PODSTAWY ESG

ESG to więcej niż tylko wynik

U źródeł ESG leżą głębokie i nieodwracalne zmiany postaw społecznych. Coraz bardziej świadome pokolenia konsumentów chcą wiedzieć, jak ich decyzje zakupowe wpływają na otoczenie, w którym żyją.  ESG to spójna koncepcja pozwalająca na mierzenie i ocenę wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie, w którym działa, a nie tylko na środowisko. Skrót ESG odnosi się do trzech obszarów:

E

Environmental

Obszar środowiskowy, czyli mierzący i oceniający wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, taki jak emisja gazów cieplarnianych samodzielnie lub jako podmiot w łańcuchu wartości.

S

Social responsibility

Obszar społeczny, który dotyczy wpływu działalności przedsiębiorstwa na ludzi, w tym pracowników, społeczności lokalne, klientów, dostawców i innych osób związanych z firmą.

G

Governance

Obszar jakości zarządzania poświęcony procesom wewnątrz firmy mającym zapewnić dotrzymanie zobowiązań, przejrzystość i wiarygodność. Tutaj także zajmujemy się ryzykiem, zarówno dotyczącym firmy i jej modelu biznesowego, jak i łańcucha wartości.

Zaufali Nam

Zrównoważone zarządzanie firmą źródłem twojej przewagi konkurencyjnej

Firmy, które nie będą efektywnie zarządzać obszarem zrównoważonego rozwoju w swojej działalności, odzwierciedlonym w raporcie niefinansowym, wkrótce mogą mieć trudności lub stracić możliwość pozyskiwania finansowania na swój rozwój. Istnieją co najmniej cztery powody, dla których firmy włączają założenia zrównoważonego rozwoju do swoich strategii:

 • Presja rynkowa i trendy rynkowe, w tym wymogi właścicielskie
 • Wymogi zgodności z regulacjami (compliance)
 • Możliwości pozyskania kapitału i finansowania
 • Współpraca z partnerami w obrębie łańcucha wartości, którzy mają obowiązek raportowania niefinansowego

Rozwiń

Ponad 67% światowego PKB jest obecnie objęte celem „zerowych emisji netto”, a zarządy firm już są pod presją interesariuszy, aby zająć się kwestiami środowiskowymi. ESG to nie tylko wymóg formalny, to zmiana na stałe oraz szansa na rozwój organizacji i zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Pandemia i wojna na Ukrainie tylko przyspieszyły agendę Europejskiego Zielonego Ładu.

Zmiana klimatu to bezprecedensowe ryzyko, ale też szansa

Specjalizujemy się w pomocy przedsiębiorstwom w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Dążymy do kompleksowej pracy nad wszystkimi wymiarami ESG – zarówno środowiskowym, jak i społecznym oraz dotyczącym jakości zarządzania (governance).

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie ESG, w tym:

 • Tworzenie polityk ESG
 • Analizę luk i dobór kryteriów ESG z uwzględnieniem:  regulacji prawnych, ryzyk klimatycznych, specyfiki branży Klienta oraz łańcucha wartości
 • Wsparcie w wyborze standardów raportowania (np. Standardy ESRS, GRI, SASB, TCFD)
 • Strategia zbierania i agregowania danych, w tym identyfikacji źródeł danych, a także mechanizmów kontrolnych monitorujących efektywność tych procesów
 • Wsparcie w opracowaniu treści i zakresu ujawnień (zgodnie z Taksonomią UE)
 • Istotność i wybór raportowanych wskaźników profilowych/strategicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych
 • Przygotowanie raportu niefinansowego
 • Integracja ESG ze strategią biznesową

Budowanie zaufania, nigdy nie było ważniejsze niż dziś

Rekomendujemy ambitne, 4-etapowe podejście, które buduje przewagę konkurencyjną dzięki ESG, a nie jest jedynie „doganianiem” przepisów.

 • Etap 1: Analiza potrzeb i oczekiwań interesariuszy, stanu obecnego oraz wizji i ambicji ESG
 • Etap 2: Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju
 • Etap 3: Przygotowanie pierwszego raportu niefinansowego oraz strategii komunikacji
 • Etap 4: Wsparcie we wdrożeniu
Strategia ESG - Baza Wiedzy
Zdobywaj wiedzę i rozwijaj kompetencje dotyczące strategii ESG.
Zobacz wszystkie wpisy
Szkolenie ESG
07.03.2024
Raportowanie ESG. Jak wybrać dobre szkolenie?

Raportowanie ESG jest bardzo ważne. Samo zdobycie informacji na temat ESG i zrównoważonego rozwoju może być wystarczającą motywacją, ale ważniejsze jest to, w jaki sposób możemy te informacje wykorzystać. Widzimy kilka podstawowych celów, jakie stawiać można przed dobrym szkoleniem. Szkolenia z ESG. Czym kierować się przy wyborze? Zapoznanie się z tematem Mówiąc o zrównoważonym rozwoju…

Czytaj dalej
01.02.2024
Nowe Przepisy Unijne – Koniec z Ekościemami i Zwodniczymi Informacjami o Produktach

W ostatnim głosowaniu Parlamentu Europejskiego, przyjęto dyrektywę mającą na celu zakończenie praktyk marketingowych wprowadzających konsumentów w błąd oraz poprawę transparentności w oznaczaniu produktów. Nowe regulacje skupiają się na zakazie ogólnych oświadczeń środowiskowych i wprowadzają restrykcje dotyczące etykiet ekologicznych. Zakaz Pseudoekologicznego Marketingu Europosłowie przyjęli dyrektywę większością 593 głosów za i 21 przeciw (14 posłów wstrzymało się…

Czytaj dalej
17.01.2024
Nowe zasady raportowania ESG: kogo dotyczą i jak się przygotować?

Wraz z wprowadzeniem dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), przedsiębiorstwa mają obecnie obowiązek raportowania kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem. Cel? Zwiększenie przejrzystości działań organizacji i promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywa ta zacznie od firm objętych już obowiązkiem raportowania zgodnie z dyrektywą NFRD (Non-Financial Disclosure Reporting Directive), obejmując kolejne przedsiębiorstwa w przyszłości. Warto zadać sobie pytanie,…

Czytaj dalej