Studium przypadku

Spółka jest jedną z największych firm zajmujących się gospodarką odpadami w Polsce. Spółka rozwijała się organicznie oraz inwestowała znaczne środki w pozyskiwanie nowego strumienia odpadów i rozwój technologii. Właściciel spółki stanął przed zadaniem jak wyskalować biznes i stać się jednym z liderów rynku gospodarki odpadami w Polsce. W konsekwencji pojawiła się potrzeba sfinansowania przyspieszonego rozwoju spółki.

Inventity doradzało właścicielowi spółki pod kątem strategii oraz w procesie pozyskania finansowania na rozwój. Doradcy wspólnie z zarządem opracowali strategiczny biznes plan i strategię pozyskania kapitału na rozwój oraz przeprowadzili proces selekcji i negocjacji z inwestorami.

Zarząd zdecydował się na scenariusz, w którym fundusz Private Equity przejął większość udziałów w spółce. Bezpośrednio po transakcji udziałowcy zaczęli inwestować w zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez rozwój infrastruktury oraz nowe technologie. Po trzech latach od inwestycji spółka została przejęta przez inwestora branżowego z Azji za 123 milionów EURO. Oznacza to wzrost w ciągu trzech lat o około 500%.

Przejęcie było największą chińską inwestycją w Polsce i jednym z ważniejszych projektów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (inicjatywa „Jeden Pas, Jedna Droga”). Spółka zrealizowała swój cel strategiczny i stała się jednym z liderów rynku gospodarki odpadami w Polsce. Jest obecna w całym łańcuchu wartości rynku odpadów komunalnych. Jest także wiodącym producentem paliwa alternatywnego RDF na bazie odzyskiwanych surowców w swoich własnych instalacjach RIPOK i wiodącym producentem energii elektrycznej i ciepła z odzysku.