0
CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych.

Zobacz więcej
CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych. Jako CEO w Inventity Foundation kieruje rozwojem Licencjonowanej sieci Doradców GROWING PAINS STRATEGY®. Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnia praktyka na rynku PE/VC. Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Ma na koncie ponad sto inwestycji kapitałowych, w tym nagrodę za najlepszą inwestycję w Europie („Impact Investment of the Year”) przyznaną przez EBAN. Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF). Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, medialnym, budowlanym, logistycznym, IT.

Wojciech jest absolwentem programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Business Administration w National Louis University. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Managing Director
Tadeusz Pietka
28 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tadeusz doświadczenie zawodowe i biznesowe zdobywał w dużych międzynarodowych korporacjach, wiodących globalnych firmach konsultacyjnych, funduszach inwestycyjnych VC/PE jak i również pracując z wiodącymi prywatnymi przedsiębiorcami i inwestorami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w krajach Europy Środkowo Wschodniej.

Zobacz więcej
Managing Director
Tadeusz Pietka
28 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tadeusz doświadczenie zawodowe i biznesowe zdobywał w dużych międzynarodowych korporacjach, wiodących globalnych firmach konsultingowych, funduszach inwestycyjnych VC/PE jak i również pracując z wiodącymi prywatnymi przedsiębiorcami i inwestorami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w krajach Europy Środkowo Wschodniej, w szczególności w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Rosji i Rumuni.

W przeszłości Tadeusz odgrywał kluczowe role w budowie, strategicznym zarządzaniu, wzroście czy restrukturyzacji wielu instytucji finansowych, w tym pięciu banków detalicznych i hipotecznych, holdingu finansowego oraz dwóch industrialnych konglomeratów w Europie Środkowo-Wschodniej.

W czasie trwania kariery zawodowej, Tadeusz piastował stanowiska w Zarządach oraz Radach Nadzorczych takich spółek jak GE Bank Mieszkaniowy, Getin Holding, Getin Leasing, Allianz Bank, Boryszew, Impexmetal, NFI Magna Polonia, DM W Investments w Polsce, STC Investments and The Bank Financial Initiative na Ukrainie oraz Deutsche Capital Management AG w Niemczech. Wcześniej, Tadeusz nabywał doświadczenie w Royal Bank of Canada, Bank of Montreal, McKinsey & Co. oraz Bain & Co. W 2008 roku Tadeusz stworzył firmę doradztwa strategicznego Colonade International z siedzibą w Warszawie oraz przedstawicielstwem w Singapurze.

Tadeusz ukończył z wyróżnieniem Wydział Ekonomii ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość na Wilfrid Laurier University w Kanadzie. Posiada także tytuł MBA z London Business School oraz desygnację Certyfikowany Analityk Finansowy (CFA) nadaną przez CFA Institute (poprzednio AIMR) w Charlottesville, Virginia, USA. Tadeusz posiada także Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa upoważniający go do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Chief Delivery Officer
Dariusz Zbytniewski
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dariusz posiada ponad 25 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym i strategicznym. Przez ponad 15 lat pracował w wiodących międzynarodowych firmach doradczych.

Zobacz więcej
Chief Delivery Officer
Dariusz Zbytniewski
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dariusz posiada ponad 25 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym i strategicznym. Przez ponad 15 lat pracował w wiodących międzynarodowych firmach doradczych: EY oraz Capgemini rozpoczynając od stanowiska konsultanta a kończąc na stanowisku Principal Consultant (dyrektor).
W organizacjach tych odpowiadał za realizację strategii wejścia na rynki (polskie i zagraniczne), strategie funkcjonalne (sprzedaży, marketingu dystrybucji), strategie korporacyjne. Kierował dużymi międzynarodowymi projektami doradczymi w Rosji, Francji, Austrii, Belgii i Holandii. W projektach tych zarządzał ponad 20 osobowymi zespołami doradców. Realizował duże projekty transformacji, wdrażania usprawnień organizacyjnych i procesowych oraz wspierał procesy integracji po fuzjach w sektorach: farmaceutycznym, petrochemicznym, usług finansowych. Doradzał największym firmom funkcjonującym na rynku polskim i zagranicą.

W ciągu 10 lat zrealizował 190 projektów dla ponad 100 klientów zadowolonych z efektów prac. Wspiera doradztwem zarówno największe polskie firmy jak i firmy z sektora MSP.  Opracował dla nich ponad 100 planów rozwoju/ strategii rozwoju. Kilkanaście firm wspierał przez okres od 6 do 9 miesięcy w udanych wdrożeniach strategii. Jako członek/vice przewodniczący Rady Nadzorczej doradzał zarządowi Firmy Notowanej na GPW. Autor/współautor wielu publikacji w Polsce (m.in. w Harvard Business Review, Gazecie Bankowej) i zagranicą (OECD, Bank Światowy, Strathclyde University).
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował także na Strathclyde University (Glasgow) oraz Norwegian School of Business Administration (Bergen). Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Aneta Zdeb-Jata
19 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

Aneta posiada ponad 19-letnie doświadczenie w zespołach sprzedażowo-marketingowych w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Aneta Zdeb-Jata
19 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

Aneta posiada ponad 19-letnie doświadczenie w zespołach sprzedażowo-marketingowych w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Przez ponad 10 lat kieruje zespołami w działach sprzedaży, marketingu zaczynając jako Konsultant Medyczny do stanowisk takich jak District Manager w Sandoz Polska, Dyrektor Sprzedaży w Alab Laboratoria czy Business Unit Manager w Biomed Lublin S.A. W wymienionych firmach odpowiadała m.in. za wdrożenia strategii sprzedażowych krótko- i długoterminowych, budowanie skutecznych, zaangażowanych zespołów sprzedażowo-marketingowych i wprowadzanie na rynek nowych produktów leczniczych. W spółce Biomed Lublin S.A. odpowiada aktualnie za rozwój portfolio produktowego i doradza Zarządowi w obszarze badań klinicznych, strategii rozwoju nowych produktów.

Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie (mgr mikrobiologii), University of Illinois & Politechniki Lubelskiej (Studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), Akademii Leona Koźmińskiego (Studia podyplomowe – Badania kliniczne).

Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika. 15 lat na wysokich funkcjach menedżerskich jako dyrektor zarządzający obszarami biznesowymi, dyrektor operacyjny.

Pracował w organizacjach będących na różnych etapach rozwoju: w startup’owych przedsięwzięciach współtworząc je aż do etapu dojrzałości (Expander, Open Finance, Noble Bank); w korporacjach polskich i międzynarodowych (BNP Paribas SA, GNB SA) gdzie zarządzał istniejącymi strukturami oraz tworzył od podstaw nowe jednostki funkcjonalne. Posiada również doświadczenie pracy w segmencie średnich przedsiębiorstw o charakterze firm rodzinnych.

Dokonywał transformacji organizacyjnych obejmujących kilkuset pracowników. Pełnił istotną rolę w wielu fuzjach oraz w zakupach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przeprowadzał transformacje cyfrowe, wdrażał, rozwijał i integrował systemy IT, realizując wiele projektów o wartości kilku mln PLN. Optymalizował organizacje, procesy i działania operacyjne, wdrażał programy ciągłego doskonalenia.

Zarządzał budżetem kosztowym na poziomie do 20M EUR rocznie. Posiada istotne umiejętności w zarządzaniu procesami o dużych wolumenach ilościowych oraz dużymi jednostkami (>1.000 osób), o charakterze SSC/BPO oraz Contact Centre. Budował i kierował strukturami PMO.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w W-wie. Ukończył program Management® w ICAN Institute oraz studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej – Energetyka Odnawialna. Komunikuje się w językach: polski, angielski, hiszpański, rosyjski.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor/CFA
Maciej Daciewicz
20 lat doświadczenia w obszarze finansów

Maciej od ponad 20 lat związany jest z rynkiem kapitałowym i obszarem Corporate Finance.

Zobacz więcej
Strategic Advisor/CFA
Maciej Daciewicz
20 lat doświadczenia w obszarze finansów

Maciej od ponad 20 lat związany jest z rynkiem kapitałowym i obszarem Corporate Finance. Dominującą częścią aktywności zawodowej była praca w obszarze inwestycji, zarówno na rynku publicznym, jak i na rynku VC.

Pracował w działach inwestycyjnych takich firm jak EVIP International, zaczynając od stanowiska konsultanta, zajmując się doradztwem strategicznym i finansowym, m.in. dla spółek planujących upublicznienie poprzez wejście na GPW. W Banku Pekao SA/UniCredito uczestniczył m.in. w realizacji dużych transakcji M&A. Pracując w funduszu emerytalnym PTE Ergo Hestia/Aegon odpowiadał za rekomendacje inwestycyjne na potrzeby zarządzania portfelem funduszu. Przez ostatnie 12 lat był zaangażowany w sektorze VC, odpowiadając za stworzenie ram organizacyjnych i prawnych oraz zainwestowanie środków o wartości 53 mln CHF (KFK) i 200 mln EUR (PFR Ventures) poprzez uruchomienie portfela funduszy VC. W ciągu działania KFK na polskim rynku pojawiło się 17 nowych funduszy VC, natomiast w ciągu dwóch lat, kiedy Maciej jako Dyrektor Inwestycyjny odpowiadał za inwestycje w Programie BridgeVC, uruchomiono 3 fundusze Corporate Venture Capital (CVC) o łącznej kapitalizacji ok. 300 mln PLN.

Maciej wchodził w skład Rad Nadzorczych i Komitetów Inwestycyjnych funduszy portfelowych. Jest posiadaczem certyfikatu CFA oraz absolwentem Programu MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył też Wydział Nawigacyjny w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.
W latach 2005 – 2020 uruchomił oraz prowadził ponad 20 start-upów, realizując wiele projektów w branży produkcyjnej, usługowej i informatycznej. Posiada bogate doświadczenie w sektorze e-commerce, które zdobył wdrażając 15 sklepów internetowych, które zrealizowały kilkaset tysięcy zamówień.
Damian posiada także rozległą wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu, finansów, projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT oraz usług B2B.

Do każdej organizacji, oprócz doświadczenia i zaangażowania, wnosi wiele pomysłów i pasji do innowacji, umiejętności organizacyjnych, a także ducha pracy zespołowej i harmonijnej współpracy oraz nieszablonowe podejście do rozwiązywanych problemów.

Damian posiada tytuł magistra finansów i rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.
Projektowanie przyszłych organizacji, ich rozwój, wspierany działaniami w zakresie zarządzania zmiana – to wszystko prowadziło do wzrostu efektywności organizacji oraz zdefiniowanych KPI.
Pełniła kluczową rolę w procesach zwolnień grupowych i programach dobrowolnych odejść.
Poszukiwała i rozwijała talenty, również dla funkcji globalnych, dla międzynarodowych organizacji. Tworzenie koncepcji programów rozwojowych, działań szkoleniowych, a szczególnie praca z talentami, to jej pasja.
Jako trener biznesu, Daniela posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu szkoleń i warsztatów, facylitacji i moderowaniu spotkań. Zarządzała zespołami, zarówno lokalnie w Polsce jak i międzynarodowo, szczególnie w obszarze szkoleń i rozwoju, wspierała operacyjnie globalne funkcje, takie jak sprzedaż & marketing, rozwój produktów, finanse oraz łańcuch dostaw.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Zbigniew Żuk
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Doradca, Trener, Coach z 18 letnią praktyką szkoleniową. Posiada ponad 25 letnią praktykę biznesową.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Zbigniew Żuk
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Doradca, Trener, Coach z 18 letnią praktyką szkoleniową. Posiada ponad 25 letnią praktykę biznesową. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi dla takich korporacji jak Procter & Gamble i Coca – Cola HBC Polska. Przeszedł ścieżkę od Handlowca do Dyrektora sprzedaży. Przeszkolił ponad 180 firm. Planuje, prowadzi i poddaje twardej ewaluacji długofalowe projekty o charakterze doradczo szkoleniowym. Specjalizuje się w planowaniu polityki szkoleniowej oraz projektów doradczo-szkoleniowych dla Banków Spółdzielczych.

Ekspert w dziedzinie budowania umiejętności handlowych oraz zarządzania Organizacją. Projektuje i prowadzi szkolenia dla Menedżerów, Handlowców, Konsultantów i Doradców Klienta, Pracowników Back Office, Trenerów biznesu. Od ponad sześciu lat aktywnie współpracuje z polskimi Bankami Spółdzielczymi w charakterze Interim Managera odpowiedzialnego za podnoszenie poziomu uproduktowienia Klientów, pozyskiwania nowych Kontrahentów oraz podnoszenia kompetencji Kadry Kierowniczej.

Absolwent  Studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowego Studium Menedżerskiego w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania oraz Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Sylwia Szwed
20 lat doświadczenia w branży przemysłowej, produkcji i usługach

Sylwia posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie i ponad 18 letnie doświadczenie w produkcji i przemyśle w sektorach: automotive, energetycznym, stalowym, budowlanym i energii odnawialnej. Przez 7 lat zarządzała agencją pracy, gdzie jako CEO odpowiadała za cały obszar rozwoju spółki, pozyskania klientów strategicznych, przygotowanie spółki do debiutu giełdowego i rozwój działalności.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Sylwia Szwed
20 lat doświadczenia w branży przemysłowej, produkcji i usługach

Sylwia posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie i ponad 18 letnie doświadczenie w produkcji i przemyśle w sektorach: automotive, energetycznym, stalowym, budowlanym i energii odnawialnej. Przez 7 lat zarządzała agencją pracy, gdzie jako CEO odpowiadała za cały obszar rozwoju spółki, pozyskania klientów strategicznych, przygotowanie spółki do debiutu giełdowego i rozwój działalności.

Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu zarządzania produkcją, zarządzania strategicznego, przejmowania przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, tworzenia planów rozwojowych, pozyskania finansowania zewnętrznego i szybkiego reagowania na zmiany. Jej domeną jest sprzedaż, która wypływa z naturalnego zachowania dzielenia się i oferowania ludziom pomocy. 

Zna rynek kapitałowy, na który to wprowadzała z sukcesem spółki. Zwolenniczka innowacyjności, rozumianej jako umiejętność znajdowania lepszych, szybszych i łatwiejszych sposobów świadczenia usług.  Zasiadała w zarządach w spółkach kapitałowych, ale podkreśla, że umiejętności i kompetencji zarządczych zdobyła dzięki awansom od najniższego szczebla i znajomości pracy na każdym poziomie struktury organizacyjnej firmy. Porażki przekształca w sukcesy. Wspiera współpracownikach i dopinguje przy zdobywaniu szczytów zawodowych, wciąż się rozwija i pokonuje bariery rynkowe na które to produkcja jest najbardziej narażona.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Prowadząc firmy Teknos, DuPont, Sherwin-Williams, Kansai odpowiedzialny był za budowanie i rozwój profesjonalnych i skutecznych  struktur handlowych mających rozproszone lokalizacje, zarządzanie obszarami rozwoju tych  firm, finansami, logistyką oraz marketingiem.

Tomasz odniósł spektakularne sukcesy przekształcając kierowane  przez niego firmy w liderów sprzedaży  na ryku polskim.

Posiada rozległą  praktyczną  wiedzę i kompetencje oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Jako Chief Delivery Officer w gdańskiej firmie Neoteric, specjalizującej się w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych, obserwując wzrost firmy z 5 do prawie 100 osób i uczestnicząc we wdrażaniu wynikających z tego wzrostu zmian, zdobył praktyczną wiedzę na temat rozwoju organizacji. Prowadził warsztaty związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii, wprowadzaniem nowych usług i produktów na rynek, analizą i inżynierią wymagań, a także z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Doradzał funduszom inwestycyjnym w sprawie nowych technologii. Doświadczenie zdobywał również budując od podstaw call-center dla ING. Łukasz, brał także udział w programach akceleracyjnych, gdzie jako mentor doradzał startupom z Argentyny, Chile, Estonii, Indii, Ukrainy oraz Armenii w zakresie budowania sprawnego managmentu i kultury organizacji. Łukasz posiada rozległą wiedzę z zakresu projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT.

Członek Rady Dyrektorów w Software Development Association Poland, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, członek rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ISP2, a także były członek rady Krajowego Klastra Kluczowego ICT Interizon. Specjalizuje się w tematach związanych z poprawieniem jakości zarządzania i wzrostem umiejętności liderskich.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Wojciech Urban
24 lata doświadczenia w bankowości

Wojciech posiada ponad 24-letnie doświadczenie w bankowości w segmentach:  korporacyjnym, MŚP i jednostek sektora publicznego.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Wojciech Urban
24 lata doświadczenia w bankowości

Wojciech posiada ponad 24-letnie doświadczenie w bankowości w segmentach:  korporacyjnym, MŚP i jednostek sektora publicznego. Od 19 lat zarządza zespołami, w tym 13 lat sprzedażowymi.

Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu oceny i zarządzania ryzykami w działalności gospodarczej oraz strukturyzowania finansowania przedsiębiorstw na różnych etapach ich rozwoju i w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Utrzymując wieloletnie relacje z klientami z różnych branż i sektorów miał okazję brać udział zarówno w procesach dotyczących rozwoju przedsiębiorstw jak i ich restrukturyzacji. Przeprowadzał z sukcesami transakcje m.in. finansowania: handlu, inwestycji, zmian własnościowych, nieruchomości komercyjnych. Zdobycie tych doświadczeń jest wynikiem pracy jako Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Banku Pekao w Poznaniu, Dyrektor Departamentu Kredytów Korporacyjnych w Centrum Korporacyjnym w Banku BPH oraz Doradca i Analityk w Banku Handlowym w Warszawie. Obecnie zarządza Centrum Biznesowym Banku Ochrony Środowiska wspierającego zieloną transformację polskich firm.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Kanarkowski
20 lat doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym i sprzedażowym

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem. Zarządzał średnimi i dużymi strukturami operacyjnymi i sprzedażowymi w Kolporter SA i Impel SA.  W praktyce i realnym życiu menedżera tworzył: strategie i plany strategiczne, modele rozliczania kosztów, modele budżetów i plany budżetowe na poziomie oddziału i całej firmy, systemu motywacyjne dla podległych menedżerów i pracowników, opisy struktur i stanowisk pracy oraz wiele innych niezbędnych narzędzi w bieżącej pracy menedżera.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Kanarkowski
20 lat doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym i sprzedażowym

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem. Zarządzał średnimi i dużymi strukturami operacyjnymi i sprzedażowymi w Kolporter SA i Impel SA.  W praktyce i realnym życiu menedżera tworzył: strategie i plany strategiczne, modele rozliczania kosztów, modele budżetów i plany budżetowe na poziomie oddziału i całej firmy, systemu motywacyjne dla podległych menedżerów i pracowników, opisy struktur i stanowisk pracy oraz wiele innych niezbędnych narzędzi w bieżącej pracy menedżera.

Skutecznie umie łączyć teorię z praktyką zarządzania.

Jako doradca biznesowy zrealizował około 150 projektów consultingowo – wdrożeniowych w sektorze MŚP z następujących zakresów:

 • zarządzanie strategiczne: wartości, misja, wizja, mapa strategii, plany strategiczne i operacyjne, strategie marketingowe i sprzedażowe,
 • zarządzanie operacyjne – tworzenie koncepcji i wdrażanie systemów zarządzania, takich, jak: budżetowanie, raportowanie zarządcze, komunikacja w firmie, struktury i stanowiska, zarządzanie procesowe agile (SCRUM), systemy premiowania, komunikacja w firmie, zarządzanie doświadczeniami klientów (customer experience).

Posiada umiejętność całościowego spojrzenia na organizację z poziomu „lotu ptaka”. Potrafi dostrzec jednocześnie wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, co jest niezmiernie ważne w twórczym procesie opracowywania strategii. 

Z wykształcenia mgr inż. mechanik. Wiedzę i doświadczenie menedżera zdobył pracując kilkanaście lat w Kolporter SA i Impel SA. Odbył wiele szkoleń za zakresu zarządzania m.in. we Francuskim Instytucie Zarządzania, ICAN Management i Akademii Controllingu. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę poprzez udział w kolejnych szkoleniach, jak też czytając literaturę biznesową.

Strategic Advisor
Izabela Kozakiewicz
15 lat doświadczenia w obszarze sprzedaży i marketingu

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarami sprzedaży i marketingu, w tworzeniu i optymalizacji procesów pozyskiwania klientów potencjalnych oraz konwersji sprzedaży.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Izabela Kozakiewicz
15 lat doświadczenia w obszarze sprzedaży i marketingu

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarami sprzedaży i marketingu, w tworzeniu i optymalizacji procesów pozyskiwania klientów potencjalnych oraz konwersji sprzedaży, w tym w obszarach badań rynku, strategii produktowych oraz strategii cenowych. Specjalizuje się w transformacji cyfrowej procesów sprzedażowo-marketingowych.

Współpracuje z klientami z branż fintech, ICT/TECH/IT, interior (produkcja oraz dystrybucja mebli i wyposażenia), fotowoltaika i kilku innych. Współpracuje również z funduszami VC i PE oraz
z aniołami biznesu przeprowadzając procesy commercial due diligence oraz pracując ze spółkami portfelowymi funduszy.

Doświadczenie zbierała w Polsce oraz w Niemczech, tworząc tam
i zarządzając lokalną spółką córką największej polskiej instytucji fintech, podległą niemieckiej Komisji Nadzoru Finansowego – BaFin. Uczestniczyła również w procesach pozyskiwania inwestorów dla spółek młodych i dojrzałych, w tym m.in. w procesie pozyskania inwestora na kwotę ponad 200 mln PLN.

Iza posiada głębokie doświadczenie w branży finansowej i sektorze fintech. Dla klientów prowadzi projekty operacyjne i badania rynkowe. Wybrana do TOP10 kobiet branży finansowej (Parkiet.com, 2016). Jest autorem i współautorem badań i raportów, w tym m.in. „Fintechowy GPS” czy „Transformacja Cyfrowa Obszaru Sprzedaży w Branżach Meblarskiej i Nieruchomości”

Strategic Advisor
Mariusz Tyszkiewicz
30 lat doświadczenia w sprzedaży i zarządzaniu zespołami.

Menedżer, inwestor, który ostatnie 25 lata spędził w branży MedTech. Mariusz zdobył doświadczenie na wysokich stanowiskach menedżerskich w czołowych firmach medycznych świata- Medtronic, Stryker . Od roku 2013 jest dyrektorem zarządzający w spółce Biameditek, firmie która jest liderem rynku kardiologii, intensywnej terapii i anestezjologii oraz należy do szwedzkiej grupy inwestycyjnej Indutrade.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mariusz Tyszkiewicz
30 lat doświadczenia w sprzedaży i zarządzaniu zespołami.

Menedżer, inwestor, który ostatnie 25 lata spędził w branży MedTech. Mariusz zdobył doświadczenie na wysokich stanowiskach menedżerskich w czołowych firmach medycznych świata- Medtronic, Stryker . Od roku 2013 jest dyrektorem zarządzający w spółce Biameditek, firmie która jest liderem rynku kardiologii, intensywnej terapii i anestezjologii oraz należy do szwedzkiej grupy inwestycyjnej Indutrade.

Mariusz specjalizuje się w: negocjacjach, planowaniu biznesowym, wdrażaniu innowacyjnych produktów na polski rynek, sprzedaży wyrobów medycznych, tworzeniu i realizacji strategii, rozwijaniu pracowników, rekonstrukcji zespołów sprzedażowych, wyszukiwaniu firm z różnych branż do potencjalnej akwizycji.

Dokonywał transformacji organizacyjnych obejmujących całe zespoły sprzedażowe jak i całe firmy. Pełnił istotną rolę przy akwizycji firm z branży MedTech.

Posiada szeroką wiedzę dotyczącą rynku medycznego Europy Środkowo-Wschodniej.

Bierze czynny udział w rozwoju wielu innowacyjnych produktów medycznych, które osiągają znaczący sukces rynkowy, zwiększając tym samym poziom leczenia pacjentów w Polsce. 

Mgr inżynier automatyki, jest także absolwentem programu Management w ICAN Institute oraz programu Leadership w IHM Business School w Sztokholmie.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY

Strategic Advisor
Krzysztof Miareczko
20 lat doświadczenia w branży IT i nowych technologii

Krzysztof ma 20-letnie doświadczenie w obszarze IT i nowych technologii. Posiada szerokie kompetencje, które zdobywał w różnych rolach w międzynarodowych organizacjach jak i średniej wielkości firmach polskich. Skuteczny menadżer z pozytywnym nastawieniem i bogatym doświadczeniem w obszarze zarządzania IT oraz Cyberbezpieczeństwa.

 

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Krzysztof Miareczko
20 lat doświadczenia w branży IT i nowych technologii

Krzysztof ma 20-letnie doświadczenie w obszarze IT i nowych technologii. Posiada szerokie kompetencje, które zdobywał w różnych rolach w międzynarodowych organizacjach jak i średniej wielkości firmach polskich.

Skuteczny menadżer z pozytywnym nastawieniem i bogatym doświadczeniem w obszarze zarządzania IT oraz Cyberbezpieczeństwa. Doświadczenie w sektorach usługowych B2B, SSC zdobyte m.in. w firmach T-Mobile, RBS bank, ABN AMRO bank i Lotnisko Chopina. Zarządzanie zespołami 40+ FTE. Zdolność budowania dobrej atmosfery w zespole opartej na współpracy. 

Doświadczenie w budowaniu zespołów i usług od poziomu koncepcji. 

Wdrażanie nowych strategii w organizacjach. Przeprowadzanie transformacji.

Zdolność analitycznego myślenia i implementacji optymalnych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby organizacji. Wysoka świadomość biznesowa w połączeniu z bogatą wiedzą techniczną.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Agnieszka Pławińska
20 lat doświadczenia w marketingu i sprzedaży

Agnieszka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży w biznesie farmaceutycznym. Większość kariery zawodowej rozwijała w Big Pharma (m.in.Sandoz, Valeant, MSD), gdzie przeprowadziła liczne wdrożenia, rebrandingi oraz zarządzała zdywersyfikowanymi portfelami leków RX, OTC, Suplementów Diety oraz Wyrobów Medycznych na wielu rynkach europejskich (region CEE).

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Agnieszka Pławińska
20 lat doświadczenia w marketingu i sprzedaży

Agnieszka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży w biznesie farmaceutycznym. Większość kariery zawodowej rozwijała w Big Pharma (m.in.Sandoz, Valeant, MSD), gdzie przeprowadziła liczne wdrożenia, rebrandingi oraz zarządzała zdywersyfikowanymi portfelami leków RX, OTC, Suplementów Diety oraz Wyrobów Medycznych na wielu rynkach europejskich (region CEE).

Agnieszka jest doświadczonym, innowacyjnym menedżerem, i potrafi łączyć talenty marketingowe z pasją do wiedzy klinicznej i doskonałością operacyjną. Biegle przekłada wnioski z analizy rynkowej i wyniki badań konsumenckich na skuteczne strategie biznesowe. Potrafi angażować zespoły i jednostki tak, aby szukały nowych, niestandardowych rozwiązań. Agnieszka z łatwością komunikuje się ze wszystkimi departamentami i typami interesariuszy w organizacji. Potrafi nawiązywać trwałe relacje ze środowiskiem wpływowych klinicystów i angażować ich w projekty. Zwolenniczka szukania ciągle nowych sposobów komunikacji z klientem. Doskonale zna wszystkie elementy skutecznej organizacji: począwszy od logistyki, poprzez rejestrację, badania kliniczne, Market Access, PR, Business Development, aspekty kliniczne i marketingowe. 

Obecnie zarządza i buduje struktury marketingowe w młodym biurze globalnego dostawcy sprzętu medycznego.

Uzyskała tytuł MBA na ESSEC i dyplom Lekarza Weterynarii na SGGW w Warszawie.

Strategic Advisor
Grzegorz Kowalski
20 lat doświadczenia w obszarze badań rynku, marketingu i sprzedaży

Doradca, przedsiębiorca, coach. Grzegorz jest ekspertem z zakresu badań rynku, marketingu i sprzedaży.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Grzegorz Kowalski
20 lat doświadczenia w obszarze badań rynku, marketingu i sprzedaży

Doradca, przedsiębiorca, coach. Grzegorz jest ekspertem z zakresu badań rynku, marketingu i sprzedaży. Pracował wcześniej dla międzynarodowych agencji badawczych Millward Brown oraz Kantar. Odpowiadał m. in. za wsparcie klientów w przygotowaniach strategii sprzedażowych i marketingowych, szczególnie z obszaru pozycjonowania marki, wprowadzania nowych produktów na rynek oraz przygotowania strategii komunikacji. Prowadził projekty dla firm z takich branż jak; paliwowa, energetyczna, FMCG, motoryzacyjna, telekomunikacyjna oraz agencji reklamowych i PR.

Był współtwórcą i członkiem zarządu klastra „Creative Communication Cluster”, w którego skład weszło kilkanaście podmiotów z branży kreatywnej, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. Jako ekspert służył swoim doświadczeniem w projektach z obszaru rynku pracy i innowacji dla PARP, NCBiR, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki.

Ukończył m.in. studia MBA TVU London, Coaching i Mentoring w Biznesie na Politechnice Łódzkiej, posiada międzynarodowe certyfikaty organizacji International Coaching Community (ICC), certyfikaty szkoleń Maestro Orchestrating Client Values oraz Counselor Salesperson by Wilson Learning. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Paprocki
15 lat doświadczenia w branży IT

Mateusz Paprocki od ponad 15 lat związany jest z branżą IT.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Paprocki
15 lat doświadczenia w branży IT

Mateusz Paprocki od ponad 15 lat związany jest z branżą IT. Przechodził wszystkie szczeble kariery zaczynając od programisty, architekta rozwiązań do zarządzania operacjami i zespołami ludzi. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla klientów z różnych branż i firm różnej wielkości, od startupów po międzynarodowe korporacje. Obecnie odpowiada za operacje i finanse w 90-osobowym software house Neoteric. W trakcie swojej kariery miał na głowie „wiele czapek”, dzięki czemu dobrze rozumie wyzwania w praktycznie każdym obszarze działalności firmy i umie przedstawić zależności między nimi. Mateusz brał udział w tworzeniu 3 startupów od etapu opracowania i testowania koncepcji biznesowej do jej utrzymania i rozwijania. Doradzał wielu przedsiębiorcom w zakresie akceleracji PolandPrize. Od 2017 r. pracuje metodyką realizacji celów strategicznych Objectives and Key Results (OKR).  

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Sarapata
14 lat doświadczenia w branży finansowej

Mateusz jest doświadczonym managerem z wieloletnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w branży finansowej.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Sarapata
14 lat doświadczenia w branży finansowej

Mateusz jest doświadczonym managerem z wieloletnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w branży finansowej. Kilka ostatnich lat zarządzał FORUM TFI S.A. – jednym z największych niezależnych, polskich towarzystw inwestycyjnych. Umiejętność syntetycznego łączenia wiedzy wynikającej z prawniczego wykształcenia z praktyczną znajomością zagadnień biznesowych pozwalała mu na przygotowywanie skutecznych rozwiązań dla klientów. Zaangażowany w wiele procesów inwestycyjnych na rynku PE/VC. Aktywnie brał udział w projektowaniu i wdrażaniu planów restrukturyzacyjnych i planów rozwoju dla przedsiębiorstw działających na zróżnicowanych rynkach. Posiada wysokie kompetencje w zakresie tworzenia i realizacji strategii inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw. 

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej wiele uwagi poświęcał zagadnieniu operacyjnej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw oraz analizie nowoczesnych metod zarządzania, w szczególności dotyczących podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest także absolwentem Advanced Management Program w IESE Business School (Barcelona). W ramach rozwoju kompetencji managerskich brał udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Swoje doświadczenie zdobywał w kraju jak i zagranicą współtworząc BM REFLEX od zera do 600 mln pln obrotu i pracując dla takich firm jak HOCEM Oil Chemicals GmbH, BZK GmbH w których pełnił funkcję w zarządach. Jednym z największych sukcesów w jego karierze było przejęcie 30 stacji paliw od Shell Polska w 2014r. i utworzenie sieci samoobsługowych stacji E-Mila, a także stworzenie kilku serwisów informacyjnych dla branży paliw płynnych w Polsce.

W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za sprzedaż krajową i zagraniczną, marketing, finanse, logistykę a także za strategie hedgingowe na rynku ropy i walutowym, zarządzał zmianą i nadzorował projekty. Ryszard ze względu na znajomość rynku ropy naftowej i paliw gotowych komentował bieżące wydarzenia dla TVN 24, TVN CNBC, Polsat, TVP, PR, Gazety Wyborczej, RMF, Radio Zet.

Ryszard jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Francuskiego Instytutu Zarządzania a także posiada dyplom Master of Sales Management Mc Hays. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Joanna Rzadkowolska-Szechińska
20 lat doświadczenia w rozwoju strategii biznesu i praktyk HR

Strateg rozwoju biznesu i praktyk działań HR z 20+ doświadczeniem.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Joanna Rzadkowolska-Szechińska
20 lat doświadczenia w rozwoju strategii biznesu i praktyk HR

Strateg rozwoju biznesu i praktyk działań HR z 20+ doświadczeniem. Certyfikowany coach ICC i trener, czynny rekruter, asesor i mediator gospodarczy w sporach handlowych i sprawach pracowniczych.

Prelegent wydarzeń Pulsu Biznesu i autor wielu publikacji związanych z efektywnością osobistą i organizacyjną. Twórca i realizator strategii zarządzania zasobami ludzkimi, projektów rozwojowych, optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych, rekrutacyjnych i wielu innych. Towarzyszy organizacjom w procesach transformacji i zmian, w diagnozie kompetencji przywódczych, pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów oraz budowaniu skutecznych sukcesji. Łączy systemy zarządzania efektywnością z silnym zaangażowaniem ludzi w projekt.

Specjalizuje się w zagadnieniach, które często nazywane są „miękkimi”, uchodzą za trudne do zmierzenia, a pomimo to mają ogromny wpływ na twardy wynik ekonomiczny. Pasjonatka wdrażania wygrywającej kultury organizacyjnej, która działa jak magnes przyciągający do firmy i klientów, i pracowników, i pieniądze. Wierzy, że w czasach, gdy wszystko można skopiować, to ona staje się wyróżnikiem gwarantującym firmie sukcesy.

Joanna jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego i SWPS. Od zawsze łączy humanizm z nauką, teorię z praktyką, różnorodność z prostotą, nieład z harmonią. Praktyk jogi i uważności. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Kurleto
16 lat doświadczenia w obszarze nowych technologii

Przedsiębiorca od 2005 roku, założyciel Neoteric, światowego lidera we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Kurleto
16 lat doświadczenia w obszarze nowych technologii

Przedsiębiorca od 2005 roku, założyciel Neoteric, światowego lidera we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach, pomysłodawca 3 startupów wspartych przez fundusze VC, był odpowiedzialny za budowę strategii oraz programu akceleracyjnego TechSeed.me w którym 18 zespołów z całego świata rozwinęły swoje biznesy w Gdańsku. Doradca w ponad 50 projektach inwestycyjnych w obszarze nowych technologii. Obecnie zaangażowany w budowę zrównoważonego ekosystemu startupowego – Startup Hansa.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Przemysław Wasilewski
15 lat doświadczenia w obszarach zarządzania finansami

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Przemysław Wasilewski
15 lat doświadczenia w obszarach zarządzania finansami

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Pełnił role m.in. Dyrektora Kontrolingu Grupy Kapitałowej, Szefa Relacji Inwestorskich, Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, Wicedyrektora Skarbu w dużych grupach kapitałowych, spółkach notowanych na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Frankfurcie.

Tworzył i zarządzał procesami raportowania zarządczego, finansowego oraz niefinansowego, prognozowania krótko i długoterminowego oraz budżetowania
w organizacjach o skali od kilku milionów złotych do kilkudziesięciu miliardów obrotu rocznie. Współzarządzał od strony emitenta dwoma udanymi projektami IPO o wartości ponad 6 mld złotych, projektami pozyskania finansowania dłużnego, transakcjami M&A.

Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w spółkach z branży usług budowlano-inżynieryjnych, energii odnawialnej oraz w światowej klasy profesjonalnym klubie sportowym.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz IESE Business School – University of Navarra. Ukończył również szereg szkoleń i kursów z zakresu strategii, zarządzania, komunikacji i finansów, m.in. na MIT/Sloan oraz Wharton. Posiada dyplom potwierdzający złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Anna Szapiel
10 lat doświadczenia w obszarze IT/telco, life science i document management

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w pracy dla koncernów międzynarodowych w obszarze IT/telco, life science i document management, tj. Iron Mountain, grupa OEX, Werfen, Sharp oraz Orange.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Anna Szapiel
10 lat doświadczenia w obszarze IT/telco, life science i document management

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w pracy dla koncernów międzynarodowych w obszarze IT/telco, life science i document management, tj. Iron Mountain, grupa OEX, Werfen, Sharp oraz Orange.
W fundacji odpowiada za selekcjonowanie projektów rozwojowych, opartych o cele statutowe oraz działania z zakresu społecznego zaangażowania biznesu.
Ukończyła zarządzanie na wydziale cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z Prawa dla Menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego (ALK). Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Piotr Ganowicz
25 lat doświadczenia w bankowości i zarządzaniu zespołami sprzedaży

Menedżer i doradca z ponad 25-letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i ponad 15-letnią praktyką w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Piotr Ganowicz
25 lat doświadczenia w bankowości i zarządzaniu zespołami sprzedaży

Menedżer i doradca z ponad 25-letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i ponad 15-letnią praktyką w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Specjalizuje się w budowaniu i konsolidacji efektywnych i zmotywowanych zespołów.

Zarządzał centrami korporacyjnymi Citi Handlowy w rejonie konińskim i kaliskim oraz banku Santander w Łodzi. Odpowiadał zarówno za rynek przedsiębiorstw MŚP, jak i dużych firm o przychodach do 1 mld PLN. Kreował i prowadził relacje w bardzo wielu różnorodnych branżach. Był odpowiedzialny za kompleksową współpracę z takim markami jak Jutrzenka, Kotlin, Big Star, Monnari, Tatuum, Helios, Gatta, Brubeck, Dermedic, Zbyszko. Wraz z zespołem wdrożył wiele innowacyjnych produktów bankowych, m. in subsydiowany IRS, sprzedaż obligacji komercyjnych do JST, wykup wierzytelności bez regresu w oparciu o gwarancję bankową, czy system EBICS.

W amerykańskiej firmie konsultingowej Company Assistance Ltd. uczestniczył w Programie Powszechnej Prywatyzacji m.in. Browarów Wielkopolski SA, Browaru Szczecin i Ponaru-Żywiec. Brał udział w projektach strategicznych: market research dla Polleny Katowice, analizie sieci dostawców dla Marks&Spencer oraz przygotowaniu „Encyclopedia of Polish Industry”.

Piotr posiada wysokie kompetencje menedżerskie podbudowane intensywnymi programami szkoleń Leadership w Citigroup oraz Santander. Zdobył rozległą wiedzę w zakresie analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego, otrzymując uprawnienia do aprobat kredytowych do 15 mln USD. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Dorota Wieczorek
20 lat doświadczenia w obszarze HR

Posiada ponad 25 – letnie doświadczenie projektowe i wdrożeniowe w międzynarodowych i polskich korporacjach.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Dorota Wieczorek
20 lat doświadczenia w obszarze HR

Posiada ponad 25 – letnie doświadczenie projektowe i wdrożeniowe w międzynarodowych i polskich korporacjach (grupa kapitałowa mBank – we współpracy z Commerzbankiem, Sygnity, Raiffeisen Leasing, Sygma Bank, BGŻ BNP Paribas) oraz firmach mśp i dużych przedsiębiorstwach, a także w startupach.

Wieloletni dyrektor obszarów rozwoju organizacji, HR i controllingu w międzynarodowych strukturach bankowych, firmach mśp – prowadziła projekty strategiczne: wdrażała kanon wartości i programy zarządzania kulturą organizacyjną, opartą o wartości, controlling, systemy pomiaru i rentowności klientów, produktów, linii biznesowych, Activity Based Costing i narzędzia rachunkowości zarządczej oraz nowoczesne systemy HR (MBO, MBV, OKR, systemy ocen wyników, postaw i wartości), opracowywała i wdrażała strategie i polityki wynagradzania, tworzyła systemy wynagradzania, systemy premiowe i motywacyjne, prowizyjne, zarządzania wynikami – performance management, budżetowanie, realizowała projekty dostosowania struktur organizacyjnych do strategii, oparte o drabiny karier, definiujące ścieżki rozwoju i różnicowanie wynagrodzeń stałych i zmiennych, Employer Branding, oparte o EVP.

Prowadziła projekty sukcesji w firmach rodzinnych oparte o budowę nowych ról, definiowanie wartości kluczowych dla realizacji strategii i nowej kultury organizacyjnej oraz mapę organizacji, budżetowanie i pomiary obszarów rentownych, dochodowych klientów, produktów i usług. Zarządzała z sukcesem jako Dyrektor Generalny lub Operacyjny w firmach mśp, upraszczając i optymalizując dotychczasowe procesy.

Matematyk, absolwentka FTiMS Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom Studiów Podyplomowych z zakresu finansów i bankowości oraz MBA z zakresu zarządzania. Posiada certyfikaty: Project Management, CoachWise Essentials™, Controlling, Certyfikowany Interim Manager, Certyfikowany Doradca GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Tomasz Kaczmarek
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym oraz optymalizacji procesów

Menedżer, doradca. Tomasz jest dyrektorem operacyjnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Kaczmarek
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym oraz optymalizacji procesów

Menedżer, doradca. Tomasz jest dyrektorem operacyjnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Od podstaw zbudował organizację zatrudniającą obecnie 750 pracowników i posiadającą 14 oddziałów w Polsce.

Stworzył struktury operacyjne w Rosji i na Ukrainie. Audytował procesy operacyjne w największym europejskim oddziale spółki w Londynie. Zaplanował i zrealizował dwa największe projekty w zakresie zarządzania informacją w Polsce. Zarządzał operacyjnie największymi klientami z branży ubezpieczeniowej, bankowej, konsultingu i retail. Zarządzał budżetem kosztowym na poziomie 10M USD rocznie. Optymalizował procesy zakupowe u największych dostawców (optymalizacje na poziomie 0,5M USD) oraz działania operacyjne (oszczędności na poziomie 1,5M USD).

Tomek jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na kierunku Zarządzenie i Marketing o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Tomek posiada certyfikat zarządzania projektami Prince Practitioner. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Urszula Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i biznesowym

Menedżer, przedsiębiorca, doradca, coach. Przez 24 lata pracowała dla największych korporacji, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Urszula Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i biznesowym

Menedżer, przedsiębiorca, doradca, coach. Przez 24 lata pracowała dla największych korporacji, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą (Multico, Nokia, Raiffeisen Leasing, BZWBK, Santander). Odpowiadała od strony HR za otwarcie oddziału Nokii w Portugalii.

Urszula uczestniczyła w opracowywaniu i wdrażaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii rekrutacji, szkoleń,  systemu ocen pracowniczych, employer brandingu, systemów motywacyjnych
i wynagradzania. Przez wiele lat zarządzała budżetem wynagrodzeń (3,5mln zł). Wdrażała strategię sprzedaży bankowości korporacyjnej jednego z największych polskich banków. Zarządzała strategicznymi projektami transformacyjnymi i efektywnością procesów biznesowych.
Prowadziła wiele projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacji procesów, zarządzania zmianą.
W swojej karierze współpracowała zarówno z jednostkami sprzedaży, jak i wsparcia, współpracowała z kadrą zarządzającą, członkami zarządów, prezesami. Wieloletni praktyk executive coaching i life coaching. Wspierała kadrę zarządzającą w rozwoju jej kompetencji menedżerskich i przywódczych.

Urszula jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalnościach: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (WSE, SGH), integracja europejska (UW), psychologia przywództwa (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej). Posiada certyfikat CoachWise Essentials™.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Marcin Barański
25 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej

Przez 25 lat pracował dla największych dostawców telekomunikacyjnych, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Marcin Barański
25 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej

Przez 25 lat pracował dla największych dostawców telekomunikacyjnych, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą (Ericsson, Huawei). Współtworzył rynek telekomunikacyjny w Polsce. Tworzył strategie sprzedaży rozwiązań telekomunikacyjnych i outsourcingu telekomunikacyjnego. Współpracował z największymi koncernami na świecie.

Marcin uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii sprzedaży angażując wieloosobowe, międzynarodowe zespoły. Opracowywał i wdrażał strategie rozwoju outsourcingu operacyjnego w Polsce, w Europie Środkowej i Australii/Oceanii. Prowadził największe przetargi na outsourcing telekomunikacyjny. Prowadził wiele projektów optymalizacji procesów i zarządzania zmianą. W swojej karierze współpracował z międzynarodowymi zespołami sprzedaży w strukturach matrycowych.

Marcin uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyki ze specjalizacją we wspomaganiu podejmowania decyzji na Politechnice Warszawskiej. Ukończył również program MBA oraz szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Wieloletni praktyk i nauczyciel mindfulness.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Jacek Gruchalski
20 lat doświadczenia pracy na wysokich stanowiskach menedżerskich

Menedżer, doradca, negocjator, Interim Manager. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na wysokich stanowiskach menedżerskich, które zdobywał pracując dla dużych miedzynarodowych korporacji.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Jacek Gruchalski
20 lat doświadczenia pracy na wysokich stanowiskach menedżerskich

Menedżer, doradca, negocjator, Interim Manager. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na wysokich stanowiskach menedżerskich, które zdobywał pracując dla dużych miedzynarodowych korporacji (Metro Group, Eastbridge Group, ToysRUs, Dixons Group, TVN Group).

Ma za sobą udział w start-upach firm na terenie Polski, ekspansji i udanych restrukturyzacjach, współpracował także z rodzimym biznesem jako doradca.

Jacek uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii funkcjonowania firm, jest ekspertem specjalizującym się w budowaniu i reorganizacji działów zakupu, definiowaniu strategii zakupów, zarządzaniu operacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem analizy i optymalizacji procesów, zarządzania kategoriami, negocjacji i zarządzania dostawcami. Przygotowywał i wdrażał strategie rozwoju marek własnych, architektury produktów, importu oraz merchandisingu dla dużych sieci handlowych.

Posiada unikalne połączenie kompetencji zakupowych, sprzedażowych i zarządczych co daje możliwość spojrzenia na problemy kompleksowo. Jest doświadczonym negocjatorem, prowadził negocjacje umów biznesowych w kraju i za granicą. Współpracował z międzynarodowymi zespołami w strukturach matrycowych.

Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administarcji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń w kraju i za granicą. Jest Negocjatorem, Interim Managerem, Certyfikowanym Mediatorem oraz Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Marcin Galicki
25 lat doświadczenia w obszarze marketingu, PR i Strategii

Nawiązuje i prowadzi partnerstwa w krajowych i międzynarodowych konsorcjach publiczno-prywatnych.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Marcin Galicki
25 lat doświadczenia w obszarze marketingu, PR i Strategii

Nawiązuje i prowadzi partnerstwa w krajowych i międzynarodowych konsorcjach publiczno-prywatnych. Skupia się na identyfikacji i rozwoju projektów badawczych oraz opracowaniu strategii wejścia na rynek. Kluczowe kompetencje to planowanie przedsięwzięć biznesowych, tworzenie biznesu od fazy zalążkowej oraz zagadnienia związane z CSR-em.

Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze Marketingu, PR i Strategii. Pracował dla firm z sektora IT oraz bankowego. Od prawie dekady zakłada i prowadzi przedsięwzięcia biznesowe oraz społeczno-biznesowe w sektorze HoReCa i Spożywczym.

W ostatnich latach szczególnie zaangażowany jako inicjator i uczestnik takich przedsięwzięć, jak Fair Bazar, Centrum ekoJa, Warszawski BioBazar, OFFFestival 2013, Żywiecka Kooperatywa Spożywcza. Wizjoner, otwarty na działanie dla pożytku drugiego człowieka. Propagator Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Marcin jest absolwentem Programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC Paris, London Business School i Norwegian School of Economics; studiów podyplomowych w dziedzinie Public Relations we Francuskim Instytucie Zarządzania IFG oraz Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Piotr Bendykowski
15 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych

Ponad 15 lat w międzynarodowych firmach konsultingowych: McKinsey, Accenture, KPMG i butiki.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Piotr Bendykowski
15 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych

Ponad 15 lat w międzynarodowych firmach konsultingowych: McKinsey, Accenture, KPMG i butiki. Prowadził dziesiątki projektów i zespołów od jednej osoby do kilkudziesięciu osób, często rozsianych po różnych krajach i pracujących w różnych firmach.

Ponad 15 lat na kierowniczych stanowiskach: dyrektor, wiceprezes, prezes, członek i przewodniczący rady nadzorczej. Prowadził firmy z zatrudnieniem do ponad 500 osób. Prowadził działy finansowe w firmach z zatrudnieniem do ponad 1000 osób. W radach nadzorczych firm prywatnych i giełdowych.

Doświadczenie w:

 • firmach o zatrudnieniu od kilku osób do ponad 100 tysięcy osób,
 • startupach, firmach szybko rosnących, stabilnych, kurczących się i na skraju upadłości,
 • wielu sektorach: usługi detaliczne, przemysłowe, finansowe i profesjonalne; prasa; handel detaliczny i hurtowy; produkcja FMCG, AGD, żywności, chemii przemysłowej, komputerów i elektroniki; oprogramowanie, Internet i inne,
 • strategii, finansach, marketingu, operacjach i informatyce,
 • M&A, PE i VC, due diligence, wybór i wdrożenie systemów informatycznych, zarządzanie Lean,
 • Polsce, Europie Wschodniej, Środkowej i Zachodniej oraz USA.

Dyplom MBA z Uniwersytetu Stanforda. Wyróżnienie Arjay Miller za uplasowanie się w górnych 10% roku. Dyplom Inżyniera z Massachusetts Institute of Technology. Honorowe towarzystwa inżynieryjne Tau Beta Pi i Chi Epsilon za uplasowanie się w górnych 10% roku i osiągnięcia w badaniach. Dyplom IB z United World College of the Atlantic w Wielkiej Brytanii.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Piotr Sucharski
25 lat doświadczenia w obszarze finansów i sprzedaży

Doświadczony menedżer, finansista i handlowiec. Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Piotr Sucharski
25 lat doświadczenia w obszarze finansów i sprzedaży

Doświadczony menedżer, finansista i handlowiec. Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich. Pracował jako Dyrektor Finansowy w Tchibo oraz PZ Cussons ale też jako Dyrektor Sprzedaży w dużym (ponad stuosobowym) zespole PZ Cussons. Przez osiem lat był General Managerem PZ Cussons.
Przez ostatnie 4 lata zdobywał doświadczenie jako Interim Manager pracując w różnych branżach (przetwórstwo żywności, handel, meble, produkcja budowlano-montażowa) oraz różnych sektorach (MŚP, polskie firmy rodzinne, firmy międzynarodowe).

Posiada unikalne połączenie kompetencji sprzedażowych, finansowych i menedżerskich. Swoje doświadczenie zdobywał zarówno budując firmę „od zera” (Tchibo) jak i kierując restrukturyzacją polskiej firmy państwowej przejętej przez koncern zagraniczny (PZ Cussons). Kierował z sukcesem sprzedażą i finansami oraz zarządzał całością organizacji. Prowadził wiele projektów sprzedażowych, finansowych, z zakresu zarządzania IT, w tym integracji procesów, funkcji i informatycznych systemów zarządczych. Jest autorem zintegrowanej strategii biznesowej dla PZ Cussons. Posiada bogate praktyczne doświadczenie rynkowe i w przemyśle. Jako interim manager z sukcesem przeprowadzał procesy due diligence oraz restrukturyzacyjne. Specjalizuje się w transformacji i integracji procesów sprzedaży i finansów prowadzących do znaczącej poprawy dochodowości.
Piotr uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Posiada dwudziestoczteroletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami o międzynarodowym zasięgu. Pracował jako General Manager w Reebok University Poland oraz zarządzał klubami World Class w hotelu Marriott oraz Health and Spa w hotelu Sheraton i Multico Residence. Przez jedenaście lat prowadził własne firmy w Polsce i na Ukrainie zajmujące się produkcją rolną, sprzedażą sprzętu rolniczego oraz doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W ciągu ostatnich czterech lat pracował jako doradca strategiczny w firmach we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Grzegorz jest ekspertem w dziedzinie zarządzania oraz doradztwa strategicznego w firmach usługowych i produkcyjnych. Zarządza projektami wprowadzania zachodnich marek do Polski oraz przeprowadza restrukturyzacje firm borykających się z problemami organizacyjnymi w fazie swojego rozwoju. Jako wieloletni przedsiębiorca potrafi skutecznie przeprowadzić strategię rozwoju firm z sektora MŚP – w szczególności rodzinnych – wykorzystując bogate doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą.

Grzegorz uzyskał tytuł magistra rekreacji i turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Maciej Chełkowski
20 lat doświadczenia w sprzedaży

Menedżer, Doradca biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, a także w zakładaniu i rozwijaniu firm w Polsce i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Maciej Chełkowski
20 lat doświadczenia w sprzedaży

Menedżer, Doradca biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, a także w zakładaniu i rozwijaniu firm w Polsce i za granicą. Zarządzał dużymi zespołami sprzedażowymi. Pracował dla firm rodzinnych, które przechodziły przez proces transformacji finalnie zmieniając właściciela poprzez przejęcie 100 % udziałów przez fundusz private equity.

Posiada ogromną wiedzę na temat organizacji sprzedaży, modelu dystrybucji.
Z sukcesem przygotowywał i wdrażał strategię krótko i długoterminowe przedsiębiorstw, wprowadzał na rynek nowe marki odnoszące sukces marketingowy i sprzedażowy. Wdrażał systemy ERP od koncepcji po uruchomienie. Prowadził wieloetapowe procesy rekrutacyjne, assessment, a także kreował nowych liderów.

Maciej uzyskał tytuł magistra prawa i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także program studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Zarządzanie Sprzedażą i jest absolwentem Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Dariusz posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich. Pracował w grupie Ernst & Young Polska, początkowo jako szef Działu Doradztwa Rynkowego, a następnie jako Starszy Menedżer i Szef Działu Strategii i Usprawnień Operacyjnych. Pełnił także funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych spółki Capgemini Polska, Wiceprezesa DGA SA oraz Prezesa Zarządu firmy APAX Consulting Group. Zarządzał z sukcesem oraz budował od podstaw organizacje do poziomu kilku tysięcy zatrudnionych osób. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie inwestycyjne. Nadzorował projekty wejść i wyjść kapitałowych na kwotę kilkuset milionów zł.

Dariusz jest ekspertem w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, np. chemicznym, dóbr konsumpcyjnych, meblarskich i AGD, energetycznym, finansowym, IT, budowlanym, logistycznym i farmaceutycznym. Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach. Współpracował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości jako mentor, doradca oraz Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie przy realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance dla korporacji międzynarodowych, m.in. z listy Fortune 500, czołowych firm polskich oraz firm z sektora MŚP.

Dariusz uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także program zarządzania w Copenhagen Business School w Danii oraz szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Magdalena Tomaszewska

Menedżer, certyfikowany coach, mentor, asesor, trener i doradca z wysokimi kompetencjami w zakresie budowania i realizacji strategii organizacji oraz zarządzaniu różnorodnymi zespołami.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Magdalena Tomaszewska

Menedżer, certyfikowany coach, mentor, asesor, trener i doradca z wysokimi kompetencjami w zakresie budowania i realizacji strategii organizacji oraz zarządzaniu różnorodnymi zespołami.
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie związane z rozwojem wyższej kadry kierowniczej. Pracowała w wiodących na rynku instytucjach: Millennium, ING, Santander, pełniąc funkcje menedżerskie. Zarządzała budżetami rzędu kilkunastu milionów złotych w jednostkach zatrudniających kilkaset osób. Posiada ponad 10 tysięcy godzin coachingowych i doradczych w pracy z kadrą menedżerską.

Magda specjalizuje się w diagnozie kompetencji przywódczych oraz ich ukierunkowanym strategicznie rozwoju. Jest ekspertem w dziedzinie kultury organizacyjnej, planów sukcesji oraz pozyskiwania talentów. Jest autorem i współautorem wielu programów dla High Potential oraz szybkich ścieżek rozwojowych, a także kompleksowych rozwiązań w zakresie budowania kompetencji przyszłości dla przedsiębiorstw. Przygotowywała i wdrażała projekty zarządzania przez cele oraz wdrażania zmian organizacyjnych.

Magda uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym, ukończyła studia podyplomowe na tej samej uczelni. Ponadto uzyskała międzynarodowe certyfikaty coacha, mentora oraz w zakresie narzędzi diagnostycznych dla pracowników. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Filipek
15 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Tomasz łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką menedżerską w firmach sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego, produkcyjnego i handlu detalicznego.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Filipek
15 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Tomasz łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką menedżerską w firmach sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego, produkcyjnego i handlu detalicznego.

Przez 15 lat zarządzał projektami, związanymi z formułowaniem oraz wdrażaniem strategii, reorganizacją przedsiębiorstw, a także fuzjami i przejęciami, dla dużych firm prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek i organizacji rządowych. W tym okresie pracował dla największych firm doradczych i technologicznych (Ernst&Young, Capgemini, IBM). W IBM odpowiadał między innymi za zarządzanie projektem ekspansji na Europę Środkowo-Wschodnią poprzez akwizycję firm z sektora technologii informatycznych.

Jako menedżer tworzył jedną z pierwszych w Polsce sieci aptek. W sektorze finansowym opracowywał i wdrażał strategię ekspansji grupy KBC w Europie w tym zakładając działalność consumer finance w Rumunii. Zarządzając działalnością KBC Consumer Finance w Polsce integrował aktywa i operacje consumer finance w jedną jednostkę biznesową. Prowadził własną średniej wielkości firmę produkcyjną współpracującą z największymi sieciami detalicznymi w Europie, a także restrukturyzował i zarządzał firmą produkującą specjalistyczne materiały budowlane. Był członkiem rady nadzorczej grupy wydawnictw należącej do funduszu Empik Media&Fashion.

Tomasz uzyskał tytuł magistra nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł MBA University of Minnesota. Ukończył program zarządzania fuzjami i przejęciami w INSEAD. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Marzena Poniatowska-Galicka
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Jako doradca opracowuje strategie wejścia na rynek, biznes plany oraz ocenę potencjału rynkowego przedsięwzięć.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Marzena Poniatowska-Galicka
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Jako doradca opracowuje strategie wejścia na rynek, biznes plany oraz ocenę potencjału rynkowego przedsięwzięć. Kluczowe kompetencje to weryfikacja wykonalności przedsięwzięć biznesowych, planowanie i usprawnianie procesów oraz zagadnienia związane z CSR-em.

Swoje pierwsze kroki stawiała w sektorze bankowym. Brała udział w łączeniu dużych instytucji finansowych, gdzie koordynowała proces integracji systemowo-biznesowej banków. Później zajęła się przedsięwzięciami społeczno-biznesowymi w obszarze HoReCa.

Inicjatorka i uczestniczka przedsięwzięć ekologicznych i społecznych (Centrum ekoJa i Warszawski BioBazar, OFFFestival 2013, Żywiecka Kooperatywa Spożywcza). Zwolenniczka zdrowego i zrównoważonego życia. Stawia na dobre relacje międzyludzkie. Wspiera ideę współtworzenia społeczności i działania na jej rzecz. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zdrowego żywienia.

Marzena jest absolwentką Programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC Paris, London Business School i Norwegian School of Economics; wewnętrznego programu kształcenia managerów Citibank Management Associate, oraz Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Bieliński
30 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tomasz od 30 lat jest aktywny w bankowości korporacyjnej oraz międzynarodowej.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Bieliński
30 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tomasz od 30 lat jest aktywny w bankowości korporacyjnej oraz międzynarodowej. Początek ścieżki zawodowej miał w ING, następnie Rabobank, Societe Generale, Calyon/Credit Agricole, z finałem w BZWBK/ Santander.

Pracował na stanowiskach od account managera, przez kierownika zespołu / dużych firm aż do dyr. ds bankowości przedsiębiorstw. Tworzył w BZ WBK obszar cash management i trade finance jak również pierwszy dedykowany dużym firmom system bankowości elektronicznej (iBiznes24).

Odpowiada ze strony corpo za rozwój w Polsce uczelnianego projektu Santander Universidades. W ramach bankowości międzynarodowej Santander rozwija ofertę produktową i biznesową Grupy dla jej klientów corpo, odpowiada w warszawskim biurze osobiście za rynek UK, USA i Holandii.

Podstawowe kompetencje Tomasza dotyczą efektywnego marketingu i sprzedaży produktów i usług finansowych, szeroko rozumianych negocjacji oraz rozwoju produktu i tworzenia skutecznego work flow.

Skończył studia executive MBA u prof. Obłoja (na UW/University of Illinois), Biegle posługuje się angielskim i francuskim. Poznał „sekrety” sektora food & agri, automotive, aerospace i furniture.

CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych.

Zobacz więcej
CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych. Jako CEO w Inventity Foundation kieruje rozwojem Licencjonowanej sieci Doradców GROWING PAINS STRATEGY®. Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnia praktyka na rynku PE/VC. Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Ma na koncie ponad sto inwestycji kapitałowych, w tym nagrodę za najlepszą inwestycję w Europie („Impact Investment of the Year”) przyznaną przez EBAN. Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF). Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, medialnym, budowlanym, logistycznym, IT.

Wojciech jest absolwentem programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Business Administration w National Louis University. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Managing Director
Tadeusz Pietka
28 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tadeusz doświadczenie zawodowe i biznesowe zdobywał w dużych międzynarodowych korporacjach, wiodących globalnych firmach konsultacyjnych, funduszach inwestycyjnych VC/PE jak i również pracując z wiodącymi prywatnymi przedsiębiorcami i inwestorami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w krajach Europy Środkowo Wschodniej.

Zobacz więcej
Managing Director
Tadeusz Pietka
28 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tadeusz doświadczenie zawodowe i biznesowe zdobywał w dużych międzynarodowych korporacjach, wiodących globalnych firmach konsultingowych, funduszach inwestycyjnych VC/PE jak i również pracując z wiodącymi prywatnymi przedsiębiorcami i inwestorami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w krajach Europy Środkowo Wschodniej, w szczególności w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Rosji i Rumuni.

W przeszłości Tadeusz odgrywał kluczowe role w budowie, strategicznym zarządzaniu, wzroście czy restrukturyzacji wielu instytucji finansowych, w tym pięciu banków detalicznych i hipotecznych, holdingu finansowego oraz dwóch industrialnych konglomeratów w Europie Środkowo-Wschodniej.

W czasie trwania kariery zawodowej, Tadeusz piastował stanowiska w Zarządach oraz Radach Nadzorczych takich spółek jak GE Bank Mieszkaniowy, Getin Holding, Getin Leasing, Allianz Bank, Boryszew, Impexmetal, NFI Magna Polonia, DM W Investments w Polsce, STC Investments and The Bank Financial Initiative na Ukrainie oraz Deutsche Capital Management AG w Niemczech. Wcześniej, Tadeusz nabywał doświadczenie w Royal Bank of Canada, Bank of Montreal, McKinsey & Co. oraz Bain & Co. W 2008 roku Tadeusz stworzył firmę doradztwa strategicznego Colonade International z siedzibą w Warszawie oraz przedstawicielstwem w Singapurze.

Tadeusz ukończył z wyróżnieniem Wydział Ekonomii ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość na Wilfrid Laurier University w Kanadzie. Posiada także tytuł MBA z London Business School oraz desygnację Certyfikowany Analityk Finansowy (CFA) nadaną przez CFA Institute (poprzednio AIMR) w Charlottesville, Virginia, USA. Tadeusz posiada także Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa upoważniający go do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Chief Delivery Officer
Dariusz Zbytniewski
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dariusz posiada ponad 25 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym i strategicznym. Przez ponad 15 lat pracował w wiodących międzynarodowych firmach doradczych.

Zobacz więcej
Chief Delivery Officer
Dariusz Zbytniewski
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dariusz posiada ponad 25 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym i strategicznym. Przez ponad 15 lat pracował w wiodących międzynarodowych firmach doradczych: EY oraz Capgemini rozpoczynając od stanowiska konsultanta a kończąc na stanowisku Principal Consultant (dyrektor).
W organizacjach tych odpowiadał za realizację strategii wejścia na rynki (polskie i zagraniczne), strategie funkcjonalne (sprzedaży, marketingu dystrybucji), strategie korporacyjne. Kierował dużymi międzynarodowymi projektami doradczymi w Rosji, Francji, Austrii, Belgii i Holandii. W projektach tych zarządzał ponad 20 osobowymi zespołami doradców. Realizował duże projekty transformacji, wdrażania usprawnień organizacyjnych i procesowych oraz wspierał procesy integracji po fuzjach w sektorach: farmaceutycznym, petrochemicznym, usług finansowych. Doradzał największym firmom funkcjonującym na rynku polskim i zagranicą.

W ciągu 10 lat zrealizował 190 projektów dla ponad 100 klientów zadowolonych z efektów prac. Wspiera doradztwem zarówno największe polskie firmy jak i firmy z sektora MSP.  Opracował dla nich ponad 100 planów rozwoju/ strategii rozwoju. Kilkanaście firm wspierał przez okres od 6 do 9 miesięcy w udanych wdrożeniach strategii. Jako członek/vice przewodniczący Rady Nadzorczej doradzał zarządowi Firmy Notowanej na GPW. Autor/współautor wielu publikacji w Polsce (m.in. w Harvard Business Review, Gazecie Bankowej) i zagranicą (OECD, Bank Światowy, Strathclyde University).
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował także na Strathclyde University (Glasgow) oraz Norwegian School of Business Administration (Bergen). Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Aneta Zdeb-Jata
19 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

Aneta posiada ponad 19-letnie doświadczenie w zespołach sprzedażowo-marketingowych w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Aneta Zdeb-Jata
19 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

Aneta posiada ponad 19-letnie doświadczenie w zespołach sprzedażowo-marketingowych w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Przez ponad 10 lat kieruje zespołami w działach sprzedaży, marketingu zaczynając jako Konsultant Medyczny do stanowisk takich jak District Manager w Sandoz Polska, Dyrektor Sprzedaży w Alab Laboratoria czy Business Unit Manager w Biomed Lublin S.A. W wymienionych firmach odpowiadała m.in. za wdrożenia strategii sprzedażowych krótko- i długoterminowych, budowanie skutecznych, zaangażowanych zespołów sprzedażowo-marketingowych i wprowadzanie na rynek nowych produktów leczniczych. W spółce Biomed Lublin S.A. odpowiada aktualnie za rozwój portfolio produktowego i doradza Zarządowi w obszarze badań klinicznych, strategii rozwoju nowych produktów.

Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie (mgr mikrobiologii), University of Illinois & Politechniki Lubelskiej (Studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), Akademii Leona Koźmińskiego (Studia podyplomowe – Badania kliniczne).

Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.
W latach 2005 – 2020 uruchomił oraz prowadził ponad 20 start-upów, realizując wiele projektów w branży produkcyjnej, usługowej i informatycznej. Posiada bogate doświadczenie w sektorze e-commerce, które zdobył wdrażając 15 sklepów internetowych, które zrealizowały kilkaset tysięcy zamówień.
Damian posiada także rozległą wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu, finansów, projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT oraz usług B2B.

Do każdej organizacji, oprócz doświadczenia i zaangażowania, wnosi wiele pomysłów i pasji do innowacji, umiejętności organizacyjnych, a także ducha pracy zespołowej i harmonijnej współpracy oraz nieszablonowe podejście do rozwiązywanych problemów.

Damian posiada tytuł magistra finansów i rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.
Projektowanie przyszłych organizacji, ich rozwój, wspierany działaniami w zakresie zarządzania zmiana – to wszystko prowadziło do wzrostu efektywności organizacji oraz zdefiniowanych KPI.
Pełniła kluczową rolę w procesach zwolnień grupowych i programach dobrowolnych odejść.
Poszukiwała i rozwijała talenty, również dla funkcji globalnych, dla międzynarodowych organizacji. Tworzenie koncepcji programów rozwojowych, działań szkoleniowych, a szczególnie praca z talentami, to jej pasja.
Jako trener biznesu, Daniela posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu szkoleń i warsztatów, facylitacji i moderowaniu spotkań. Zarządzała zespołami, zarówno lokalnie w Polsce jak i międzynarodowo, szczególnie w obszarze szkoleń i rozwoju, wspierała operacyjnie globalne funkcje, takie jak sprzedaż & marketing, rozwój produktów, finanse oraz łańcuch dostaw.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Zbigniew Żuk
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Doradca, Trener, Coach z 18 letnią praktyką szkoleniową. Posiada ponad 25 letnią praktykę biznesową.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Zbigniew Żuk
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Doradca, Trener, Coach z 18 letnią praktyką szkoleniową. Posiada ponad 25 letnią praktykę biznesową. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi dla takich korporacji jak Procter & Gamble i Coca – Cola HBC Polska. Przeszedł ścieżkę od Handlowca do Dyrektora sprzedaży. Przeszkolił ponad 180 firm. Planuje, prowadzi i poddaje twardej ewaluacji długofalowe projekty o charakterze doradczo szkoleniowym. Specjalizuje się w planowaniu polityki szkoleniowej oraz projektów doradczo-szkoleniowych dla Banków Spółdzielczych.

Ekspert w dziedzinie budowania umiejętności handlowych oraz zarządzania Organizacją. Projektuje i prowadzi szkolenia dla Menedżerów, Handlowców, Konsultantów i Doradców Klienta, Pracowników Back Office, Trenerów biznesu. Od ponad sześciu lat aktywnie współpracuje z polskimi Bankami Spółdzielczymi w charakterze Interim Managera odpowiedzialnego za podnoszenie poziomu uproduktowienia Klientów, pozyskiwania nowych Kontrahentów oraz podnoszenia kompetencji Kadry Kierowniczej.

Absolwent  Studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowego Studium Menedżerskiego w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania oraz Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Sylwia Szwed
20 lat doświadczenia w branży przemysłowej, produkcji i usługach

Sylwia posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie i ponad 18 letnie doświadczenie w produkcji i przemyśle w sektorach: automotive, energetycznym, stalowym, budowlanym i energii odnawialnej. Przez 7 lat zarządzała agencją pracy, gdzie jako CEO odpowiadała za cały obszar rozwoju spółki, pozyskania klientów strategicznych, przygotowanie spółki do debiutu giełdowego i rozwój działalności.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Sylwia Szwed
20 lat doświadczenia w branży przemysłowej, produkcji i usługach

Sylwia posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie i ponad 18 letnie doświadczenie w produkcji i przemyśle w sektorach: automotive, energetycznym, stalowym, budowlanym i energii odnawialnej. Przez 7 lat zarządzała agencją pracy, gdzie jako CEO odpowiadała za cały obszar rozwoju spółki, pozyskania klientów strategicznych, przygotowanie spółki do debiutu giełdowego i rozwój działalności.

Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu zarządzania produkcją, zarządzania strategicznego, przejmowania przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, tworzenia planów rozwojowych, pozyskania finansowania zewnętrznego i szybkiego reagowania na zmiany. Jej domeną jest sprzedaż, która wypływa z naturalnego zachowania dzielenia się i oferowania ludziom pomocy. 

Zna rynek kapitałowy, na który to wprowadzała z sukcesem spółki. Zwolenniczka innowacyjności, rozumianej jako umiejętność znajdowania lepszych, szybszych i łatwiejszych sposobów świadczenia usług.  Zasiadała w zarządach w spółkach kapitałowych, ale podkreśla, że umiejętności i kompetencji zarządczych zdobyła dzięki awansom od najniższego szczebla i znajomości pracy na każdym poziomie struktury organizacyjnej firmy. Porażki przekształca w sukcesy. Wspiera współpracownikach i dopinguje przy zdobywaniu szczytów zawodowych, wciąż się rozwija i pokonuje bariery rynkowe na które to produkcja jest najbardziej narażona.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Prowadząc firmy Teknos, DuPont, Sherwin-Williams, Kansai odpowiedzialny był za budowanie i rozwój profesjonalnych i skutecznych  struktur handlowych mających rozproszone lokalizacje, zarządzanie obszarami rozwoju tych  firm, finansami, logistyką oraz marketingiem.

Tomasz odniósł spektakularne sukcesy przekształcając kierowane  przez niego firmy w liderów sprzedaży  na ryku polskim.

Posiada rozległą  praktyczną  wiedzę i kompetencje oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Jako Chief Delivery Officer w gdańskiej firmie Neoteric, specjalizującej się w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych, obserwując wzrost firmy z 5 do prawie 100 osób i uczestnicząc we wdrażaniu wynikających z tego wzrostu zmian, zdobył praktyczną wiedzę na temat rozwoju organizacji. Prowadził warsztaty związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii, wprowadzaniem nowych usług i produktów na rynek, analizą i inżynierią wymagań, a także z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Doradzał funduszom inwestycyjnym w sprawie nowych technologii. Doświadczenie zdobywał również budując od podstaw call-center dla ING. Łukasz, brał także udział w programach akceleracyjnych, gdzie jako mentor doradzał startupom z Argentyny, Chile, Estonii, Indii, Ukrainy oraz Armenii w zakresie budowania sprawnego managmentu i kultury organizacji. Łukasz posiada rozległą wiedzę z zakresu projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT.

Członek Rady Dyrektorów w Software Development Association Poland, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, członek rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ISP2, a także były członek rady Krajowego Klastra Kluczowego ICT Interizon. Specjalizuje się w tematach związanych z poprawieniem jakości zarządzania i wzrostem umiejętności liderskich.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Wojciech Urban
24 lata doświadczenia w bankowości

Wojciech posiada ponad 24-letnie doświadczenie w bankowości w segmentach:  korporacyjnym, MŚP i jednostek sektora publicznego.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Wojciech Urban
24 lata doświadczenia w bankowości

Wojciech posiada ponad 24-letnie doświadczenie w bankowości w segmentach:  korporacyjnym, MŚP i jednostek sektora publicznego. Od 19 lat zarządza zespołami, w tym 13 lat sprzedażowymi.

Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu oceny i zarządzania ryzykami w działalności gospodarczej oraz strukturyzowania finansowania przedsiębiorstw na różnych etapach ich rozwoju i w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Utrzymując wieloletnie relacje z klientami z różnych branż i sektorów miał okazję brać udział zarówno w procesach dotyczących rozwoju przedsiębiorstw jak i ich restrukturyzacji. Przeprowadzał z sukcesami transakcje m.in. finansowania: handlu, inwestycji, zmian własnościowych, nieruchomości komercyjnych. Zdobycie tych doświadczeń jest wynikiem pracy jako Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Banku Pekao w Poznaniu, Dyrektor Departamentu Kredytów Korporacyjnych w Centrum Korporacyjnym w Banku BPH oraz Doradca i Analityk w Banku Handlowym w Warszawie. Obecnie zarządza Centrum Biznesowym Banku Ochrony Środowiska wspierającego zieloną transformację polskich firm.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Kanarkowski
20 lat doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym i sprzedażowym

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem. Zarządzał średnimi i dużymi strukturami operacyjnymi i sprzedażowymi w Kolporter SA i Impel SA.  W praktyce i realnym życiu menedżera tworzył: strategie i plany strategiczne, modele rozliczania kosztów, modele budżetów i plany budżetowe na poziomie oddziału i całej firmy, systemu motywacyjne dla podległych menedżerów i pracowników, opisy struktur i stanowisk pracy oraz wiele innych niezbędnych narzędzi w bieżącej pracy menedżera.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Kanarkowski
20 lat doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym i sprzedażowym

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem. Zarządzał średnimi i dużymi strukturami operacyjnymi i sprzedażowymi w Kolporter SA i Impel SA.  W praktyce i realnym życiu menedżera tworzył: strategie i plany strategiczne, modele rozliczania kosztów, modele budżetów i plany budżetowe na poziomie oddziału i całej firmy, systemu motywacyjne dla podległych menedżerów i pracowników, opisy struktur i stanowisk pracy oraz wiele innych niezbędnych narzędzi w bieżącej pracy menedżera.

Skutecznie umie łączyć teorię z praktyką zarządzania.

Jako doradca biznesowy zrealizował około 150 projektów consultingowo – wdrożeniowych w sektorze MŚP z następujących zakresów:

 • zarządzanie strategiczne: wartości, misja, wizja, mapa strategii, plany strategiczne i operacyjne, strategie marketingowe i sprzedażowe,
 • zarządzanie operacyjne – tworzenie koncepcji i wdrażanie systemów zarządzania, takich, jak: budżetowanie, raportowanie zarządcze, komunikacja w firmie, struktury i stanowiska, zarządzanie procesowe agile (SCRUM), systemy premiowania, komunikacja w firmie, zarządzanie doświadczeniami klientów (customer experience).

Posiada umiejętność całościowego spojrzenia na organizację z poziomu „lotu ptaka”. Potrafi dostrzec jednocześnie wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, co jest niezmiernie ważne w twórczym procesie opracowywania strategii. 

Z wykształcenia mgr inż. mechanik. Wiedzę i doświadczenie menedżera zdobył pracując kilkanaście lat w Kolporter SA i Impel SA. Odbył wiele szkoleń za zakresu zarządzania m.in. we Francuskim Instytucie Zarządzania, ICAN Management i Akademii Controllingu. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę poprzez udział w kolejnych szkoleniach, jak też czytając literaturę biznesową.

Strategic Advisor
Izabela Kozakiewicz
15 lat doświadczenia w obszarze sprzedaży i marketingu

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarami sprzedaży i marketingu, w tworzeniu i optymalizacji procesów pozyskiwania klientów potencjalnych oraz konwersji sprzedaży.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Izabela Kozakiewicz
15 lat doświadczenia w obszarze sprzedaży i marketingu

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarami sprzedaży i marketingu, w tworzeniu i optymalizacji procesów pozyskiwania klientów potencjalnych oraz konwersji sprzedaży, w tym w obszarach badań rynku, strategii produktowych oraz strategii cenowych. Specjalizuje się w transformacji cyfrowej procesów sprzedażowo-marketingowych.

Współpracuje z klientami z branż fintech, ICT/TECH/IT, interior (produkcja oraz dystrybucja mebli i wyposażenia), fotowoltaika i kilku innych. Współpracuje również z funduszami VC i PE oraz
z aniołami biznesu przeprowadzając procesy commercial due diligence oraz pracując ze spółkami portfelowymi funduszy.

Doświadczenie zbierała w Polsce oraz w Niemczech, tworząc tam
i zarządzając lokalną spółką córką największej polskiej instytucji fintech, podległą niemieckiej Komisji Nadzoru Finansowego – BaFin. Uczestniczyła również w procesach pozyskiwania inwestorów dla spółek młodych i dojrzałych, w tym m.in. w procesie pozyskania inwestora na kwotę ponad 200 mln PLN.

Iza posiada głębokie doświadczenie w branży finansowej i sektorze fintech. Dla klientów prowadzi projekty operacyjne i badania rynkowe. Wybrana do TOP10 kobiet branży finansowej (Parkiet.com, 2016). Jest autorem i współautorem badań i raportów, w tym m.in. „Fintechowy GPS” czy „Transformacja Cyfrowa Obszaru Sprzedaży w Branżach Meblarskiej i Nieruchomości”

Strategic Advisor
Mariusz Tyszkiewicz
30 lat doświadczenia w sprzedaży i zarządzaniu zespołami.

Menedżer, inwestor, który ostatnie 25 lata spędził w branży MedTech. Mariusz zdobył doświadczenie na wysokich stanowiskach menedżerskich w czołowych firmach medycznych świata- Medtronic, Stryker . Od roku 2013 jest dyrektorem zarządzający w spółce Biameditek, firmie która jest liderem rynku kardiologii, intensywnej terapii i anestezjologii oraz należy do szwedzkiej grupy inwestycyjnej Indutrade.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mariusz Tyszkiewicz
30 lat doświadczenia w sprzedaży i zarządzaniu zespołami.

Menedżer, inwestor, który ostatnie 25 lata spędził w branży MedTech. Mariusz zdobył doświadczenie na wysokich stanowiskach menedżerskich w czołowych firmach medycznych świata- Medtronic, Stryker . Od roku 2013 jest dyrektorem zarządzający w spółce Biameditek, firmie która jest liderem rynku kardiologii, intensywnej terapii i anestezjologii oraz należy do szwedzkiej grupy inwestycyjnej Indutrade.

Mariusz specjalizuje się w: negocjacjach, planowaniu biznesowym, wdrażaniu innowacyjnych produktów na polski rynek, sprzedaży wyrobów medycznych, tworzeniu i realizacji strategii, rozwijaniu pracowników, rekonstrukcji zespołów sprzedażowych, wyszukiwaniu firm z różnych branż do potencjalnej akwizycji.

Dokonywał transformacji organizacyjnych obejmujących całe zespoły sprzedażowe jak i całe firmy. Pełnił istotną rolę przy akwizycji firm z branży MedTech.

Posiada szeroką wiedzę dotyczącą rynku medycznego Europy Środkowo-Wschodniej.

Bierze czynny udział w rozwoju wielu innowacyjnych produktów medycznych, które osiągają znaczący sukces rynkowy, zwiększając tym samym poziom leczenia pacjentów w Polsce. 

Mgr inżynier automatyki, jest także absolwentem programu Management w ICAN Institute oraz programu Leadership w IHM Business School w Sztokholmie.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY

Strategic Advisor
Agnieszka Pławińska
20 lat doświadczenia w marketingu i sprzedaży

Agnieszka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży w biznesie farmaceutycznym. Większość kariery zawodowej rozwijała w Big Pharma (m.in.Sandoz, Valeant, MSD), gdzie przeprowadziła liczne wdrożenia, rebrandingi oraz zarządzała zdywersyfikowanymi portfelami leków RX, OTC, Suplementów Diety oraz Wyrobów Medycznych na wielu rynkach europejskich (region CEE).

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Agnieszka Pławińska
20 lat doświadczenia w marketingu i sprzedaży

Agnieszka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży w biznesie farmaceutycznym. Większość kariery zawodowej rozwijała w Big Pharma (m.in.Sandoz, Valeant, MSD), gdzie przeprowadziła liczne wdrożenia, rebrandingi oraz zarządzała zdywersyfikowanymi portfelami leków RX, OTC, Suplementów Diety oraz Wyrobów Medycznych na wielu rynkach europejskich (region CEE).

Agnieszka jest doświadczonym, innowacyjnym menedżerem, i potrafi łączyć talenty marketingowe z pasją do wiedzy klinicznej i doskonałością operacyjną. Biegle przekłada wnioski z analizy rynkowej i wyniki badań konsumenckich na skuteczne strategie biznesowe. Potrafi angażować zespoły i jednostki tak, aby szukały nowych, niestandardowych rozwiązań. Agnieszka z łatwością komunikuje się ze wszystkimi departamentami i typami interesariuszy w organizacji. Potrafi nawiązywać trwałe relacje ze środowiskiem wpływowych klinicystów i angażować ich w projekty. Zwolenniczka szukania ciągle nowych sposobów komunikacji z klientem. Doskonale zna wszystkie elementy skutecznej organizacji: począwszy od logistyki, poprzez rejestrację, badania kliniczne, Market Access, PR, Business Development, aspekty kliniczne i marketingowe. 

Obecnie zarządza i buduje struktury marketingowe w młodym biurze globalnego dostawcy sprzętu medycznego.

Uzyskała tytuł MBA na ESSEC i dyplom Lekarza Weterynarii na SGGW w Warszawie.

Strategic Advisor
Grzegorz Kowalski
20 lat doświadczenia w obszarze badań rynku, marketingu i sprzedaży

Doradca, przedsiębiorca, coach. Grzegorz jest ekspertem z zakresu badań rynku, marketingu i sprzedaży.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Grzegorz Kowalski
20 lat doświadczenia w obszarze badań rynku, marketingu i sprzedaży

Doradca, przedsiębiorca, coach. Grzegorz jest ekspertem z zakresu badań rynku, marketingu i sprzedaży. Pracował wcześniej dla międzynarodowych agencji badawczych Millward Brown oraz Kantar. Odpowiadał m. in. za wsparcie klientów w przygotowaniach strategii sprzedażowych i marketingowych, szczególnie z obszaru pozycjonowania marki, wprowadzania nowych produktów na rynek oraz przygotowania strategii komunikacji. Prowadził projekty dla firm z takich branż jak; paliwowa, energetyczna, FMCG, motoryzacyjna, telekomunikacyjna oraz agencji reklamowych i PR.

Był współtwórcą i członkiem zarządu klastra „Creative Communication Cluster”, w którego skład weszło kilkanaście podmiotów z branży kreatywnej, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. Jako ekspert służył swoim doświadczeniem w projektach z obszaru rynku pracy i innowacji dla PARP, NCBiR, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki.

Ukończył m.in. studia MBA TVU London, Coaching i Mentoring w Biznesie na Politechnice Łódzkiej, posiada międzynarodowe certyfikaty organizacji International Coaching Community (ICC), certyfikaty szkoleń Maestro Orchestrating Client Values oraz Counselor Salesperson by Wilson Learning. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Paprocki
15 lat doświadczenia w branży IT

Mateusz Paprocki od ponad 15 lat związany jest z branżą IT.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Paprocki
15 lat doświadczenia w branży IT

Mateusz Paprocki od ponad 15 lat związany jest z branżą IT. Przechodził wszystkie szczeble kariery zaczynając od programisty, architekta rozwiązań do zarządzania operacjami i zespołami ludzi. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla klientów z różnych branż i firm różnej wielkości, od startupów po międzynarodowe korporacje. Obecnie odpowiada za operacje i finanse w 90-osobowym software house Neoteric. W trakcie swojej kariery miał na głowie „wiele czapek”, dzięki czemu dobrze rozumie wyzwania w praktycznie każdym obszarze działalności firmy i umie przedstawić zależności między nimi. Mateusz brał udział w tworzeniu 3 startupów od etapu opracowania i testowania koncepcji biznesowej do jej utrzymania i rozwijania. Doradzał wielu przedsiębiorcom w zakresie akceleracji PolandPrize. Od 2017 r. pracuje metodyką realizacji celów strategicznych Objectives and Key Results (OKR).  

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Sarapata
14 lat doświadczenia w branży finansowej

Mateusz jest doświadczonym managerem z wieloletnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w branży finansowej.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Sarapata
14 lat doświadczenia w branży finansowej

Mateusz jest doświadczonym managerem z wieloletnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w branży finansowej. Kilka ostatnich lat zarządzał FORUM TFI S.A. – jednym z największych niezależnych, polskich towarzystw inwestycyjnych. Umiejętność syntetycznego łączenia wiedzy wynikającej z prawniczego wykształcenia z praktyczną znajomością zagadnień biznesowych pozwalała mu na przygotowywanie skutecznych rozwiązań dla klientów. Zaangażowany w wiele procesów inwestycyjnych na rynku PE/VC. Aktywnie brał udział w projektowaniu i wdrażaniu planów restrukturyzacyjnych i planów rozwoju dla przedsiębiorstw działających na zróżnicowanych rynkach. Posiada wysokie kompetencje w zakresie tworzenia i realizacji strategii inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw. 

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej wiele uwagi poświęcał zagadnieniu operacyjnej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw oraz analizie nowoczesnych metod zarządzania, w szczególności dotyczących podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest także absolwentem Advanced Management Program w IESE Business School (Barcelona). W ramach rozwoju kompetencji managerskich brał udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Swoje doświadczenie zdobywał w kraju jak i zagranicą współtworząc BM REFLEX od zera do 600 mln pln obrotu i pracując dla takich firm jak HOCEM Oil Chemicals GmbH, BZK GmbH w których pełnił funkcję w zarządach. Jednym z największych sukcesów w jego karierze było przejęcie 30 stacji paliw od Shell Polska w 2014r. i utworzenie sieci samoobsługowych stacji E-Mila, a także stworzenie kilku serwisów informacyjnych dla branży paliw płynnych w Polsce.

W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za sprzedaż krajową i zagraniczną, marketing, finanse, logistykę a także za strategie hedgingowe na rynku ropy i walutowym, zarządzał zmianą i nadzorował projekty. Ryszard ze względu na znajomość rynku ropy naftowej i paliw gotowych komentował bieżące wydarzenia dla TVN 24, TVN CNBC, Polsat, TVP, PR, Gazety Wyborczej, RMF, Radio Zet.

Ryszard jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Francuskiego Instytutu Zarządzania a także posiada dyplom Master of Sales Management Mc Hays. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Joanna Rzadkowolska-Szechińska
20 lat doświadczenia w rozwoju strategii biznesu i praktyk HR

Strateg rozwoju biznesu i praktyk działań HR z 20+ doświadczeniem.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Joanna Rzadkowolska-Szechińska
20 lat doświadczenia w rozwoju strategii biznesu i praktyk HR

Strateg rozwoju biznesu i praktyk działań HR z 20+ doświadczeniem. Certyfikowany coach ICC i trener, czynny rekruter, asesor i mediator gospodarczy w sporach handlowych i sprawach pracowniczych.

Prelegent wydarzeń Pulsu Biznesu i autor wielu publikacji związanych z efektywnością osobistą i organizacyjną. Twórca i realizator strategii zarządzania zasobami ludzkimi, projektów rozwojowych, optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych, rekrutacyjnych i wielu innych. Towarzyszy organizacjom w procesach transformacji i zmian, w diagnozie kompetencji przywódczych, pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów oraz budowaniu skutecznych sukcesji. Łączy systemy zarządzania efektywnością z silnym zaangażowaniem ludzi w projekt.

Specjalizuje się w zagadnieniach, które często nazywane są „miękkimi”, uchodzą za trudne do zmierzenia, a pomimo to mają ogromny wpływ na twardy wynik ekonomiczny. Pasjonatka wdrażania wygrywającej kultury organizacyjnej, która działa jak magnes przyciągający do firmy i klientów, i pracowników, i pieniądze. Wierzy, że w czasach, gdy wszystko można skopiować, to ona staje się wyróżnikiem gwarantującym firmie sukcesy.

Joanna jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego i SWPS. Od zawsze łączy humanizm z nauką, teorię z praktyką, różnorodność z prostotą, nieład z harmonią. Praktyk jogi i uważności. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Kurleto
16 lat doświadczenia w obszarze nowych technologii

Przedsiębiorca od 2005 roku, założyciel Neoteric, światowego lidera we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Kurleto
16 lat doświadczenia w obszarze nowych technologii

Przedsiębiorca od 2005 roku, założyciel Neoteric, światowego lidera we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach, pomysłodawca 3 startupów wspartych przez fundusze VC, był odpowiedzialny za budowę strategii oraz programu akceleracyjnego TechSeed.me w którym 18 zespołów z całego świata rozwinęły swoje biznesy w Gdańsku. Doradca w ponad 50 projektach inwestycyjnych w obszarze nowych technologii. Obecnie zaangażowany w budowę zrównoważonego ekosystemu startupowego – Startup Hansa.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Anna Szapiel
10 lat doświadczenia w obszarze IT/telco, life science i document management

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w pracy dla koncernów międzynarodowych w obszarze IT/telco, life science i document management, tj. Iron Mountain, grupa OEX, Werfen, Sharp oraz Orange.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Anna Szapiel
10 lat doświadczenia w obszarze IT/telco, life science i document management

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w pracy dla koncernów międzynarodowych w obszarze IT/telco, life science i document management, tj. Iron Mountain, grupa OEX, Werfen, Sharp oraz Orange.
W fundacji odpowiada za selekcjonowanie projektów rozwojowych, opartych o cele statutowe oraz działania z zakresu społecznego zaangażowania biznesu.
Ukończyła zarządzanie na wydziale cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z Prawa dla Menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego (ALK). Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Piotr Ganowicz
25 lat doświadczenia w bankowości i zarządzaniu zespołami sprzedaży

Menedżer i doradca z ponad 25-letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i ponad 15-letnią praktyką w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Piotr Ganowicz
25 lat doświadczenia w bankowości i zarządzaniu zespołami sprzedaży

Menedżer i doradca z ponad 25-letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i ponad 15-letnią praktyką w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Specjalizuje się w budowaniu i konsolidacji efektywnych i zmotywowanych zespołów.

Zarządzał centrami korporacyjnymi Citi Handlowy w rejonie konińskim i kaliskim oraz banku Santander w Łodzi. Odpowiadał zarówno za rynek przedsiębiorstw MŚP, jak i dużych firm o przychodach do 1 mld PLN. Kreował i prowadził relacje w bardzo wielu różnorodnych branżach. Był odpowiedzialny za kompleksową współpracę z takim markami jak Jutrzenka, Kotlin, Big Star, Monnari, Tatuum, Helios, Gatta, Brubeck, Dermedic, Zbyszko. Wraz z zespołem wdrożył wiele innowacyjnych produktów bankowych, m. in subsydiowany IRS, sprzedaż obligacji komercyjnych do JST, wykup wierzytelności bez regresu w oparciu o gwarancję bankową, czy system EBICS.

W amerykańskiej firmie konsultingowej Company Assistance Ltd. uczestniczył w Programie Powszechnej Prywatyzacji m.in. Browarów Wielkopolski SA, Browaru Szczecin i Ponaru-Żywiec. Brał udział w projektach strategicznych: market research dla Polleny Katowice, analizie sieci dostawców dla Marks&Spencer oraz przygotowaniu „Encyclopedia of Polish Industry”.

Piotr posiada wysokie kompetencje menedżerskie podbudowane intensywnymi programami szkoleń Leadership w Citigroup oraz Santander. Zdobył rozległą wiedzę w zakresie analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego, otrzymując uprawnienia do aprobat kredytowych do 15 mln USD. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Kaczmarek
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym oraz optymalizacji procesów

Menedżer, doradca. Tomasz jest dyrektorem operacyjnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Kaczmarek
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym oraz optymalizacji procesów

Menedżer, doradca. Tomasz jest dyrektorem operacyjnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Od podstaw zbudował organizację zatrudniającą obecnie 750 pracowników i posiadającą 14 oddziałów w Polsce.

Stworzył struktury operacyjne w Rosji i na Ukrainie. Audytował procesy operacyjne w największym europejskim oddziale spółki w Londynie. Zaplanował i zrealizował dwa największe projekty w zakresie zarządzania informacją w Polsce. Zarządzał operacyjnie największymi klientami z branży ubezpieczeniowej, bankowej, konsultingu i retail. Zarządzał budżetem kosztowym na poziomie 10M USD rocznie. Optymalizował procesy zakupowe u największych dostawców (optymalizacje na poziomie 0,5M USD) oraz działania operacyjne (oszczędności na poziomie 1,5M USD).

Tomek jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na kierunku Zarządzenie i Marketing o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Tomek posiada certyfikat zarządzania projektami Prince Practitioner. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Urszula Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i biznesowym

Menedżer, przedsiębiorca, doradca, coach. Przez 24 lata pracowała dla największych korporacji, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Urszula Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i biznesowym

Menedżer, przedsiębiorca, doradca, coach. Przez 24 lata pracowała dla największych korporacji, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą (Multico, Nokia, Raiffeisen Leasing, BZWBK, Santander). Odpowiadała od strony HR za otwarcie oddziału Nokii w Portugalii.

Urszula uczestniczyła w opracowywaniu i wdrażaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii rekrutacji, szkoleń,  systemu ocen pracowniczych, employer brandingu, systemów motywacyjnych
i wynagradzania. Przez wiele lat zarządzała budżetem wynagrodzeń (3,5mln zł). Wdrażała strategię sprzedaży bankowości korporacyjnej jednego z największych polskich banków. Zarządzała strategicznymi projektami transformacyjnymi i efektywnością procesów biznesowych.
Prowadziła wiele projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacji procesów, zarządzania zmianą.
W swojej karierze współpracowała zarówno z jednostkami sprzedaży, jak i wsparcia, współpracowała z kadrą zarządzającą, członkami zarządów, prezesami. Wieloletni praktyk executive coaching i life coaching. Wspierała kadrę zarządzającą w rozwoju jej kompetencji menedżerskich i przywódczych.

Urszula jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalnościach: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (WSE, SGH), integracja europejska (UW), psychologia przywództwa (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej). Posiada certyfikat CoachWise Essentials™.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Marcin Barański
25 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej

Przez 25 lat pracował dla największych dostawców telekomunikacyjnych, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Marcin Barański
25 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej

Przez 25 lat pracował dla największych dostawców telekomunikacyjnych, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą (Ericsson, Huawei). Współtworzył rynek telekomunikacyjny w Polsce. Tworzył strategie sprzedaży rozwiązań telekomunikacyjnych i outsourcingu telekomunikacyjnego. Współpracował z największymi koncernami na świecie.

Marcin uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii sprzedaży angażując wieloosobowe, międzynarodowe zespoły. Opracowywał i wdrażał strategie rozwoju outsourcingu operacyjnego w Polsce, w Europie Środkowej i Australii/Oceanii. Prowadził największe przetargi na outsourcing telekomunikacyjny. Prowadził wiele projektów optymalizacji procesów i zarządzania zmianą. W swojej karierze współpracował z międzynarodowymi zespołami sprzedaży w strukturach matrycowych.

Marcin uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyki ze specjalizacją we wspomaganiu podejmowania decyzji na Politechnice Warszawskiej. Ukończył również program MBA oraz szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Wieloletni praktyk i nauczyciel mindfulness.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Jacek Gruchalski
20 lat doświadczenia pracy na wysokich stanowiskach menedżerskich

Menedżer, doradca, negocjator, Interim Manager. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na wysokich stanowiskach menedżerskich, które zdobywał pracując dla dużych miedzynarodowych korporacji.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Jacek Gruchalski
20 lat doświadczenia pracy na wysokich stanowiskach menedżerskich

Menedżer, doradca, negocjator, Interim Manager. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na wysokich stanowiskach menedżerskich, które zdobywał pracując dla dużych miedzynarodowych korporacji (Metro Group, Eastbridge Group, ToysRUs, Dixons Group, TVN Group).

Ma za sobą udział w start-upach firm na terenie Polski, ekspansji i udanych restrukturyzacjach, współpracował także z rodzimym biznesem jako doradca.

Jacek uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii funkcjonowania firm, jest ekspertem specjalizującym się w budowaniu i reorganizacji działów zakupu, definiowaniu strategii zakupów, zarządzaniu operacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem analizy i optymalizacji procesów, zarządzania kategoriami, negocjacji i zarządzania dostawcami. Przygotowywał i wdrażał strategie rozwoju marek własnych, architektury produktów, importu oraz merchandisingu dla dużych sieci handlowych.

Posiada unikalne połączenie kompetencji zakupowych, sprzedażowych i zarządczych co daje możliwość spojrzenia na problemy kompleksowo. Jest doświadczonym negocjatorem, prowadził negocjacje umów biznesowych w kraju i za granicą. Współpracował z międzynarodowymi zespołami w strukturach matrycowych.

Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administarcji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń w kraju i za granicą. Jest Negocjatorem, Interim Managerem, Certyfikowanym Mediatorem oraz Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Marcin Galicki
25 lat doświadczenia w obszarze marketingu, PR i Strategii

Nawiązuje i prowadzi partnerstwa w krajowych i międzynarodowych konsorcjach publiczno-prywatnych.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Marcin Galicki
25 lat doświadczenia w obszarze marketingu, PR i Strategii

Nawiązuje i prowadzi partnerstwa w krajowych i międzynarodowych konsorcjach publiczno-prywatnych. Skupia się na identyfikacji i rozwoju projektów badawczych oraz opracowaniu strategii wejścia na rynek. Kluczowe kompetencje to planowanie przedsięwzięć biznesowych, tworzenie biznesu od fazy zalążkowej oraz zagadnienia związane z CSR-em.

Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze Marketingu, PR i Strategii. Pracował dla firm z sektora IT oraz bankowego. Od prawie dekady zakłada i prowadzi przedsięwzięcia biznesowe oraz społeczno-biznesowe w sektorze HoReCa i Spożywczym.

W ostatnich latach szczególnie zaangażowany jako inicjator i uczestnik takich przedsięwzięć, jak Fair Bazar, Centrum ekoJa, Warszawski BioBazar, OFFFestival 2013, Żywiecka Kooperatywa Spożywcza. Wizjoner, otwarty na działanie dla pożytku drugiego człowieka. Propagator Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Marcin jest absolwentem Programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC Paris, London Business School i Norwegian School of Economics; studiów podyplomowych w dziedzinie Public Relations we Francuskim Instytucie Zarządzania IFG oraz Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Piotr Sucharski
25 lat doświadczenia w obszarze finansów i sprzedaży

Doświadczony menedżer, finansista i handlowiec. Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Piotr Sucharski
25 lat doświadczenia w obszarze finansów i sprzedaży

Doświadczony menedżer, finansista i handlowiec. Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich. Pracował jako Dyrektor Finansowy w Tchibo oraz PZ Cussons ale też jako Dyrektor Sprzedaży w dużym (ponad stuosobowym) zespole PZ Cussons. Przez osiem lat był General Managerem PZ Cussons.
Przez ostatnie 4 lata zdobywał doświadczenie jako Interim Manager pracując w różnych branżach (przetwórstwo żywności, handel, meble, produkcja budowlano-montażowa) oraz różnych sektorach (MŚP, polskie firmy rodzinne, firmy międzynarodowe).

Posiada unikalne połączenie kompetencji sprzedażowych, finansowych i menedżerskich. Swoje doświadczenie zdobywał zarówno budując firmę „od zera” (Tchibo) jak i kierując restrukturyzacją polskiej firmy państwowej przejętej przez koncern zagraniczny (PZ Cussons). Kierował z sukcesem sprzedażą i finansami oraz zarządzał całością organizacji. Prowadził wiele projektów sprzedażowych, finansowych, z zakresu zarządzania IT, w tym integracji procesów, funkcji i informatycznych systemów zarządczych. Jest autorem zintegrowanej strategii biznesowej dla PZ Cussons. Posiada bogate praktyczne doświadczenie rynkowe i w przemyśle. Jako interim manager z sukcesem przeprowadzał procesy due diligence oraz restrukturyzacyjne. Specjalizuje się w transformacji i integracji procesów sprzedaży i finansów prowadzących do znaczącej poprawy dochodowości.
Piotr uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Posiada dwudziestoczteroletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami o międzynarodowym zasięgu. Pracował jako General Manager w Reebok University Poland oraz zarządzał klubami World Class w hotelu Marriott oraz Health and Spa w hotelu Sheraton i Multico Residence. Przez jedenaście lat prowadził własne firmy w Polsce i na Ukrainie zajmujące się produkcją rolną, sprzedażą sprzętu rolniczego oraz doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W ciągu ostatnich czterech lat pracował jako doradca strategiczny w firmach we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Grzegorz jest ekspertem w dziedzinie zarządzania oraz doradztwa strategicznego w firmach usługowych i produkcyjnych. Zarządza projektami wprowadzania zachodnich marek do Polski oraz przeprowadza restrukturyzacje firm borykających się z problemami organizacyjnymi w fazie swojego rozwoju. Jako wieloletni przedsiębiorca potrafi skutecznie przeprowadzić strategię rozwoju firm z sektora MŚP – w szczególności rodzinnych – wykorzystując bogate doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą.

Grzegorz uzyskał tytuł magistra rekreacji i turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Maciej Chełkowski
20 lat doświadczenia w sprzedaży

Menedżer, Doradca biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, a także w zakładaniu i rozwijaniu firm w Polsce i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Maciej Chełkowski
20 lat doświadczenia w sprzedaży

Menedżer, Doradca biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, a także w zakładaniu i rozwijaniu firm w Polsce i za granicą. Zarządzał dużymi zespołami sprzedażowymi. Pracował dla firm rodzinnych, które przechodziły przez proces transformacji finalnie zmieniając właściciela poprzez przejęcie 100 % udziałów przez fundusz private equity.

Posiada ogromną wiedzę na temat organizacji sprzedaży, modelu dystrybucji.
Z sukcesem przygotowywał i wdrażał strategię krótko i długoterminowe przedsiębiorstw, wprowadzał na rynek nowe marki odnoszące sukces marketingowy i sprzedażowy. Wdrażał systemy ERP od koncepcji po uruchomienie. Prowadził wieloetapowe procesy rekrutacyjne, assessment, a także kreował nowych liderów.

Maciej uzyskał tytuł magistra prawa i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także program studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Zarządzanie Sprzedażą i jest absolwentem Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Dariusz posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich. Pracował w grupie Ernst & Young Polska, początkowo jako szef Działu Doradztwa Rynkowego, a następnie jako Starszy Menedżer i Szef Działu Strategii i Usprawnień Operacyjnych. Pełnił także funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych spółki Capgemini Polska, Wiceprezesa DGA SA oraz Prezesa Zarządu firmy APAX Consulting Group. Zarządzał z sukcesem oraz budował od podstaw organizacje do poziomu kilku tysięcy zatrudnionych osób. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie inwestycyjne. Nadzorował projekty wejść i wyjść kapitałowych na kwotę kilkuset milionów zł.

Dariusz jest ekspertem w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, np. chemicznym, dóbr konsumpcyjnych, meblarskich i AGD, energetycznym, finansowym, IT, budowlanym, logistycznym i farmaceutycznym. Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach. Współpracował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości jako mentor, doradca oraz Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie przy realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance dla korporacji międzynarodowych, m.in. z listy Fortune 500, czołowych firm polskich oraz firm z sektora MŚP.

Dariusz uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także program zarządzania w Copenhagen Business School w Danii oraz szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Filipek
15 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Tomasz łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką menedżerską w firmach sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego, produkcyjnego i handlu detalicznego.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Filipek
15 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Tomasz łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką menedżerską w firmach sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego, produkcyjnego i handlu detalicznego.

Przez 15 lat zarządzał projektami, związanymi z formułowaniem oraz wdrażaniem strategii, reorganizacją przedsiębiorstw, a także fuzjami i przejęciami, dla dużych firm prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek i organizacji rządowych. W tym okresie pracował dla największych firm doradczych i technologicznych (Ernst&Young, Capgemini, IBM). W IBM odpowiadał między innymi za zarządzanie projektem ekspansji na Europę Środkowo-Wschodnią poprzez akwizycję firm z sektora technologii informatycznych.

Jako menedżer tworzył jedną z pierwszych w Polsce sieci aptek. W sektorze finansowym opracowywał i wdrażał strategię ekspansji grupy KBC w Europie w tym zakładając działalność consumer finance w Rumunii. Zarządzając działalnością KBC Consumer Finance w Polsce integrował aktywa i operacje consumer finance w jedną jednostkę biznesową. Prowadził własną średniej wielkości firmę produkcyjną współpracującą z największymi sieciami detalicznymi w Europie, a także restrukturyzował i zarządzał firmą produkującą specjalistyczne materiały budowlane. Był członkiem rady nadzorczej grupy wydawnictw należącej do funduszu Empik Media&Fashion.

Tomasz uzyskał tytuł magistra nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł MBA University of Minnesota. Ukończył program zarządzania fuzjami i przejęciami w INSEAD. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Marzena Poniatowska-Galicka
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Jako doradca opracowuje strategie wejścia na rynek, biznes plany oraz ocenę potencjału rynkowego przedsięwzięć.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Marzena Poniatowska-Galicka
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Jako doradca opracowuje strategie wejścia na rynek, biznes plany oraz ocenę potencjału rynkowego przedsięwzięć. Kluczowe kompetencje to weryfikacja wykonalności przedsięwzięć biznesowych, planowanie i usprawnianie procesów oraz zagadnienia związane z CSR-em.

Swoje pierwsze kroki stawiała w sektorze bankowym. Brała udział w łączeniu dużych instytucji finansowych, gdzie koordynowała proces integracji systemowo-biznesowej banków. Później zajęła się przedsięwzięciami społeczno-biznesowymi w obszarze HoReCa.

Inicjatorka i uczestniczka przedsięwzięć ekologicznych i społecznych (Centrum ekoJa i Warszawski BioBazar, OFFFestival 2013, Żywiecka Kooperatywa Spożywcza). Zwolenniczka zdrowego i zrównoważonego życia. Stawia na dobre relacje międzyludzkie. Wspiera ideę współtworzenia społeczności i działania na jej rzecz. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zdrowego żywienia.

Marzena jest absolwentką Programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC Paris, London Business School i Norwegian School of Economics; wewnętrznego programu kształcenia managerów Citibank Management Associate, oraz Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych.

Zobacz więcej
CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych. Jako CEO w Inventity Foundation kieruje rozwojem Licencjonowanej sieci Doradców GROWING PAINS STRATEGY®. Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnia praktyka na rynku PE/VC. Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Ma na koncie ponad sto inwestycji kapitałowych, w tym nagrodę za najlepszą inwestycję w Europie („Impact Investment of the Year”) przyznaną przez EBAN. Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF). Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, medialnym, budowlanym, logistycznym, IT.

Wojciech jest absolwentem programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Business Administration w National Louis University. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika. 15 lat na wysokich funkcjach menedżerskich jako dyrektor zarządzający obszarami biznesowymi, dyrektor operacyjny.

Pracował w organizacjach będących na różnych etapach rozwoju: w startup’owych przedsięwzięciach współtworząc je aż do etapu dojrzałości (Expander, Open Finance, Noble Bank); w korporacjach polskich i międzynarodowych (BNP Paribas SA, GNB SA) gdzie zarządzał istniejącymi strukturami oraz tworzył od podstaw nowe jednostki funkcjonalne. Posiada również doświadczenie pracy w segmencie średnich przedsiębiorstw o charakterze firm rodzinnych.

Dokonywał transformacji organizacyjnych obejmujących kilkuset pracowników. Pełnił istotną rolę w wielu fuzjach oraz w zakupach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przeprowadzał transformacje cyfrowe, wdrażał, rozwijał i integrował systemy IT, realizując wiele projektów o wartości kilku mln PLN. Optymalizował organizacje, procesy i działania operacyjne, wdrażał programy ciągłego doskonalenia.

Zarządzał budżetem kosztowym na poziomie do 20M EUR rocznie. Posiada istotne umiejętności w zarządzaniu procesami o dużych wolumenach ilościowych oraz dużymi jednostkami (>1.000 osób), o charakterze SSC/BPO oraz Contact Centre. Budował i kierował strukturami PMO.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w W-wie. Ukończył program Management® w ICAN Institute oraz studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej – Energetyka Odnawialna. Komunikuje się w językach: polski, angielski, hiszpański, rosyjski.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.
W latach 2005 – 2020 uruchomił oraz prowadził ponad 20 start-upów, realizując wiele projektów w branży produkcyjnej, usługowej i informatycznej. Posiada bogate doświadczenie w sektorze e-commerce, które zdobył wdrażając 15 sklepów internetowych, które zrealizowały kilkaset tysięcy zamówień.
Damian posiada także rozległą wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu, finansów, projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT oraz usług B2B.

Do każdej organizacji, oprócz doświadczenia i zaangażowania, wnosi wiele pomysłów i pasji do innowacji, umiejętności organizacyjnych, a także ducha pracy zespołowej i harmonijnej współpracy oraz nieszablonowe podejście do rozwiązywanych problemów.

Damian posiada tytuł magistra finansów i rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.
Projektowanie przyszłych organizacji, ich rozwój, wspierany działaniami w zakresie zarządzania zmiana – to wszystko prowadziło do wzrostu efektywności organizacji oraz zdefiniowanych KPI.
Pełniła kluczową rolę w procesach zwolnień grupowych i programach dobrowolnych odejść.
Poszukiwała i rozwijała talenty, również dla funkcji globalnych, dla międzynarodowych organizacji. Tworzenie koncepcji programów rozwojowych, działań szkoleniowych, a szczególnie praca z talentami, to jej pasja.
Jako trener biznesu, Daniela posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu szkoleń i warsztatów, facylitacji i moderowaniu spotkań. Zarządzała zespołami, zarówno lokalnie w Polsce jak i międzynarodowo, szczególnie w obszarze szkoleń i rozwoju, wspierała operacyjnie globalne funkcje, takie jak sprzedaż & marketing, rozwój produktów, finanse oraz łańcuch dostaw.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Sylwia Szwed
20 lat doświadczenia w branży przemysłowej, produkcji i usługach

Sylwia posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie i ponad 18 letnie doświadczenie w produkcji i przemyśle w sektorach: automotive, energetycznym, stalowym, budowlanym i energii odnawialnej. Przez 7 lat zarządzała agencją pracy, gdzie jako CEO odpowiadała za cały obszar rozwoju spółki, pozyskania klientów strategicznych, przygotowanie spółki do debiutu giełdowego i rozwój działalności.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Sylwia Szwed
20 lat doświadczenia w branży przemysłowej, produkcji i usługach

Sylwia posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie i ponad 18 letnie doświadczenie w produkcji i przemyśle w sektorach: automotive, energetycznym, stalowym, budowlanym i energii odnawialnej. Przez 7 lat zarządzała agencją pracy, gdzie jako CEO odpowiadała za cały obszar rozwoju spółki, pozyskania klientów strategicznych, przygotowanie spółki do debiutu giełdowego i rozwój działalności.

Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu zarządzania produkcją, zarządzania strategicznego, przejmowania przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, tworzenia planów rozwojowych, pozyskania finansowania zewnętrznego i szybkiego reagowania na zmiany. Jej domeną jest sprzedaż, która wypływa z naturalnego zachowania dzielenia się i oferowania ludziom pomocy. 

Zna rynek kapitałowy, na który to wprowadzała z sukcesem spółki. Zwolenniczka innowacyjności, rozumianej jako umiejętność znajdowania lepszych, szybszych i łatwiejszych sposobów świadczenia usług.  Zasiadała w zarządach w spółkach kapitałowych, ale podkreśla, że umiejętności i kompetencji zarządczych zdobyła dzięki awansom od najniższego szczebla i znajomości pracy na każdym poziomie struktury organizacyjnej firmy. Porażki przekształca w sukcesy. Wspiera współpracownikach i dopinguje przy zdobywaniu szczytów zawodowych, wciąż się rozwija i pokonuje bariery rynkowe na które to produkcja jest najbardziej narażona.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Prowadząc firmy Teknos, DuPont, Sherwin-Williams, Kansai odpowiedzialny był za budowanie i rozwój profesjonalnych i skutecznych  struktur handlowych mających rozproszone lokalizacje, zarządzanie obszarami rozwoju tych  firm, finansami, logistyką oraz marketingiem.

Tomasz odniósł spektakularne sukcesy przekształcając kierowane  przez niego firmy w liderów sprzedaży  na ryku polskim.

Posiada rozległą  praktyczną  wiedzę i kompetencje oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Jako Chief Delivery Officer w gdańskiej firmie Neoteric, specjalizującej się w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych, obserwując wzrost firmy z 5 do prawie 100 osób i uczestnicząc we wdrażaniu wynikających z tego wzrostu zmian, zdobył praktyczną wiedzę na temat rozwoju organizacji. Prowadził warsztaty związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii, wprowadzaniem nowych usług i produktów na rynek, analizą i inżynierią wymagań, a także z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Doradzał funduszom inwestycyjnym w sprawie nowych technologii. Doświadczenie zdobywał również budując od podstaw call-center dla ING. Łukasz, brał także udział w programach akceleracyjnych, gdzie jako mentor doradzał startupom z Argentyny, Chile, Estonii, Indii, Ukrainy oraz Armenii w zakresie budowania sprawnego managmentu i kultury organizacji. Łukasz posiada rozległą wiedzę z zakresu projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT.

Członek Rady Dyrektorów w Software Development Association Poland, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, członek rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ISP2, a także były członek rady Krajowego Klastra Kluczowego ICT Interizon. Specjalizuje się w tematach związanych z poprawieniem jakości zarządzania i wzrostem umiejętności liderskich.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Kanarkowski
20 lat doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym i sprzedażowym

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem. Zarządzał średnimi i dużymi strukturami operacyjnymi i sprzedażowymi w Kolporter SA i Impel SA.  W praktyce i realnym życiu menedżera tworzył: strategie i plany strategiczne, modele rozliczania kosztów, modele budżetów i plany budżetowe na poziomie oddziału i całej firmy, systemu motywacyjne dla podległych menedżerów i pracowników, opisy struktur i stanowisk pracy oraz wiele innych niezbędnych narzędzi w bieżącej pracy menedżera.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Kanarkowski
20 lat doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym i sprzedażowym

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem. Zarządzał średnimi i dużymi strukturami operacyjnymi i sprzedażowymi w Kolporter SA i Impel SA.  W praktyce i realnym życiu menedżera tworzył: strategie i plany strategiczne, modele rozliczania kosztów, modele budżetów i plany budżetowe na poziomie oddziału i całej firmy, systemu motywacyjne dla podległych menedżerów i pracowników, opisy struktur i stanowisk pracy oraz wiele innych niezbędnych narzędzi w bieżącej pracy menedżera.

Skutecznie umie łączyć teorię z praktyką zarządzania.

Jako doradca biznesowy zrealizował około 150 projektów consultingowo – wdrożeniowych w sektorze MŚP z następujących zakresów:

 • zarządzanie strategiczne: wartości, misja, wizja, mapa strategii, plany strategiczne i operacyjne, strategie marketingowe i sprzedażowe,
 • zarządzanie operacyjne – tworzenie koncepcji i wdrażanie systemów zarządzania, takich, jak: budżetowanie, raportowanie zarządcze, komunikacja w firmie, struktury i stanowiska, zarządzanie procesowe agile (SCRUM), systemy premiowania, komunikacja w firmie, zarządzanie doświadczeniami klientów (customer experience).

Posiada umiejętność całościowego spojrzenia na organizację z poziomu „lotu ptaka”. Potrafi dostrzec jednocześnie wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, co jest niezmiernie ważne w twórczym procesie opracowywania strategii. 

Z wykształcenia mgr inż. mechanik. Wiedzę i doświadczenie menedżera zdobył pracując kilkanaście lat w Kolporter SA i Impel SA. Odbył wiele szkoleń za zakresu zarządzania m.in. we Francuskim Instytucie Zarządzania, ICAN Management i Akademii Controllingu. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę poprzez udział w kolejnych szkoleniach, jak też czytając literaturę biznesową.

Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Swoje doświadczenie zdobywał w kraju jak i zagranicą współtworząc BM REFLEX od zera do 600 mln pln obrotu i pracując dla takich firm jak HOCEM Oil Chemicals GmbH, BZK GmbH w których pełnił funkcję w zarządach. Jednym z największych sukcesów w jego karierze było przejęcie 30 stacji paliw od Shell Polska w 2014r. i utworzenie sieci samoobsługowych stacji E-Mila, a także stworzenie kilku serwisów informacyjnych dla branży paliw płynnych w Polsce.

W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za sprzedaż krajową i zagraniczną, marketing, finanse, logistykę a także za strategie hedgingowe na rynku ropy i walutowym, zarządzał zmianą i nadzorował projekty. Ryszard ze względu na znajomość rynku ropy naftowej i paliw gotowych komentował bieżące wydarzenia dla TVN 24, TVN CNBC, Polsat, TVP, PR, Gazety Wyborczej, RMF, Radio Zet.

Ryszard jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Francuskiego Instytutu Zarządzania a także posiada dyplom Master of Sales Management Mc Hays. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Kurleto
16 lat doświadczenia w obszarze nowych technologii

Przedsiębiorca od 2005 roku, założyciel Neoteric, światowego lidera we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Kurleto
16 lat doświadczenia w obszarze nowych technologii

Przedsiębiorca od 2005 roku, założyciel Neoteric, światowego lidera we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach, pomysłodawca 3 startupów wspartych przez fundusze VC, był odpowiedzialny za budowę strategii oraz programu akceleracyjnego TechSeed.me w którym 18 zespołów z całego świata rozwinęły swoje biznesy w Gdańsku. Doradca w ponad 50 projektach inwestycyjnych w obszarze nowych technologii. Obecnie zaangażowany w budowę zrównoważonego ekosystemu startupowego – Startup Hansa.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Przemysław Wasilewski
15 lat doświadczenia w obszarach zarządzania finansami

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Przemysław Wasilewski
15 lat doświadczenia w obszarach zarządzania finansami

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Pełnił role m.in. Dyrektora Kontrolingu Grupy Kapitałowej, Szefa Relacji Inwestorskich, Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, Wicedyrektora Skarbu w dużych grupach kapitałowych, spółkach notowanych na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Frankfurcie.

Tworzył i zarządzał procesami raportowania zarządczego, finansowego oraz niefinansowego, prognozowania krótko i długoterminowego oraz budżetowania
w organizacjach o skali od kilku milionów złotych do kilkudziesięciu miliardów obrotu rocznie. Współzarządzał od strony emitenta dwoma udanymi projektami IPO o wartości ponad 6 mld złotych, projektami pozyskania finansowania dłużnego, transakcjami M&A.

Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w spółkach z branży usług budowlano-inżynieryjnych, energii odnawialnej oraz w światowej klasy profesjonalnym klubie sportowym.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz IESE Business School – University of Navarra. Ukończył również szereg szkoleń i kursów z zakresu strategii, zarządzania, komunikacji i finansów, m.in. na MIT/Sloan oraz Wharton. Posiada dyplom potwierdzający złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Urszula Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i biznesowym

Menedżer, przedsiębiorca, doradca, coach. Przez 24 lata pracowała dla największych korporacji, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Urszula Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i biznesowym

Menedżer, przedsiębiorca, doradca, coach. Przez 24 lata pracowała dla największych korporacji, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą (Multico, Nokia, Raiffeisen Leasing, BZWBK, Santander). Odpowiadała od strony HR za otwarcie oddziału Nokii w Portugalii.

Urszula uczestniczyła w opracowywaniu i wdrażaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii rekrutacji, szkoleń,  systemu ocen pracowniczych, employer brandingu, systemów motywacyjnych
i wynagradzania. Przez wiele lat zarządzała budżetem wynagrodzeń (3,5mln zł). Wdrażała strategię sprzedaży bankowości korporacyjnej jednego z największych polskich banków. Zarządzała strategicznymi projektami transformacyjnymi i efektywnością procesów biznesowych.
Prowadziła wiele projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacji procesów, zarządzania zmianą.
W swojej karierze współpracowała zarówno z jednostkami sprzedaży, jak i wsparcia, współpracowała z kadrą zarządzającą, członkami zarządów, prezesami. Wieloletni praktyk executive coaching i life coaching. Wspierała kadrę zarządzającą w rozwoju jej kompetencji menedżerskich i przywódczych.

Urszula jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalnościach: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (WSE, SGH), integracja europejska (UW), psychologia przywództwa (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej). Posiada certyfikat CoachWise Essentials™.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Piotr Bendykowski
15 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych

Ponad 15 lat w międzynarodowych firmach konsultingowych: McKinsey, Accenture, KPMG i butiki.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Piotr Bendykowski
15 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych

Ponad 15 lat w międzynarodowych firmach konsultingowych: McKinsey, Accenture, KPMG i butiki. Prowadził dziesiątki projektów i zespołów od jednej osoby do kilkudziesięciu osób, często rozsianych po różnych krajach i pracujących w różnych firmach.

Ponad 15 lat na kierowniczych stanowiskach: dyrektor, wiceprezes, prezes, członek i przewodniczący rady nadzorczej. Prowadził firmy z zatrudnieniem do ponad 500 osób. Prowadził działy finansowe w firmach z zatrudnieniem do ponad 1000 osób. W radach nadzorczych firm prywatnych i giełdowych.

Doświadczenie w:

 • firmach o zatrudnieniu od kilku osób do ponad 100 tysięcy osób,
 • startupach, firmach szybko rosnących, stabilnych, kurczących się i na skraju upadłości,
 • wielu sektorach: usługi detaliczne, przemysłowe, finansowe i profesjonalne; prasa; handel detaliczny i hurtowy; produkcja FMCG, AGD, żywności, chemii przemysłowej, komputerów i elektroniki; oprogramowanie, Internet i inne,
 • strategii, finansach, marketingu, operacjach i informatyce,
 • M&A, PE i VC, due diligence, wybór i wdrożenie systemów informatycznych, zarządzanie Lean,
 • Polsce, Europie Wschodniej, Środkowej i Zachodniej oraz USA.

Dyplom MBA z Uniwersytetu Stanforda. Wyróżnienie Arjay Miller za uplasowanie się w górnych 10% roku. Dyplom Inżyniera z Massachusetts Institute of Technology. Honorowe towarzystwa inżynieryjne Tau Beta Pi i Chi Epsilon za uplasowanie się w górnych 10% roku i osiągnięcia w badaniach. Dyplom IB z United World College of the Atlantic w Wielkiej Brytanii.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Piotr Sucharski
25 lat doświadczenia w obszarze finansów i sprzedaży

Doświadczony menedżer, finansista i handlowiec. Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Piotr Sucharski
25 lat doświadczenia w obszarze finansów i sprzedaży

Doświadczony menedżer, finansista i handlowiec. Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich. Pracował jako Dyrektor Finansowy w Tchibo oraz PZ Cussons ale też jako Dyrektor Sprzedaży w dużym (ponad stuosobowym) zespole PZ Cussons. Przez osiem lat był General Managerem PZ Cussons.
Przez ostatnie 4 lata zdobywał doświadczenie jako Interim Manager pracując w różnych branżach (przetwórstwo żywności, handel, meble, produkcja budowlano-montażowa) oraz różnych sektorach (MŚP, polskie firmy rodzinne, firmy międzynarodowe).

Posiada unikalne połączenie kompetencji sprzedażowych, finansowych i menedżerskich. Swoje doświadczenie zdobywał zarówno budując firmę „od zera” (Tchibo) jak i kierując restrukturyzacją polskiej firmy państwowej przejętej przez koncern zagraniczny (PZ Cussons). Kierował z sukcesem sprzedażą i finansami oraz zarządzał całością organizacji. Prowadził wiele projektów sprzedażowych, finansowych, z zakresu zarządzania IT, w tym integracji procesów, funkcji i informatycznych systemów zarządczych. Jest autorem zintegrowanej strategii biznesowej dla PZ Cussons. Posiada bogate praktyczne doświadczenie rynkowe i w przemyśle. Jako interim manager z sukcesem przeprowadzał procesy due diligence oraz restrukturyzacyjne. Specjalizuje się w transformacji i integracji procesów sprzedaży i finansów prowadzących do znaczącej poprawy dochodowości.
Piotr uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Posiada dwudziestoczteroletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami o międzynarodowym zasięgu. Pracował jako General Manager w Reebok University Poland oraz zarządzał klubami World Class w hotelu Marriott oraz Health and Spa w hotelu Sheraton i Multico Residence. Przez jedenaście lat prowadził własne firmy w Polsce i na Ukrainie zajmujące się produkcją rolną, sprzedażą sprzętu rolniczego oraz doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W ciągu ostatnich czterech lat pracował jako doradca strategiczny w firmach we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Grzegorz jest ekspertem w dziedzinie zarządzania oraz doradztwa strategicznego w firmach usługowych i produkcyjnych. Zarządza projektami wprowadzania zachodnich marek do Polski oraz przeprowadza restrukturyzacje firm borykających się z problemami organizacyjnymi w fazie swojego rozwoju. Jako wieloletni przedsiębiorca potrafi skutecznie przeprowadzić strategię rozwoju firm z sektora MŚP – w szczególności rodzinnych – wykorzystując bogate doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą.

Grzegorz uzyskał tytuł magistra rekreacji i turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Maciej Chełkowski
20 lat doświadczenia w sprzedaży

Menedżer, Doradca biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, a także w zakładaniu i rozwijaniu firm w Polsce i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Maciej Chełkowski
20 lat doświadczenia w sprzedaży

Menedżer, Doradca biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, a także w zakładaniu i rozwijaniu firm w Polsce i za granicą. Zarządzał dużymi zespołami sprzedażowymi. Pracował dla firm rodzinnych, które przechodziły przez proces transformacji finalnie zmieniając właściciela poprzez przejęcie 100 % udziałów przez fundusz private equity.

Posiada ogromną wiedzę na temat organizacji sprzedaży, modelu dystrybucji.
Z sukcesem przygotowywał i wdrażał strategię krótko i długoterminowe przedsiębiorstw, wprowadzał na rynek nowe marki odnoszące sukces marketingowy i sprzedażowy. Wdrażał systemy ERP od koncepcji po uruchomienie. Prowadził wieloetapowe procesy rekrutacyjne, assessment, a także kreował nowych liderów.

Maciej uzyskał tytuł magistra prawa i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także program studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Zarządzanie Sprzedażą i jest absolwentem Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Dariusz posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich. Pracował w grupie Ernst & Young Polska, początkowo jako szef Działu Doradztwa Rynkowego, a następnie jako Starszy Menedżer i Szef Działu Strategii i Usprawnień Operacyjnych. Pełnił także funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych spółki Capgemini Polska, Wiceprezesa DGA SA oraz Prezesa Zarządu firmy APAX Consulting Group. Zarządzał z sukcesem oraz budował od podstaw organizacje do poziomu kilku tysięcy zatrudnionych osób. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie inwestycyjne. Nadzorował projekty wejść i wyjść kapitałowych na kwotę kilkuset milionów zł.

Dariusz jest ekspertem w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, np. chemicznym, dóbr konsumpcyjnych, meblarskich i AGD, energetycznym, finansowym, IT, budowlanym, logistycznym i farmaceutycznym. Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach. Współpracował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości jako mentor, doradca oraz Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie przy realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance dla korporacji międzynarodowych, m.in. z listy Fortune 500, czołowych firm polskich oraz firm z sektora MŚP.

Dariusz uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także program zarządzania w Copenhagen Business School w Danii oraz szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Filipek
15 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Tomasz łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką menedżerską w firmach sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego, produkcyjnego i handlu detalicznego.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Filipek
15 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Tomasz łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką menedżerską w firmach sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego, produkcyjnego i handlu detalicznego.

Przez 15 lat zarządzał projektami, związanymi z formułowaniem oraz wdrażaniem strategii, reorganizacją przedsiębiorstw, a także fuzjami i przejęciami, dla dużych firm prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek i organizacji rządowych. W tym okresie pracował dla największych firm doradczych i technologicznych (Ernst&Young, Capgemini, IBM). W IBM odpowiadał między innymi za zarządzanie projektem ekspansji na Europę Środkowo-Wschodnią poprzez akwizycję firm z sektora technologii informatycznych.

Jako menedżer tworzył jedną z pierwszych w Polsce sieci aptek. W sektorze finansowym opracowywał i wdrażał strategię ekspansji grupy KBC w Europie w tym zakładając działalność consumer finance w Rumunii. Zarządzając działalnością KBC Consumer Finance w Polsce integrował aktywa i operacje consumer finance w jedną jednostkę biznesową. Prowadził własną średniej wielkości firmę produkcyjną współpracującą z największymi sieciami detalicznymi w Europie, a także restrukturyzował i zarządzał firmą produkującą specjalistyczne materiały budowlane. Był członkiem rady nadzorczej grupy wydawnictw należącej do funduszu Empik Media&Fashion.

Tomasz uzyskał tytuł magistra nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł MBA University of Minnesota. Ukończył program zarządzania fuzjami i przejęciami w INSEAD. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych.

Zobacz więcej
CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych. Jako CEO w Inventity Foundation kieruje rozwojem Licencjonowanej sieci Doradców GROWING PAINS STRATEGY®. Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnia praktyka na rynku PE/VC. Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Ma na koncie ponad sto inwestycji kapitałowych, w tym nagrodę za najlepszą inwestycję w Europie („Impact Investment of the Year”) przyznaną przez EBAN. Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF). Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, medialnym, budowlanym, logistycznym, IT.

Wojciech jest absolwentem programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Business Administration w National Louis University. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Managing Director
Tadeusz Pietka
28 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tadeusz doświadczenie zawodowe i biznesowe zdobywał w dużych międzynarodowych korporacjach, wiodących globalnych firmach konsultacyjnych, funduszach inwestycyjnych VC/PE jak i również pracując z wiodącymi prywatnymi przedsiębiorcami i inwestorami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w krajach Europy Środkowo Wschodniej.

Zobacz więcej
Managing Director
Tadeusz Pietka
28 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tadeusz doświadczenie zawodowe i biznesowe zdobywał w dużych międzynarodowych korporacjach, wiodących globalnych firmach konsultingowych, funduszach inwestycyjnych VC/PE jak i również pracując z wiodącymi prywatnymi przedsiębiorcami i inwestorami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w krajach Europy Środkowo Wschodniej, w szczególności w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Rosji i Rumuni.

W przeszłości Tadeusz odgrywał kluczowe role w budowie, strategicznym zarządzaniu, wzroście czy restrukturyzacji wielu instytucji finansowych, w tym pięciu banków detalicznych i hipotecznych, holdingu finansowego oraz dwóch industrialnych konglomeratów w Europie Środkowo-Wschodniej.

W czasie trwania kariery zawodowej, Tadeusz piastował stanowiska w Zarządach oraz Radach Nadzorczych takich spółek jak GE Bank Mieszkaniowy, Getin Holding, Getin Leasing, Allianz Bank, Boryszew, Impexmetal, NFI Magna Polonia, DM W Investments w Polsce, STC Investments and The Bank Financial Initiative na Ukrainie oraz Deutsche Capital Management AG w Niemczech. Wcześniej, Tadeusz nabywał doświadczenie w Royal Bank of Canada, Bank of Montreal, McKinsey & Co. oraz Bain & Co. W 2008 roku Tadeusz stworzył firmę doradztwa strategicznego Colonade International z siedzibą w Warszawie oraz przedstawicielstwem w Singapurze.

Tadeusz ukończył z wyróżnieniem Wydział Ekonomii ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość na Wilfrid Laurier University w Kanadzie. Posiada także tytuł MBA z London Business School oraz desygnację Certyfikowany Analityk Finansowy (CFA) nadaną przez CFA Institute (poprzednio AIMR) w Charlottesville, Virginia, USA. Tadeusz posiada także Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa upoważniający go do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika. 15 lat na wysokich funkcjach menedżerskich jako dyrektor zarządzający obszarami biznesowymi, dyrektor operacyjny.

Pracował w organizacjach będących na różnych etapach rozwoju: w startup’owych przedsięwzięciach współtworząc je aż do etapu dojrzałości (Expander, Open Finance, Noble Bank); w korporacjach polskich i międzynarodowych (BNP Paribas SA, GNB SA) gdzie zarządzał istniejącymi strukturami oraz tworzył od podstaw nowe jednostki funkcjonalne. Posiada również doświadczenie pracy w segmencie średnich przedsiębiorstw o charakterze firm rodzinnych.

Dokonywał transformacji organizacyjnych obejmujących kilkuset pracowników. Pełnił istotną rolę w wielu fuzjach oraz w zakupach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przeprowadzał transformacje cyfrowe, wdrażał, rozwijał i integrował systemy IT, realizując wiele projektów o wartości kilku mln PLN. Optymalizował organizacje, procesy i działania operacyjne, wdrażał programy ciągłego doskonalenia.

Zarządzał budżetem kosztowym na poziomie do 20M EUR rocznie. Posiada istotne umiejętności w zarządzaniu procesami o dużych wolumenach ilościowych oraz dużymi jednostkami (>1.000 osób), o charakterze SSC/BPO oraz Contact Centre. Budował i kierował strukturami PMO.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w W-wie. Ukończył program Management® w ICAN Institute oraz studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej – Energetyka Odnawialna. Komunikuje się w językach: polski, angielski, hiszpański, rosyjski.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.
W latach 2005 – 2020 uruchomił oraz prowadził ponad 20 start-upów, realizując wiele projektów w branży produkcyjnej, usługowej i informatycznej. Posiada bogate doświadczenie w sektorze e-commerce, które zdobył wdrażając 15 sklepów internetowych, które zrealizowały kilkaset tysięcy zamówień.
Damian posiada także rozległą wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu, finansów, projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT oraz usług B2B.

Do każdej organizacji, oprócz doświadczenia i zaangażowania, wnosi wiele pomysłów i pasji do innowacji, umiejętności organizacyjnych, a także ducha pracy zespołowej i harmonijnej współpracy oraz nieszablonowe podejście do rozwiązywanych problemów.

Damian posiada tytuł magistra finansów i rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.
Projektowanie przyszłych organizacji, ich rozwój, wspierany działaniami w zakresie zarządzania zmiana – to wszystko prowadziło do wzrostu efektywności organizacji oraz zdefiniowanych KPI.
Pełniła kluczową rolę w procesach zwolnień grupowych i programach dobrowolnych odejść.
Poszukiwała i rozwijała talenty, również dla funkcji globalnych, dla międzynarodowych organizacji. Tworzenie koncepcji programów rozwojowych, działań szkoleniowych, a szczególnie praca z talentami, to jej pasja.
Jako trener biznesu, Daniela posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu szkoleń i warsztatów, facylitacji i moderowaniu spotkań. Zarządzała zespołami, zarówno lokalnie w Polsce jak i międzynarodowo, szczególnie w obszarze szkoleń i rozwoju, wspierała operacyjnie globalne funkcje, takie jak sprzedaż & marketing, rozwój produktów, finanse oraz łańcuch dostaw.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Sylwia Szwed
20 lat doświadczenia w branży przemysłowej, produkcji i usługach

Sylwia posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie i ponad 18 letnie doświadczenie w produkcji i przemyśle w sektorach: automotive, energetycznym, stalowym, budowlanym i energii odnawialnej. Przez 7 lat zarządzała agencją pracy, gdzie jako CEO odpowiadała za cały obszar rozwoju spółki, pozyskania klientów strategicznych, przygotowanie spółki do debiutu giełdowego i rozwój działalności.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Sylwia Szwed
20 lat doświadczenia w branży przemysłowej, produkcji i usługach

Sylwia posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie i ponad 18 letnie doświadczenie w produkcji i przemyśle w sektorach: automotive, energetycznym, stalowym, budowlanym i energii odnawialnej. Przez 7 lat zarządzała agencją pracy, gdzie jako CEO odpowiadała za cały obszar rozwoju spółki, pozyskania klientów strategicznych, przygotowanie spółki do debiutu giełdowego i rozwój działalności.

Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu zarządzania produkcją, zarządzania strategicznego, przejmowania przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, tworzenia planów rozwojowych, pozyskania finansowania zewnętrznego i szybkiego reagowania na zmiany. Jej domeną jest sprzedaż, która wypływa z naturalnego zachowania dzielenia się i oferowania ludziom pomocy. 

Zna rynek kapitałowy, na który to wprowadzała z sukcesem spółki. Zwolenniczka innowacyjności, rozumianej jako umiejętność znajdowania lepszych, szybszych i łatwiejszych sposobów świadczenia usług.  Zasiadała w zarządach w spółkach kapitałowych, ale podkreśla, że umiejętności i kompetencji zarządczych zdobyła dzięki awansom od najniższego szczebla i znajomości pracy na każdym poziomie struktury organizacyjnej firmy. Porażki przekształca w sukcesy. Wspiera współpracownikach i dopinguje przy zdobywaniu szczytów zawodowych, wciąż się rozwija i pokonuje bariery rynkowe na które to produkcja jest najbardziej narażona.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Prowadząc firmy Teknos, DuPont, Sherwin-Williams, Kansai odpowiedzialny był za budowanie i rozwój profesjonalnych i skutecznych  struktur handlowych mających rozproszone lokalizacje, zarządzanie obszarami rozwoju tych  firm, finansami, logistyką oraz marketingiem.

Tomasz odniósł spektakularne sukcesy przekształcając kierowane  przez niego firmy w liderów sprzedaży  na ryku polskim.

Posiada rozległą  praktyczną  wiedzę i kompetencje oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Jako Chief Delivery Officer w gdańskiej firmie Neoteric, specjalizującej się w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych, obserwując wzrost firmy z 5 do prawie 100 osób i uczestnicząc we wdrażaniu wynikających z tego wzrostu zmian, zdobył praktyczną wiedzę na temat rozwoju organizacji. Prowadził warsztaty związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii, wprowadzaniem nowych usług i produktów na rynek, analizą i inżynierią wymagań, a także z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Doradzał funduszom inwestycyjnym w sprawie nowych technologii. Doświadczenie zdobywał również budując od podstaw call-center dla ING. Łukasz, brał także udział w programach akceleracyjnych, gdzie jako mentor doradzał startupom z Argentyny, Chile, Estonii, Indii, Ukrainy oraz Armenii w zakresie budowania sprawnego managmentu i kultury organizacji. Łukasz posiada rozległą wiedzę z zakresu projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT.

Członek Rady Dyrektorów w Software Development Association Poland, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, członek rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ISP2, a także były członek rady Krajowego Klastra Kluczowego ICT Interizon. Specjalizuje się w tematach związanych z poprawieniem jakości zarządzania i wzrostem umiejętności liderskich.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Swoje doświadczenie zdobywał w kraju jak i zagranicą współtworząc BM REFLEX od zera do 600 mln pln obrotu i pracując dla takich firm jak HOCEM Oil Chemicals GmbH, BZK GmbH w których pełnił funkcję w zarządach. Jednym z największych sukcesów w jego karierze było przejęcie 30 stacji paliw od Shell Polska w 2014r. i utworzenie sieci samoobsługowych stacji E-Mila, a także stworzenie kilku serwisów informacyjnych dla branży paliw płynnych w Polsce.

W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za sprzedaż krajową i zagraniczną, marketing, finanse, logistykę a także za strategie hedgingowe na rynku ropy i walutowym, zarządzał zmianą i nadzorował projekty. Ryszard ze względu na znajomość rynku ropy naftowej i paliw gotowych komentował bieżące wydarzenia dla TVN 24, TVN CNBC, Polsat, TVP, PR, Gazety Wyborczej, RMF, Radio Zet.

Ryszard jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Francuskiego Instytutu Zarządzania a także posiada dyplom Master of Sales Management Mc Hays. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Kaczmarek
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym oraz optymalizacji procesów

Menedżer, doradca. Tomasz jest dyrektorem operacyjnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Kaczmarek
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym oraz optymalizacji procesów

Menedżer, doradca. Tomasz jest dyrektorem operacyjnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Od podstaw zbudował organizację zatrudniającą obecnie 750 pracowników i posiadającą 14 oddziałów w Polsce.

Stworzył struktury operacyjne w Rosji i na Ukrainie. Audytował procesy operacyjne w największym europejskim oddziale spółki w Londynie. Zaplanował i zrealizował dwa największe projekty w zakresie zarządzania informacją w Polsce. Zarządzał operacyjnie największymi klientami z branży ubezpieczeniowej, bankowej, konsultingu i retail. Zarządzał budżetem kosztowym na poziomie 10M USD rocznie. Optymalizował procesy zakupowe u największych dostawców (optymalizacje na poziomie 0,5M USD) oraz działania operacyjne (oszczędności na poziomie 1,5M USD).

Tomek jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na kierunku Zarządzenie i Marketing o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Tomek posiada certyfikat zarządzania projektami Prince Practitioner. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Jacek Gruchalski
20 lat doświadczenia pracy na wysokich stanowiskach menedżerskich

Menedżer, doradca, negocjator, Interim Manager. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na wysokich stanowiskach menedżerskich, które zdobywał pracując dla dużych miedzynarodowych korporacji.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Jacek Gruchalski
20 lat doświadczenia pracy na wysokich stanowiskach menedżerskich

Menedżer, doradca, negocjator, Interim Manager. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na wysokich stanowiskach menedżerskich, które zdobywał pracując dla dużych miedzynarodowych korporacji (Metro Group, Eastbridge Group, ToysRUs, Dixons Group, TVN Group).

Ma za sobą udział w start-upach firm na terenie Polski, ekspansji i udanych restrukturyzacjach, współpracował także z rodzimym biznesem jako doradca.

Jacek uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii funkcjonowania firm, jest ekspertem specjalizującym się w budowaniu i reorganizacji działów zakupu, definiowaniu strategii zakupów, zarządzaniu operacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem analizy i optymalizacji procesów, zarządzania kategoriami, negocjacji i zarządzania dostawcami. Przygotowywał i wdrażał strategie rozwoju marek własnych, architektury produktów, importu oraz merchandisingu dla dużych sieci handlowych.

Posiada unikalne połączenie kompetencji zakupowych, sprzedażowych i zarządczych co daje możliwość spojrzenia na problemy kompleksowo. Jest doświadczonym negocjatorem, prowadził negocjacje umów biznesowych w kraju i za granicą. Współpracował z międzynarodowymi zespołami w strukturach matrycowych.

Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administarcji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń w kraju i za granicą. Jest Negocjatorem, Interim Managerem, Certyfikowanym Mediatorem oraz Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Posiada dwudziestoczteroletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami o międzynarodowym zasięgu. Pracował jako General Manager w Reebok University Poland oraz zarządzał klubami World Class w hotelu Marriott oraz Health and Spa w hotelu Sheraton i Multico Residence. Przez jedenaście lat prowadził własne firmy w Polsce i na Ukrainie zajmujące się produkcją rolną, sprzedażą sprzętu rolniczego oraz doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W ciągu ostatnich czterech lat pracował jako doradca strategiczny w firmach we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Grzegorz jest ekspertem w dziedzinie zarządzania oraz doradztwa strategicznego w firmach usługowych i produkcyjnych. Zarządza projektami wprowadzania zachodnich marek do Polski oraz przeprowadza restrukturyzacje firm borykających się z problemami organizacyjnymi w fazie swojego rozwoju. Jako wieloletni przedsiębiorca potrafi skutecznie przeprowadzić strategię rozwoju firm z sektora MŚP – w szczególności rodzinnych – wykorzystując bogate doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą.

Grzegorz uzyskał tytuł magistra rekreacji i turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Maciej Chełkowski
20 lat doświadczenia w sprzedaży

Menedżer, Doradca biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, a także w zakładaniu i rozwijaniu firm w Polsce i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Maciej Chełkowski
20 lat doświadczenia w sprzedaży

Menedżer, Doradca biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, a także w zakładaniu i rozwijaniu firm w Polsce i za granicą. Zarządzał dużymi zespołami sprzedażowymi. Pracował dla firm rodzinnych, które przechodziły przez proces transformacji finalnie zmieniając właściciela poprzez przejęcie 100 % udziałów przez fundusz private equity.

Posiada ogromną wiedzę na temat organizacji sprzedaży, modelu dystrybucji.
Z sukcesem przygotowywał i wdrażał strategię krótko i długoterminowe przedsiębiorstw, wprowadzał na rynek nowe marki odnoszące sukces marketingowy i sprzedażowy. Wdrażał systemy ERP od koncepcji po uruchomienie. Prowadził wieloetapowe procesy rekrutacyjne, assessment, a także kreował nowych liderów.

Maciej uzyskał tytuł magistra prawa i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także program studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Zarządzanie Sprzedażą i jest absolwentem Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Dariusz posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich. Pracował w grupie Ernst & Young Polska, początkowo jako szef Działu Doradztwa Rynkowego, a następnie jako Starszy Menedżer i Szef Działu Strategii i Usprawnień Operacyjnych. Pełnił także funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych spółki Capgemini Polska, Wiceprezesa DGA SA oraz Prezesa Zarządu firmy APAX Consulting Group. Zarządzał z sukcesem oraz budował od podstaw organizacje do poziomu kilku tysięcy zatrudnionych osób. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie inwestycyjne. Nadzorował projekty wejść i wyjść kapitałowych na kwotę kilkuset milionów zł.

Dariusz jest ekspertem w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, np. chemicznym, dóbr konsumpcyjnych, meblarskich i AGD, energetycznym, finansowym, IT, budowlanym, logistycznym i farmaceutycznym. Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach. Współpracował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości jako mentor, doradca oraz Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie przy realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance dla korporacji międzynarodowych, m.in. z listy Fortune 500, czołowych firm polskich oraz firm z sektora MŚP.

Dariusz uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także program zarządzania w Copenhagen Business School w Danii oraz szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych.

Zobacz więcej
CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych. Jako CEO w Inventity Foundation kieruje rozwojem Licencjonowanej sieci Doradców GROWING PAINS STRATEGY®. Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnia praktyka na rynku PE/VC. Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Ma na koncie ponad sto inwestycji kapitałowych, w tym nagrodę za najlepszą inwestycję w Europie („Impact Investment of the Year”) przyznaną przez EBAN. Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF). Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, medialnym, budowlanym, logistycznym, IT.

Wojciech jest absolwentem programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Business Administration w National Louis University. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Chief Delivery Officer
Dariusz Zbytniewski
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dariusz posiada ponad 25 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym i strategicznym. Przez ponad 15 lat pracował w wiodących międzynarodowych firmach doradczych.

Zobacz więcej
Chief Delivery Officer
Dariusz Zbytniewski
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dariusz posiada ponad 25 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym i strategicznym. Przez ponad 15 lat pracował w wiodących międzynarodowych firmach doradczych: EY oraz Capgemini rozpoczynając od stanowiska konsultanta a kończąc na stanowisku Principal Consultant (dyrektor).
W organizacjach tych odpowiadał za realizację strategii wejścia na rynki (polskie i zagraniczne), strategie funkcjonalne (sprzedaży, marketingu dystrybucji), strategie korporacyjne. Kierował dużymi międzynarodowymi projektami doradczymi w Rosji, Francji, Austrii, Belgii i Holandii. W projektach tych zarządzał ponad 20 osobowymi zespołami doradców. Realizował duże projekty transformacji, wdrażania usprawnień organizacyjnych i procesowych oraz wspierał procesy integracji po fuzjach w sektorach: farmaceutycznym, petrochemicznym, usług finansowych. Doradzał największym firmom funkcjonującym na rynku polskim i zagranicą.

W ciągu 10 lat zrealizował 190 projektów dla ponad 100 klientów zadowolonych z efektów prac. Wspiera doradztwem zarówno największe polskie firmy jak i firmy z sektora MSP.  Opracował dla nich ponad 100 planów rozwoju/ strategii rozwoju. Kilkanaście firm wspierał przez okres od 6 do 9 miesięcy w udanych wdrożeniach strategii. Jako członek/vice przewodniczący Rady Nadzorczej doradzał zarządowi Firmy Notowanej na GPW. Autor/współautor wielu publikacji w Polsce (m.in. w Harvard Business Review, Gazecie Bankowej) i zagranicą (OECD, Bank Światowy, Strathclyde University).
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował także na Strathclyde University (Glasgow) oraz Norwegian School of Business Administration (Bergen). Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Aneta Zdeb-Jata
19 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

Aneta posiada ponad 19-letnie doświadczenie w zespołach sprzedażowo-marketingowych w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Aneta Zdeb-Jata
19 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

Aneta posiada ponad 19-letnie doświadczenie w zespołach sprzedażowo-marketingowych w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Przez ponad 10 lat kieruje zespołami w działach sprzedaży, marketingu zaczynając jako Konsultant Medyczny do stanowisk takich jak District Manager w Sandoz Polska, Dyrektor Sprzedaży w Alab Laboratoria czy Business Unit Manager w Biomed Lublin S.A. W wymienionych firmach odpowiadała m.in. za wdrożenia strategii sprzedażowych krótko- i długoterminowych, budowanie skutecznych, zaangażowanych zespołów sprzedażowo-marketingowych i wprowadzanie na rynek nowych produktów leczniczych. W spółce Biomed Lublin S.A. odpowiada aktualnie za rozwój portfolio produktowego i doradza Zarządowi w obszarze badań klinicznych, strategii rozwoju nowych produktów.

Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie (mgr mikrobiologii), University of Illinois & Politechniki Lubelskiej (Studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), Akademii Leona Koźmińskiego (Studia podyplomowe – Badania kliniczne).

Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika. 15 lat na wysokich funkcjach menedżerskich jako dyrektor zarządzający obszarami biznesowymi, dyrektor operacyjny.

Pracował w organizacjach będących na różnych etapach rozwoju: w startup’owych przedsięwzięciach współtworząc je aż do etapu dojrzałości (Expander, Open Finance, Noble Bank); w korporacjach polskich i międzynarodowych (BNP Paribas SA, GNB SA) gdzie zarządzał istniejącymi strukturami oraz tworzył od podstaw nowe jednostki funkcjonalne. Posiada również doświadczenie pracy w segmencie średnich przedsiębiorstw o charakterze firm rodzinnych.

Dokonywał transformacji organizacyjnych obejmujących kilkuset pracowników. Pełnił istotną rolę w wielu fuzjach oraz w zakupach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przeprowadzał transformacje cyfrowe, wdrażał, rozwijał i integrował systemy IT, realizując wiele projektów o wartości kilku mln PLN. Optymalizował organizacje, procesy i działania operacyjne, wdrażał programy ciągłego doskonalenia.

Zarządzał budżetem kosztowym na poziomie do 20M EUR rocznie. Posiada istotne umiejętności w zarządzaniu procesami o dużych wolumenach ilościowych oraz dużymi jednostkami (>1.000 osób), o charakterze SSC/BPO oraz Contact Centre. Budował i kierował strukturami PMO.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w W-wie. Ukończył program Management® w ICAN Institute oraz studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej – Energetyka Odnawialna. Komunikuje się w językach: polski, angielski, hiszpański, rosyjski.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.
W latach 2005 – 2020 uruchomił oraz prowadził ponad 20 start-upów, realizując wiele projektów w branży produkcyjnej, usługowej i informatycznej. Posiada bogate doświadczenie w sektorze e-commerce, które zdobył wdrażając 15 sklepów internetowych, które zrealizowały kilkaset tysięcy zamówień.
Damian posiada także rozległą wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu, finansów, projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT oraz usług B2B.

Do każdej organizacji, oprócz doświadczenia i zaangażowania, wnosi wiele pomysłów i pasji do innowacji, umiejętności organizacyjnych, a także ducha pracy zespołowej i harmonijnej współpracy oraz nieszablonowe podejście do rozwiązywanych problemów.

Damian posiada tytuł magistra finansów i rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Daniela Gotzmann
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dyrektor personalny / interim manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy dla spółek polskich i międzynarodowych, zarówno sprzedażowych, usługowych jak i produkcyjnych.
Projektowanie przyszłych organizacji, ich rozwój, wspierany działaniami w zakresie zarządzania zmiana – to wszystko prowadziło do wzrostu efektywności organizacji oraz zdefiniowanych KPI.
Pełniła kluczową rolę w procesach zwolnień grupowych i programach dobrowolnych odejść.
Poszukiwała i rozwijała talenty, również dla funkcji globalnych, dla międzynarodowych organizacji. Tworzenie koncepcji programów rozwojowych, działań szkoleniowych, a szczególnie praca z talentami, to jej pasja.
Jako trener biznesu, Daniela posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu szkoleń i warsztatów, facylitacji i moderowaniu spotkań. Zarządzała zespołami, zarówno lokalnie w Polsce jak i międzynarodowo, szczególnie w obszarze szkoleń i rozwoju, wspierała operacyjnie globalne funkcje, takie jak sprzedaż & marketing, rozwój produktów, finanse oraz łańcuch dostaw.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Zbigniew Żuk
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Doradca, Trener, Coach z 18 letnią praktyką szkoleniową. Posiada ponad 25 letnią praktykę biznesową.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Zbigniew Żuk
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Doradca, Trener, Coach z 18 letnią praktyką szkoleniową. Posiada ponad 25 letnią praktykę biznesową. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi dla takich korporacji jak Procter & Gamble i Coca – Cola HBC Polska. Przeszedł ścieżkę od Handlowca do Dyrektora sprzedaży. Przeszkolił ponad 180 firm. Planuje, prowadzi i poddaje twardej ewaluacji długofalowe projekty o charakterze doradczo szkoleniowym. Specjalizuje się w planowaniu polityki szkoleniowej oraz projektów doradczo-szkoleniowych dla Banków Spółdzielczych.

Ekspert w dziedzinie budowania umiejętności handlowych oraz zarządzania Organizacją. Projektuje i prowadzi szkolenia dla Menedżerów, Handlowców, Konsultantów i Doradców Klienta, Pracowników Back Office, Trenerów biznesu. Od ponad sześciu lat aktywnie współpracuje z polskimi Bankami Spółdzielczymi w charakterze Interim Managera odpowiedzialnego za podnoszenie poziomu uproduktowienia Klientów, pozyskiwania nowych Kontrahentów oraz podnoszenia kompetencji Kadry Kierowniczej.

Absolwent  Studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowego Studium Menedżerskiego w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania oraz Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Prowadząc firmy Teknos, DuPont, Sherwin-Williams, Kansai odpowiedzialny był za budowanie i rozwój profesjonalnych i skutecznych  struktur handlowych mających rozproszone lokalizacje, zarządzanie obszarami rozwoju tych  firm, finansami, logistyką oraz marketingiem.

Tomasz odniósł spektakularne sukcesy przekształcając kierowane  przez niego firmy w liderów sprzedaży  na ryku polskim.

Posiada rozległą  praktyczną  wiedzę i kompetencje oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Jako Chief Delivery Officer w gdańskiej firmie Neoteric, specjalizującej się w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych, obserwując wzrost firmy z 5 do prawie 100 osób i uczestnicząc we wdrażaniu wynikających z tego wzrostu zmian, zdobył praktyczną wiedzę na temat rozwoju organizacji. Prowadził warsztaty związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii, wprowadzaniem nowych usług i produktów na rynek, analizą i inżynierią wymagań, a także z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Doradzał funduszom inwestycyjnym w sprawie nowych technologii. Doświadczenie zdobywał również budując od podstaw call-center dla ING. Łukasz, brał także udział w programach akceleracyjnych, gdzie jako mentor doradzał startupom z Argentyny, Chile, Estonii, Indii, Ukrainy oraz Armenii w zakresie budowania sprawnego managmentu i kultury organizacji. Łukasz posiada rozległą wiedzę z zakresu projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT.

Członek Rady Dyrektorów w Software Development Association Poland, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, członek rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ISP2, a także były członek rady Krajowego Klastra Kluczowego ICT Interizon. Specjalizuje się w tematach związanych z poprawieniem jakości zarządzania i wzrostem umiejętności liderskich.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Sarapata
14 lat doświadczenia w branży finansowej

Mateusz jest doświadczonym managerem z wieloletnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w branży finansowej.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Sarapata
14 lat doświadczenia w branży finansowej

Mateusz jest doświadczonym managerem z wieloletnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w branży finansowej. Kilka ostatnich lat zarządzał FORUM TFI S.A. – jednym z największych niezależnych, polskich towarzystw inwestycyjnych. Umiejętność syntetycznego łączenia wiedzy wynikającej z prawniczego wykształcenia z praktyczną znajomością zagadnień biznesowych pozwalała mu na przygotowywanie skutecznych rozwiązań dla klientów. Zaangażowany w wiele procesów inwestycyjnych na rynku PE/VC. Aktywnie brał udział w projektowaniu i wdrażaniu planów restrukturyzacyjnych i planów rozwoju dla przedsiębiorstw działających na zróżnicowanych rynkach. Posiada wysokie kompetencje w zakresie tworzenia i realizacji strategii inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw. 

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej wiele uwagi poświęcał zagadnieniu operacyjnej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw oraz analizie nowoczesnych metod zarządzania, w szczególności dotyczących podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest także absolwentem Advanced Management Program w IESE Business School (Barcelona). W ramach rozwoju kompetencji managerskich brał udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Swoje doświadczenie zdobywał w kraju jak i zagranicą współtworząc BM REFLEX od zera do 600 mln pln obrotu i pracując dla takich firm jak HOCEM Oil Chemicals GmbH, BZK GmbH w których pełnił funkcję w zarządach. Jednym z największych sukcesów w jego karierze było przejęcie 30 stacji paliw od Shell Polska w 2014r. i utworzenie sieci samoobsługowych stacji E-Mila, a także stworzenie kilku serwisów informacyjnych dla branży paliw płynnych w Polsce.

W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za sprzedaż krajową i zagraniczną, marketing, finanse, logistykę a także za strategie hedgingowe na rynku ropy i walutowym, zarządzał zmianą i nadzorował projekty. Ryszard ze względu na znajomość rynku ropy naftowej i paliw gotowych komentował bieżące wydarzenia dla TVN 24, TVN CNBC, Polsat, TVP, PR, Gazety Wyborczej, RMF, Radio Zet.

Ryszard jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Francuskiego Instytutu Zarządzania a także posiada dyplom Master of Sales Management Mc Hays. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Joanna Rzadkowolska-Szechińska
20 lat doświadczenia w rozwoju strategii biznesu i praktyk HR

Strateg rozwoju biznesu i praktyk działań HR z 20+ doświadczeniem.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Joanna Rzadkowolska-Szechińska
20 lat doświadczenia w rozwoju strategii biznesu i praktyk HR

Strateg rozwoju biznesu i praktyk działań HR z 20+ doświadczeniem. Certyfikowany coach ICC i trener, czynny rekruter, asesor i mediator gospodarczy w sporach handlowych i sprawach pracowniczych.

Prelegent wydarzeń Pulsu Biznesu i autor wielu publikacji związanych z efektywnością osobistą i organizacyjną. Twórca i realizator strategii zarządzania zasobami ludzkimi, projektów rozwojowych, optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych, rekrutacyjnych i wielu innych. Towarzyszy organizacjom w procesach transformacji i zmian, w diagnozie kompetencji przywódczych, pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów oraz budowaniu skutecznych sukcesji. Łączy systemy zarządzania efektywnością z silnym zaangażowaniem ludzi w projekt.

Specjalizuje się w zagadnieniach, które często nazywane są „miękkimi”, uchodzą za trudne do zmierzenia, a pomimo to mają ogromny wpływ na twardy wynik ekonomiczny. Pasjonatka wdrażania wygrywającej kultury organizacyjnej, która działa jak magnes przyciągający do firmy i klientów, i pracowników, i pieniądze. Wierzy, że w czasach, gdy wszystko można skopiować, to ona staje się wyróżnikiem gwarantującym firmie sukcesy.

Joanna jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego i SWPS. Od zawsze łączy humanizm z nauką, teorię z praktyką, różnorodność z prostotą, nieład z harmonią. Praktyk jogi i uważności. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Kurleto
16 lat doświadczenia w obszarze nowych technologii

Przedsiębiorca od 2005 roku, założyciel Neoteric, światowego lidera we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Kurleto
16 lat doświadczenia w obszarze nowych technologii

Przedsiębiorca od 2005 roku, założyciel Neoteric, światowego lidera we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji w przedsiębiorstwach, pomysłodawca 3 startupów wspartych przez fundusze VC, był odpowiedzialny za budowę strategii oraz programu akceleracyjnego TechSeed.me w którym 18 zespołów z całego świata rozwinęły swoje biznesy w Gdańsku. Doradca w ponad 50 projektach inwestycyjnych w obszarze nowych technologii. Obecnie zaangażowany w budowę zrównoważonego ekosystemu startupowego – Startup Hansa.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Przemysław Wasilewski
15 lat doświadczenia w obszarach zarządzania finansami

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Przemysław Wasilewski
15 lat doświadczenia w obszarach zarządzania finansami

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Pełnił role m.in. Dyrektora Kontrolingu Grupy Kapitałowej, Szefa Relacji Inwestorskich, Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, Wicedyrektora Skarbu w dużych grupach kapitałowych, spółkach notowanych na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Frankfurcie.

Tworzył i zarządzał procesami raportowania zarządczego, finansowego oraz niefinansowego, prognozowania krótko i długoterminowego oraz budżetowania
w organizacjach o skali od kilku milionów złotych do kilkudziesięciu miliardów obrotu rocznie. Współzarządzał od strony emitenta dwoma udanymi projektami IPO o wartości ponad 6 mld złotych, projektami pozyskania finansowania dłużnego, transakcjami M&A.

Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w spółkach z branży usług budowlano-inżynieryjnych, energii odnawialnej oraz w światowej klasy profesjonalnym klubie sportowym.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz IESE Business School – University of Navarra. Ukończył również szereg szkoleń i kursów z zakresu strategii, zarządzania, komunikacji i finansów, m.in. na MIT/Sloan oraz Wharton. Posiada dyplom potwierdzający złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Piotr Ganowicz
25 lat doświadczenia w bankowości i zarządzaniu zespołami sprzedaży

Menedżer i doradca z ponad 25-letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i ponad 15-letnią praktyką w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Piotr Ganowicz
25 lat doświadczenia w bankowości i zarządzaniu zespołami sprzedaży

Menedżer i doradca z ponad 25-letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i ponad 15-letnią praktyką w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Specjalizuje się w budowaniu i konsolidacji efektywnych i zmotywowanych zespołów.

Zarządzał centrami korporacyjnymi Citi Handlowy w rejonie konińskim i kaliskim oraz banku Santander w Łodzi. Odpowiadał zarówno za rynek przedsiębiorstw MŚP, jak i dużych firm o przychodach do 1 mld PLN. Kreował i prowadził relacje w bardzo wielu różnorodnych branżach. Był odpowiedzialny za kompleksową współpracę z takim markami jak Jutrzenka, Kotlin, Big Star, Monnari, Tatuum, Helios, Gatta, Brubeck, Dermedic, Zbyszko. Wraz z zespołem wdrożył wiele innowacyjnych produktów bankowych, m. in subsydiowany IRS, sprzedaż obligacji komercyjnych do JST, wykup wierzytelności bez regresu w oparciu o gwarancję bankową, czy system EBICS.

W amerykańskiej firmie konsultingowej Company Assistance Ltd. uczestniczył w Programie Powszechnej Prywatyzacji m.in. Browarów Wielkopolski SA, Browaru Szczecin i Ponaru-Żywiec. Brał udział w projektach strategicznych: market research dla Polleny Katowice, analizie sieci dostawców dla Marks&Spencer oraz przygotowaniu „Encyclopedia of Polish Industry”.

Piotr posiada wysokie kompetencje menedżerskie podbudowane intensywnymi programami szkoleń Leadership w Citigroup oraz Santander. Zdobył rozległą wiedzę w zakresie analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego, otrzymując uprawnienia do aprobat kredytowych do 15 mln USD. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Dorota Wieczorek
20 lat doświadczenia w obszarze HR

Posiada ponad 25 – letnie doświadczenie projektowe i wdrożeniowe w międzynarodowych i polskich korporacjach.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Dorota Wieczorek
20 lat doświadczenia w obszarze HR

Posiada ponad 25 – letnie doświadczenie projektowe i wdrożeniowe w międzynarodowych i polskich korporacjach (grupa kapitałowa mBank – we współpracy z Commerzbankiem, Sygnity, Raiffeisen Leasing, Sygma Bank, BGŻ BNP Paribas) oraz firmach mśp i dużych przedsiębiorstwach, a także w startupach.

Wieloletni dyrektor obszarów rozwoju organizacji, HR i controllingu w międzynarodowych strukturach bankowych, firmach mśp – prowadziła projekty strategiczne: wdrażała kanon wartości i programy zarządzania kulturą organizacyjną, opartą o wartości, controlling, systemy pomiaru i rentowności klientów, produktów, linii biznesowych, Activity Based Costing i narzędzia rachunkowości zarządczej oraz nowoczesne systemy HR (MBO, MBV, OKR, systemy ocen wyników, postaw i wartości), opracowywała i wdrażała strategie i polityki wynagradzania, tworzyła systemy wynagradzania, systemy premiowe i motywacyjne, prowizyjne, zarządzania wynikami – performance management, budżetowanie, realizowała projekty dostosowania struktur organizacyjnych do strategii, oparte o drabiny karier, definiujące ścieżki rozwoju i różnicowanie wynagrodzeń stałych i zmiennych, Employer Branding, oparte o EVP.

Prowadziła projekty sukcesji w firmach rodzinnych oparte o budowę nowych ról, definiowanie wartości kluczowych dla realizacji strategii i nowej kultury organizacyjnej oraz mapę organizacji, budżetowanie i pomiary obszarów rentownych, dochodowych klientów, produktów i usług. Zarządzała z sukcesem jako Dyrektor Generalny lub Operacyjny w firmach mśp, upraszczając i optymalizując dotychczasowe procesy.

Matematyk, absolwentka FTiMS Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom Studiów Podyplomowych z zakresu finansów i bankowości oraz MBA z zakresu zarządzania. Posiada certyfikaty: Project Management, CoachWise Essentials™, Controlling, Certyfikowany Interim Manager, Certyfikowany Doradca GROWING PAINS STRATEGY®.

Strategic Advisor
Urszula Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i biznesowym

Menedżer, przedsiębiorca, doradca, coach. Przez 24 lata pracowała dla największych korporacji, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Urszula Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i biznesowym

Menedżer, przedsiębiorca, doradca, coach. Przez 24 lata pracowała dla największych korporacji, w większości na stanowiskach menedżerskich w kraju i za granicą (Multico, Nokia, Raiffeisen Leasing, BZWBK, Santander). Odpowiadała od strony HR za otwarcie oddziału Nokii w Portugalii.

Urszula uczestniczyła w opracowywaniu i wdrażaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii rekrutacji, szkoleń,  systemu ocen pracowniczych, employer brandingu, systemów motywacyjnych
i wynagradzania. Przez wiele lat zarządzała budżetem wynagrodzeń (3,5mln zł). Wdrażała strategię sprzedaży bankowości korporacyjnej jednego z największych polskich banków. Zarządzała strategicznymi projektami transformacyjnymi i efektywnością procesów biznesowych.
Prowadziła wiele projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacji procesów, zarządzania zmianą.
W swojej karierze współpracowała zarówno z jednostkami sprzedaży, jak i wsparcia, współpracowała z kadrą zarządzającą, członkami zarządów, prezesami. Wieloletni praktyk executive coaching i life coaching. Wspierała kadrę zarządzającą w rozwoju jej kompetencji menedżerskich i przywódczych.

Urszula jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalnościach: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (WSE, SGH), integracja europejska (UW), psychologia przywództwa (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej). Posiada certyfikat CoachWise Essentials™.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Marcin Galicki
25 lat doświadczenia w obszarze marketingu, PR i Strategii

Nawiązuje i prowadzi partnerstwa w krajowych i międzynarodowych konsorcjach publiczno-prywatnych.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Marcin Galicki
25 lat doświadczenia w obszarze marketingu, PR i Strategii

Nawiązuje i prowadzi partnerstwa w krajowych i międzynarodowych konsorcjach publiczno-prywatnych. Skupia się na identyfikacji i rozwoju projektów badawczych oraz opracowaniu strategii wejścia na rynek. Kluczowe kompetencje to planowanie przedsięwzięć biznesowych, tworzenie biznesu od fazy zalążkowej oraz zagadnienia związane z CSR-em.

Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze Marketingu, PR i Strategii. Pracował dla firm z sektora IT oraz bankowego. Od prawie dekady zakłada i prowadzi przedsięwzięcia biznesowe oraz społeczno-biznesowe w sektorze HoReCa i Spożywczym.

W ostatnich latach szczególnie zaangażowany jako inicjator i uczestnik takich przedsięwzięć, jak Fair Bazar, Centrum ekoJa, Warszawski BioBazar, OFFFestival 2013, Żywiecka Kooperatywa Spożywcza. Wizjoner, otwarty na działanie dla pożytku drugiego człowieka. Propagator Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Marcin jest absolwentem Programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC Paris, London Business School i Norwegian School of Economics; studiów podyplomowych w dziedzinie Public Relations we Francuskim Instytucie Zarządzania IFG oraz Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Grzegorz Młodożeniec
24 lata doświadczenia w zarządzaniu firmami

Menedżer, doradca, przedsiębiorca.

Posiada dwudziestoczteroletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami o międzynarodowym zasięgu. Pracował jako General Manager w Reebok University Poland oraz zarządzał klubami World Class w hotelu Marriott oraz Health and Spa w hotelu Sheraton i Multico Residence. Przez jedenaście lat prowadził własne firmy w Polsce i na Ukrainie zajmujące się produkcją rolną, sprzedażą sprzętu rolniczego oraz doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W ciągu ostatnich czterech lat pracował jako doradca strategiczny w firmach we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Grzegorz jest ekspertem w dziedzinie zarządzania oraz doradztwa strategicznego w firmach usługowych i produkcyjnych. Zarządza projektami wprowadzania zachodnich marek do Polski oraz przeprowadza restrukturyzacje firm borykających się z problemami organizacyjnymi w fazie swojego rozwoju. Jako wieloletni przedsiębiorca potrafi skutecznie przeprowadzić strategię rozwoju firm z sektora MŚP – w szczególności rodzinnych – wykorzystując bogate doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą.

Grzegorz uzyskał tytuł magistra rekreacji i turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Dariusz posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Dariusz Brzeziński
25 lat doświadczenia w realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance

Posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie na wysokich pozycjach menedżerskich. Pracował w grupie Ernst & Young Polska, początkowo jako szef Działu Doradztwa Rynkowego, a następnie jako Starszy Menedżer i Szef Działu Strategii i Usprawnień Operacyjnych. Pełnił także funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych spółki Capgemini Polska, Wiceprezesa DGA SA oraz Prezesa Zarządu firmy APAX Consulting Group. Zarządzał z sukcesem oraz budował od podstaw organizacje do poziomu kilku tysięcy zatrudnionych osób. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie inwestycyjne. Nadzorował projekty wejść i wyjść kapitałowych na kwotę kilkuset milionów zł.

Dariusz jest ekspertem w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, np. chemicznym, dóbr konsumpcyjnych, meblarskich i AGD, energetycznym, finansowym, IT, budowlanym, logistycznym i farmaceutycznym. Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach. Współpracował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości jako mentor, doradca oraz Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie przy realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance dla korporacji międzynarodowych, m.in. z listy Fortune 500, czołowych firm polskich oraz firm z sektora MŚP.

Dariusz uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także program zarządzania w Copenhagen Business School w Danii oraz szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Magdalena Tomaszewska

Menedżer, certyfikowany coach, mentor, asesor, trener i doradca z wysokimi kompetencjami w zakresie budowania i realizacji strategii organizacji oraz zarządzaniu różnorodnymi zespołami.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Magdalena Tomaszewska

Menedżer, certyfikowany coach, mentor, asesor, trener i doradca z wysokimi kompetencjami w zakresie budowania i realizacji strategii organizacji oraz zarządzaniu różnorodnymi zespołami.
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie związane z rozwojem wyższej kadry kierowniczej. Pracowała w wiodących na rynku instytucjach: Millennium, ING, Santander, pełniąc funkcje menedżerskie. Zarządzała budżetami rzędu kilkunastu milionów złotych w jednostkach zatrudniających kilkaset osób. Posiada ponad 10 tysięcy godzin coachingowych i doradczych w pracy z kadrą menedżerską.

Magda specjalizuje się w diagnozie kompetencji przywódczych oraz ich ukierunkowanym strategicznie rozwoju. Jest ekspertem w dziedzinie kultury organizacyjnej, planów sukcesji oraz pozyskiwania talentów. Jest autorem i współautorem wielu programów dla High Potential oraz szybkich ścieżek rozwojowych, a także kompleksowych rozwiązań w zakresie budowania kompetencji przyszłości dla przedsiębiorstw. Przygotowywała i wdrażała projekty zarządzania przez cele oraz wdrażania zmian organizacyjnych.

Magda uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym, ukończyła studia podyplomowe na tej samej uczelni. Ponadto uzyskała międzynarodowe certyfikaty coacha, mentora oraz w zakresie narzędzi diagnostycznych dla pracowników. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Marzena Poniatowska-Galicka
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Jako doradca opracowuje strategie wejścia na rynek, biznes plany oraz ocenę potencjału rynkowego przedsięwzięć.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Marzena Poniatowska-Galicka
20 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Jako doradca opracowuje strategie wejścia na rynek, biznes plany oraz ocenę potencjału rynkowego przedsięwzięć. Kluczowe kompetencje to weryfikacja wykonalności przedsięwzięć biznesowych, planowanie i usprawnianie procesów oraz zagadnienia związane z CSR-em.

Swoje pierwsze kroki stawiała w sektorze bankowym. Brała udział w łączeniu dużych instytucji finansowych, gdzie koordynowała proces integracji systemowo-biznesowej banków. Później zajęła się przedsięwzięciami społeczno-biznesowymi w obszarze HoReCa.

Inicjatorka i uczestniczka przedsięwzięć ekologicznych i społecznych (Centrum ekoJa i Warszawski BioBazar, OFFFestival 2013, Żywiecka Kooperatywa Spożywcza). Zwolenniczka zdrowego i zrównoważonego życia. Stawia na dobre relacje międzyludzkie. Wspiera ideę współtworzenia społeczności i działania na jej rzecz. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zdrowego żywienia.

Marzena jest absolwentką Programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC Paris, London Business School i Norwegian School of Economics; wewnętrznego programu kształcenia managerów Citibank Management Associate, oraz Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych.

Zobacz więcej
CEO
Wojciech Szapiel
20 lat doświadczenia w doradztwie strategicznym

Wojciech łączy doświadczenie w doradztwie strategicznym z wieloletnią praktyką w inwestycjach kapitałowych. Jako CEO w Inventity Foundation kieruje rozwojem Licencjonowanej sieci Doradców GROWING PAINS STRATEGY®. Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnia praktyka na rynku PE/VC. Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Ma na koncie ponad sto inwestycji kapitałowych, w tym nagrodę za najlepszą inwestycję w Europie („Impact Investment of the Year”) przyznaną przez EBAN. Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF). Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, medialnym, budowlanym, logistycznym, IT.

Wojciech jest absolwentem programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Business Administration w National Louis University. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Managing Director
Tadeusz Pietka
28 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tadeusz doświadczenie zawodowe i biznesowe zdobywał w dużych międzynarodowych korporacjach, wiodących globalnych firmach konsultacyjnych, funduszach inwestycyjnych VC/PE jak i również pracując z wiodącymi prywatnymi przedsiębiorcami i inwestorami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w krajach Europy Środkowo Wschodniej.

Zobacz więcej
Managing Director
Tadeusz Pietka
28 lat doświadczenia w obszarze finansów

Tadeusz doświadczenie zawodowe i biznesowe zdobywał w dużych międzynarodowych korporacjach, wiodących globalnych firmach konsultingowych, funduszach inwestycyjnych VC/PE jak i również pracując z wiodącymi prywatnymi przedsiębiorcami i inwestorami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w krajach Europy Środkowo Wschodniej, w szczególności w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Rosji i Rumuni.

W przeszłości Tadeusz odgrywał kluczowe role w budowie, strategicznym zarządzaniu, wzroście czy restrukturyzacji wielu instytucji finansowych, w tym pięciu banków detalicznych i hipotecznych, holdingu finansowego oraz dwóch industrialnych konglomeratów w Europie Środkowo-Wschodniej.

W czasie trwania kariery zawodowej, Tadeusz piastował stanowiska w Zarządach oraz Radach Nadzorczych takich spółek jak GE Bank Mieszkaniowy, Getin Holding, Getin Leasing, Allianz Bank, Boryszew, Impexmetal, NFI Magna Polonia, DM W Investments w Polsce, STC Investments and The Bank Financial Initiative na Ukrainie oraz Deutsche Capital Management AG w Niemczech. Wcześniej, Tadeusz nabywał doświadczenie w Royal Bank of Canada, Bank of Montreal, McKinsey & Co. oraz Bain & Co. W 2008 roku Tadeusz stworzył firmę doradztwa strategicznego Colonade International z siedzibą w Warszawie oraz przedstawicielstwem w Singapurze.

Tadeusz ukończył z wyróżnieniem Wydział Ekonomii ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość na Wilfrid Laurier University w Kanadzie. Posiada także tytuł MBA z London Business School oraz desygnację Certyfikowany Analityk Finansowy (CFA) nadaną przez CFA Institute (poprzednio AIMR) w Charlottesville, Virginia, USA. Tadeusz posiada także Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa upoważniający go do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Chief Delivery Officer
Dariusz Zbytniewski
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dariusz posiada ponad 25 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym i strategicznym. Przez ponad 15 lat pracował w wiodących międzynarodowych firmach doradczych.

Zobacz więcej
Chief Delivery Officer
Dariusz Zbytniewski
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Dariusz posiada ponad 25 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym i strategicznym. Przez ponad 15 lat pracował w wiodących międzynarodowych firmach doradczych: EY oraz Capgemini rozpoczynając od stanowiska konsultanta a kończąc na stanowisku Principal Consultant (dyrektor).
W organizacjach tych odpowiadał za realizację strategii wejścia na rynki (polskie i zagraniczne), strategie funkcjonalne (sprzedaży, marketingu dystrybucji), strategie korporacyjne. Kierował dużymi międzynarodowymi projektami doradczymi w Rosji, Francji, Austrii, Belgii i Holandii. W projektach tych zarządzał ponad 20 osobowymi zespołami doradców. Realizował duże projekty transformacji, wdrażania usprawnień organizacyjnych i procesowych oraz wspierał procesy integracji po fuzjach w sektorach: farmaceutycznym, petrochemicznym, usług finansowych. Doradzał największym firmom funkcjonującym na rynku polskim i zagranicą.

W ciągu 10 lat zrealizował 190 projektów dla ponad 100 klientów zadowolonych z efektów prac. Wspiera doradztwem zarówno największe polskie firmy jak i firmy z sektora MSP.  Opracował dla nich ponad 100 planów rozwoju/ strategii rozwoju. Kilkanaście firm wspierał przez okres od 6 do 9 miesięcy w udanych wdrożeniach strategii. Jako członek/vice przewodniczący Rady Nadzorczej doradzał zarządowi Firmy Notowanej na GPW. Autor/współautor wielu publikacji w Polsce (m.in. w Harvard Business Review, Gazecie Bankowej) i zagranicą (OECD, Bank Światowy, Strathclyde University).
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował także na Strathclyde University (Glasgow) oraz Norwegian School of Business Administration (Bergen). Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Rafał Zinczuk
20 lat doświadczenia w branży finansowej oraz fotowoltaice

Rafał zdobył ponad 20 lat doświadczenia, w bankowości – segmenty detaliczny, private banking, MŚP; w doradztwie finansowym;  w energetyce odnawialnej – głównie fotowoltaika. 15 lat na wysokich funkcjach menedżerskich jako dyrektor zarządzający obszarami biznesowymi, dyrektor operacyjny.

Pracował w organizacjach będących na różnych etapach rozwoju: w startup’owych przedsięwzięciach współtworząc je aż do etapu dojrzałości (Expander, Open Finance, Noble Bank); w korporacjach polskich i międzynarodowych (BNP Paribas SA, GNB SA) gdzie zarządzał istniejącymi strukturami oraz tworzył od podstaw nowe jednostki funkcjonalne. Posiada również doświadczenie pracy w segmencie średnich przedsiębiorstw o charakterze firm rodzinnych.

Dokonywał transformacji organizacyjnych obejmujących kilkuset pracowników. Pełnił istotną rolę w wielu fuzjach oraz w zakupach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przeprowadzał transformacje cyfrowe, wdrażał, rozwijał i integrował systemy IT, realizując wiele projektów o wartości kilku mln PLN. Optymalizował organizacje, procesy i działania operacyjne, wdrażał programy ciągłego doskonalenia.

Zarządzał budżetem kosztowym na poziomie do 20M EUR rocznie. Posiada istotne umiejętności w zarządzaniu procesami o dużych wolumenach ilościowych oraz dużymi jednostkami (>1.000 osób), o charakterze SSC/BPO oraz Contact Centre. Budował i kierował strukturami PMO.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w W-wie. Ukończył program Management® w ICAN Institute oraz studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej – Energetyka Odnawialna. Komunikuje się w językach: polski, angielski, hiszpański, rosyjski.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor/CFA
Maciej Daciewicz
20 lat doświadczenia w obszarze finansów

Maciej od ponad 20 lat związany jest z rynkiem kapitałowym i obszarem Corporate Finance.

Zobacz więcej
Strategic Advisor/CFA
Maciej Daciewicz
20 lat doświadczenia w obszarze finansów

Maciej od ponad 20 lat związany jest z rynkiem kapitałowym i obszarem Corporate Finance. Dominującą częścią aktywności zawodowej była praca w obszarze inwestycji, zarówno na rynku publicznym, jak i na rynku VC.

Pracował w działach inwestycyjnych takich firm jak EVIP International, zaczynając od stanowiska konsultanta, zajmując się doradztwem strategicznym i finansowym, m.in. dla spółek planujących upublicznienie poprzez wejście na GPW. W Banku Pekao SA/UniCredito uczestniczył m.in. w realizacji dużych transakcji M&A. Pracując w funduszu emerytalnym PTE Ergo Hestia/Aegon odpowiadał za rekomendacje inwestycyjne na potrzeby zarządzania portfelem funduszu. Przez ostatnie 12 lat był zaangażowany w sektorze VC, odpowiadając za stworzenie ram organizacyjnych i prawnych oraz zainwestowanie środków o wartości 53 mln CHF (KFK) i 200 mln EUR (PFR Ventures) poprzez uruchomienie portfela funduszy VC. W ciągu działania KFK na polskim rynku pojawiło się 17 nowych funduszy VC, natomiast w ciągu dwóch lat, kiedy Maciej jako Dyrektor Inwestycyjny odpowiadał za inwestycje w Programie BridgeVC, uruchomiono 3 fundusze Corporate Venture Capital (CVC) o łącznej kapitalizacji ok. 300 mln PLN.

Maciej wchodził w skład Rad Nadzorczych i Komitetów Inwestycyjnych funduszy portfelowych. Jest posiadaczem certyfikatu CFA oraz absolwentem Programu MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył też Wydział Nawigacyjny w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Damian Rusiecki
20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami kapitałowymi

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi.
W latach 2005 – 2020 uruchomił oraz prowadził ponad 20 start-upów, realizując wiele projektów w branży produkcyjnej, usługowej i informatycznej. Posiada bogate doświadczenie w sektorze e-commerce, które zdobył wdrażając 15 sklepów internetowych, które zrealizowały kilkaset tysięcy zamówień.
Damian posiada także rozległą wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu, finansów, projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT oraz usług B2B.

Do każdej organizacji, oprócz doświadczenia i zaangażowania, wnosi wiele pomysłów i pasji do innowacji, umiejętności organizacyjnych, a także ducha pracy zespołowej i harmonijnej współpracy oraz nieszablonowe podejście do rozwiązywanych problemów.

Damian posiada tytuł magistra finansów i rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Tomasz Słojewski
30 lat doświadczenia zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami

Tomasz posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi korporacjami ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, pełniąc funkcje prezesów zarządów oraz dyrektorów zarządzających.

Prowadząc firmy Teknos, DuPont, Sherwin-Williams, Kansai odpowiedzialny był za budowanie i rozwój profesjonalnych i skutecznych  struktur handlowych mających rozproszone lokalizacje, zarządzanie obszarami rozwoju tych  firm, finansami, logistyką oraz marketingiem.

Tomasz odniósł spektakularne sukcesy przekształcając kierowane  przez niego firmy w liderów sprzedaży  na ryku polskim.

Posiada rozległą  praktyczną  wiedzę i kompetencje oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Łukasz Nowacki
11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych

Przedsiębiorca, menedżer, mentor, Agile Coach, praktyk. Certyfikowany Program Manager, Scrum Master oraz Project Manager.

Jako Chief Delivery Officer w gdańskiej firmie Neoteric, specjalizującej się w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych, obserwując wzrost firmy z 5 do prawie 100 osób i uczestnicząc we wdrażaniu wynikających z tego wzrostu zmian, zdobył praktyczną wiedzę na temat rozwoju organizacji. Prowadził warsztaty związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii, wprowadzaniem nowych usług i produktów na rynek, analizą i inżynierią wymagań, a także z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Doradzał funduszom inwestycyjnym w sprawie nowych technologii. Doświadczenie zdobywał również budując od podstaw call-center dla ING. Łukasz, brał także udział w programach akceleracyjnych, gdzie jako mentor doradzał startupom z Argentyny, Chile, Estonii, Indii, Ukrainy oraz Armenii w zakresie budowania sprawnego managmentu i kultury organizacji. Łukasz posiada rozległą wiedzę z zakresu projektowania, planowania, zarządzania i realizacji projektów w branży IT.

Członek Rady Dyrektorów w Software Development Association Poland, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, członek rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ISP2, a także były członek rady Krajowego Klastra Kluczowego ICT Interizon. Specjalizuje się w tematach związanych z poprawieniem jakości zarządzania i wzrostem umiejętności liderskich.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Wojciech Urban
24 lata doświadczenia w bankowości

Wojciech posiada ponad 24-letnie doświadczenie w bankowości w segmentach:  korporacyjnym, MŚP i jednostek sektora publicznego.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Wojciech Urban
24 lata doświadczenia w bankowości

Wojciech posiada ponad 24-letnie doświadczenie w bankowości w segmentach:  korporacyjnym, MŚP i jednostek sektora publicznego. Od 19 lat zarządza zespołami, w tym 13 lat sprzedażowymi.

Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu oceny i zarządzania ryzykami w działalności gospodarczej oraz strukturyzowania finansowania przedsiębiorstw na różnych etapach ich rozwoju i w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Utrzymując wieloletnie relacje z klientami z różnych branż i sektorów miał okazję brać udział zarówno w procesach dotyczących rozwoju przedsiębiorstw jak i ich restrukturyzacji. Przeprowadzał z sukcesami transakcje m.in. finansowania: handlu, inwestycji, zmian własnościowych, nieruchomości komercyjnych. Zdobycie tych doświadczeń jest wynikiem pracy jako Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Banku Pekao w Poznaniu, Dyrektor Departamentu Kredytów Korporacyjnych w Centrum Korporacyjnym w Banku BPH oraz Doradca i Analityk w Banku Handlowym w Warszawie. Obecnie zarządza Centrum Biznesowym Banku Ochrony Środowiska wspierającego zieloną transformację polskich firm.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Mateusz Sarapata
14 lat doświadczenia w branży finansowej

Mateusz jest doświadczonym managerem z wieloletnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w branży finansowej.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Mateusz Sarapata
14 lat doświadczenia w branży finansowej

Mateusz jest doświadczonym managerem z wieloletnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w branży finansowej. Kilka ostatnich lat zarządzał FORUM TFI S.A. – jednym z największych niezależnych, polskich towarzystw inwestycyjnych. Umiejętność syntetycznego łączenia wiedzy wynikającej z prawniczego wykształcenia z praktyczną znajomością zagadnień biznesowych pozwalała mu na przygotowywanie skutecznych rozwiązań dla klientów. Zaangażowany w wiele procesów inwestycyjnych na rynku PE/VC. Aktywnie brał udział w projektowaniu i wdrażaniu planów restrukturyzacyjnych i planów rozwoju dla przedsiębiorstw działających na zróżnicowanych rynkach. Posiada wysokie kompetencje w zakresie tworzenia i realizacji strategii inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw. 

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej wiele uwagi poświęcał zagadnieniu operacyjnej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw oraz analizie nowoczesnych metod zarządzania, w szczególności dotyczących podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest także absolwentem Advanced Management Program w IESE Business School (Barcelona). W ramach rozwoju kompetencji managerskich brał udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Ryszard Kaczmarek
25 lat doświadczenia na rynku paliw płynnych/odnawialnych

Przedsiębiorca, Menedżer, Doradca, Coach. Przez ponad 25 lat pracował w rynku paliw płynnych, olei bazowych i paliw odnawialnych, a ostatnio także jako Interim Manager dla branży Beauty.

Swoje doświadczenie zdobywał w kraju jak i zagranicą współtworząc BM REFLEX od zera do 600 mln pln obrotu i pracując dla takich firm jak HOCEM Oil Chemicals GmbH, BZK GmbH w których pełnił funkcję w zarządach. Jednym z największych sukcesów w jego karierze było przejęcie 30 stacji paliw od Shell Polska w 2014r. i utworzenie sieci samoobsługowych stacji E-Mila, a także stworzenie kilku serwisów informacyjnych dla branży paliw płynnych w Polsce.

W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za sprzedaż krajową i zagraniczną, marketing, finanse, logistykę a także za strategie hedgingowe na rynku ropy i walutowym, zarządzał zmianą i nadzorował projekty. Ryszard ze względu na znajomość rynku ropy naftowej i paliw gotowych komentował bieżące wydarzenia dla TVN 24, TVN CNBC, Polsat, TVP, PR, Gazety Wyborczej, RMF, Radio Zet.

Ryszard jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Francuskiego Instytutu Zarządzania a także posiada dyplom Master of Sales Management Mc Hays. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Przemysław Wasilewski
15 lat doświadczenia w obszarach zarządzania finansami

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Zobacz więcej
Strategic Advisor
Przemysław Wasilewski
15 lat doświadczenia w obszarach zarządzania finansami

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Pełnił role m.in. Dyrektora Kontrolingu Grupy Kapitałowej, Szefa Relacji Inwestorskich, Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, Wicedyrektora Skarbu w dużych grupach kapitałowych, spółkach notowanych na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Frankfurcie.

Tworzył i zarządzał procesami raportowania zarządczego, finansowego oraz niefinansowego, prognozowania krótko i długoterminowego oraz budżetowania
w organizacjach o skali od kilku milionów złotych do kilkudziesięciu miliardów obrotu rocznie. Współzarządzał od strony emitenta dwoma udanymi projektami IPO o wartości ponad 6 mld złotych, projektami pozyskania finansowania dłużnego, transakcjami M&A.

Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w spółkach z branży usług budowlano-inżynieryjnych, energii odnawialnej oraz w światowej klasy profesjonalnym klubie sportowym.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz IESE Business School – University of Navarra. Ukończył również szereg szkoleń i kursów z zakresu strategii, zarządzania, komunikacji i finansów, m.in. na MIT/Sloan oraz Wharton. Posiada dyplom potwierdzający złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®

Strategic Advisor
Piotr Ganowicz
25 lat doświadczenia w bankowości i zarządzaniu zespołami sprzedaży

Menedżer i doradca z ponad 25-letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i ponad 15-letnią praktyką w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.

Zobacz więcej