy mającym zapewnić dotrzymanie zobowiązań, przejrzystość i wiarygodność. Tutaj także zajmujemy się ryzykiem, zarówno dotyczącym firmy i jej modelu biznesowego jak i łańcucha wartości.

planowanie strategii ESG przez doradcę
Nasza oferta

Budowa strategii ESG

Regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju i ESG będą coraz bardziej szczegółowe i restrykcyjne, ale ponieważ opierają się na zmianach postaw i trendach społecznych, możemy przewidzieć ich kierunek.

Nasze podejście to przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju, która koncentruje się na budowie wartości dzięki zarządzaniu ESG, a nie jest jedynie „doganianiem” przepisów.

W wyniku prac w tym zakresie otrzymujemy preselekcję wskaźników adekwatnych dla danego podmiotu, opis oczekiwań kluczowych interesariuszy, analizę trendów regulacji ESG w danej branży i finalnie plan rozwoju przedsiębiorstwa, produktów i usług zapewniający długoterminową zgodność z wymogami zrównoważonego rozwoju. Zobacz więcej ->

strategia ESG - prace nad raportem ESG

Planowanie inicjatyw i wdrożenie

Do przygotowanej przez nas strategii przygotowujemy plan operacjonalizacji umożliwiający dostarczenie rezultatów w oczekiwanym czasie i budżecie. Nasze podejście zostało sprawdzone w praktyce, a jego efekty nagradzane prestiżowymi nagrodami.

Nasze kilkunastoletnie doświadczenia w zakresie doradztwa strategicznego dla małych i średnich firm daje nam wiedzę, w jaki sposób budować realistyczne plany wdrożenia, jak angażować i organizować zespoły wokół wspólnego celu i jak definiować pierwsze kroki gwarantujące faktyczny rozruch inicjatyw.

Jako wynik działań wdrożeniowych klienci otrzymują praktyczną listę projektów i przedsięwzięć niezbędnych do realizacji strategii, ustalone priorytety i harmonogram działań oraz metodę pomiaru pierwszych efektów.

prace nad raportem ESG doradców

Komunikacja i raportowanie ESG

Ponieważ strategia zrównoważonego rozwoju jest skierowana także do zewnętrznych interesariuszy, jej właściwa komunikacja jest kluczowa dla realizacji celów. To dzięki właściwej i transparentnej komunikacji nasza firma może zostać lepiej oceniona np. przez instytucje finansowe i potencjalnych inwestorów czy też poprzez zwykłych konsumentów, którzy coraz bardziej świadomie wybierają produkty, które kupują.

Raportowanie ESG nie jest czynnością jednorazową. W procesie pracy nad tym systemem określamy szablon przyszłego raportowania, dobieramy precyzyjnie wskaźniki, które będą raportowane zgodnie z wybranym standardem (np. GRI) oraz określamy role i odpowiedzialności (wewnętrzne i zewnętrzne) gwarantujące płynność procesu.

Jako wynik finalnych prac klient otrzymuje określony planu komunikacji strategii i jej efektów, przygotowane materiały komunikacyjne i pierwszy raport zrównoważonego rozwoju gotowy do upublicznienia.

Jak działamy

Profesjonalne i kompleksowe wsparcie w budowie strategii i raportowaniu ESG

Pomagamy

Pomagamy budować skuteczne w praktyce strategie ESG, zgodne z najbardziej aktualnymi standardami i trendami.
Poznaj nasz sposób działania ->

Wyjaśniamy

Wyjaśniamy, jakich narzędzi, metod i technik używać w celu pozyskiwania wiarygodnych i rzetelnych informacji na temat poszczególnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji.

Wdrażamy

Wspieramy klientów we wdrożeniach strategii, planów operacyjnych i systemów raportowania ESG.

Zespół doświadczonych doradców Inventity Foundation

Poza ESG...

Inventity Foundation oferuje sprawdzoną metodykę i doświadczonych menedżerów ambitnym firmom, które chcą się efektywnie rozwijać. Budujemy wartość przedsiębiorstw poprzez określenie strategicznego planu rozwoju organizacji wyznaczającego  inicjatywy zmierzające do wzrostu przychodów, rentowności i konkurencyjności.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie procesowe począwszy od analizy otoczenia do pełnej operacjonalizacji. Obsługujemy klientów na każdym poziomie ich organizacji, zarówno jako zaufani doradcy najwyższego kierownictwa jak i praktyczni trenerzy dla pracowników pierwszej linii.

Naszą główną siłą jest zespół doradczy, zbudowany starannie z ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym oraz metodyka Growing Pains Strategy®, stosowana w globalnych firmach, takich jak IBM czy Starbucks.

Angażujemy pracowników na każdym etapie pracy nad strategią, dzięki czemu:

 • stawiamy fundamenty do budowy faktycznej odpowiedzialności jednostek i zespołów za powierzone zadania
 • dajemy kadrze zarządzającej platformę integracji jednostek i zespołów wokół wspólnego celu
 • pomagamy pracownikom rozwijać umiejętności i stymulować rozwój strategicznego myślenia.
ESG - Baza wiedzy

Sięgaj po wiedzę, rozwijaj kompetencje w zakresie ESG

18.11.2022
Zasadność ESG – dlaczego warto zdecydować się na strategię.

Jak zaplanować swój rozwój odnosząc przy tym korzyści biznesowe?

07.10.2022
Ślad węglowy w organizacji

Dlaczego weryfikacja śladu węglowego jest konieczna? Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa? Zapraszamy do lektury nowego artykułu w temacie ESG.

14.09.2022
CSR a ESG – podobieństwa i różnice obszarów biznesowych

Oba terminy odnoszą się do społecznej odpowiedzialności biznesu. Dowiedz się jakie działania obejmują oraz jaki jest ich wpływ na strategię Twojego biznesu.

Strategia i raportowanie ESG
Wsparcie doradcze
Jesteśmy, by Ci pomóc
 • Mamy doświadczenia we współpracy z bardzo wieloma małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Rozumiemy, jak działa firma działająca w niszy, jak również taka, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność usługową czy przemysłową.
 • Współpracujemy również  z dużymi spółkami zatrudniającymi setki pracowników, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Jesteśmy po to, żeby w teorii i praktyce wspomagać klientów w radzeniu sobie z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, jakie stwarza współczesna rzeczywistość biznesowa, administracyjna i środowiskowa.

  Jesteś zainteresowany?
  Porozmawiajmy!
  Imię i nazwisko
  E-mail
  Numer telefonu