Wysokie standardy zawodowe
i społeczne zaangażowanie

Działamy od 2010 r. jako fundacja not–for–profit, której fundatorem był Polish Investment Fund oraz partnerzy, którzy do dziś odpowiadają za sukces biznesowy firmy. Posiadamy biura w Warszawie (centrala), Gdańsku (kompetencje AI) oraz Krakowie gdzie prowadzimy centrum BPO. Jesteśmy organizacją kierującą się wartościami i pracujemy nad spełnianiem najwyższych standardów zawodowych i budowaniem społecznego zaufania.

Propagujemy wiedzę w kluczowych dla polskiego społeczeństwa obszarach. Wydaliśmy trzy książki na temat strategicznego rozwoju organizacji, przeszkoliliśmy 400 pracowników naukowych, nakręciliśmy dziesięć filmów na temat udanych komercjalizacji technologii.

Naszym mentorem oraz partnerem biznesowym jest Prof. Eric Flamholtz – wybitny wykładowca z UCLA Anderson School of Management w Los Angeles. Nasza współpraca zaowocowała wprowadzeniem do Polski metodyki skalowania przedsiębiorstw GROWING PAINS STRATEGY®

3000+

Zrealizowanych projektów

80+

Inwestycji

200+

Biznesplanów i studiów wykonalności

50+

Doświadczonych menedżerów ze stażem 20+ lat

900+

Zadowolonych klientów

3

Książki na temat planowania strategicznego

10

Filmów na komercjalizacji innowacji

7000+

Godzin warsztatowych

NASZA MISJA

Podstawą istnienia Inventity jest wspieranie ambitnych organizacji

Wierzymy, że dla pomyślności wszystkich przedsiębiorców niezbędny jest rozwój gospodarek. Obecnie otwierają się przed nami nowe możliwości wzrostu – takie, które nie postrzegają wzrostu gospodarczego i pozytywnego wpływu społecznego jako wzajemnie wykluczających się celów.

NASZE WARTOŚCI

Podważamy standardowe wzorce myślenia

Zawsze dążymy do znalezienia nowej perspektywy w dziedzinie doradztwa i biznesu. Konstruktywnie podważamy standardowe wzorce myślenia i dostarczamy klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania transformacją i zrównoważonym rozwojem. Zobacz pryncypia, na których opieramy naszą długoterminową strategię, a także sposób, w jaki pracujemy z klientami.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Nasza przewaga to menedżerowie-praktycy

Jako jedna z niewielu firm doradczych w Polsce możemy się poszczycić zespołem doświadczonych menedżerów posiadających kompetencje eksperckie w wielu branżach.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Unikatowa i skuteczna metodyka budowy strategii organizacji

Jako jedyni w Polsce pokazujemy jak rozwijać i skalować przedsiębiorstwa metodyką GROWING PAINS STRATEGY®

Podejście to zapewniło w ciągu ostatnich 40 lat, stabilny rozwój wielu firmom na świecie, w tym m.in. Starbucks, Mövenpick, PIMCO, Allianz, IBM i wielu mniejszym organizacjom.

Zaadaptowaliśmy tę metodykę do polskich warunków. W Polsce wykorzystywana jest przez producentów gier komputerowych, firmy mediowe, informatyczne, medyczne, handlowe, logistyczne, energetyczne, produkcyjne, budowlane, organizacje pozarządowe i wiele innych.

Więcej

PRINCIPIUM

Naszym głównym celem jest doskonałość lub bardziej precyzyjnie, proces ciągłego doskonalenia się oraz rozwoju Inventity Foundation. Po pierwsze i najważniejsze dążymy do stworzenia kultury, która promuje rozwój i ciągłe usprawnianie wszystkich aspektów działalności.

Kiedy myślimy kto powinien pracować w Inventity jesteśmy dużo bardziej zainteresowani wartościami jakie ludzie podzielają niż ich umiejętnościami. Chcemy mieć ludzi, których motywuje tworzenie doskonałości i są gotowi „walczyć” o prawdę za wszelka cenę! Nie jesteśmy zainteresowani ludźmi, których podstawowym dążeniem jest jedynie gromadzenie pieniędzy. Dla nas zarabianie pieniędzy jest skutkiem tego co robimy, a nie celem samym w sobie.

Wierzymy, że kultura organizacyjna jest nawet ważniejsza niż ludzie. Mając odpowiednią kulturę jesteśmy w stanie zainteresować i zatrzymać właściwych pracowników. Bez pierwszego czynnika drugi też nie istnieje. Osiągnięcie sukcesu przez firmę wymaga dobrego funkcjonowania w każdym wymiarze. Jeśli jeden z nich nie działa, cały system zawodzi. Zgodnie z powiedzeniem „jesteśmy tak mocni – jak mocne jest najsłabsze ogniwo”. Z tego też powodu każdy członek zespołu musi być świadom swojej wartości i obowiązków wobec całej organizacji.

Uważamy, że otwartość wyzwala zaufanie. Spójność naszych procesów zależy od otwartości, uczciwości i logicznej dyskusji. Krytycyzm witamy z otwartością na każdym szczeblu firmy, stąd też lubimy konfrontacje. Krytyczne podejście (do siebie i do innych) jest podstawowym czynnikiem poprawy procesu. Krytyczne spojrzenie identyfikuje problemy. Identyfikacja problemów jest podstawą poprawy. Największą blokadą większości firm jest wiązanie “ego” z problemami, co w rezultacie wytwarza opór w zrozumieniu i otwartej rozmowie o problemach.

Błędy  są dobre – jeśli potrafimy się na nich uczyć i rozwijać. To co ma największe znaczenie to sposób w jaki ludzie radzą sobie z problemami. Jeśli potrafią je obiektywnie zdiagnozować, a następnie wypracować sposób aby ich nie powtarzać – jest to sukces! Jeśli unikają stawiania czoła problemom oraz ignorują ich istnienie – jest to niedopuszczalne! Mała efektywność pracy nie może być tolerowana w firmie ponieważ w konsekwencji może to krzywdzić innych. Niska wydajność i brak współpracy demotywuje cały zespół. Jednym z trudniejszych obowiązków, z którymi każdy lider musi się zmierzyć jest zdolność eliminowania „poor performers” szczególnie tych, którzy nie mają odpowiednich predyspozycji. Jest to często postrzegane jako szorstkie i niemiłe ale ostatecznie jest to najlepsze dla wszystkich – również tych, którzy zostali wykluczeni. Filozofią Inventity jest utrzymywanie możliwie najwyższych standardów, a celem jest wyzwolenie w ludziach znacznie większego potencjału, niż byli to w stanie zrobić w przeszłości.

Naszym głównym celem jest rozwój i ciągłe doskonalenie Fundacji. Mówiąc wprost – nie chodzi nam tylko o zarabianie pieniędzy. Jeśli stanęlibyśmy przed wyborem osiągnięcia doskonałości lub zarobienia dużej ilości pieniędzy – wybralibyśmy doskonałość, mimo że oba elementy są ze sobą całkowicie powiązane (nie tylko doskonałość tworzy sukces finansowy, ale też sukces finansowy dostarcza zasobów do osiągnięcia doskonałości).

Posiadanie nie daje szczęścia, robienie czegoś doskonale – tak! Istnieje mocny związek pomiędzy doskonałością i poczuciem szczęścia. Dla nas „sukces” oznacza osiągnięcie doskonałości dla pożytku wszystkich.

Sięgamy po więcej

Instytucja Otoczenia Biznesu

Jesteśmy akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Ośrodkiem Innowacji, co pozwala nam udzielać dofinansowanego ze środków publicznych doradztwa w zakresie strategii, transferu technologii oraz tworzenia innowacji.

Brokering innowacji

Pod patronatem Ministerstwa Nauki rozwijamy Brokering Innowacji – komercyjną współpracę nauki z biznesem.

System Zarządzania Jakością

Posiadamy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2005 do prowadzenia działalności w zakresie: Doradztwo biznesowe i usługi szkoleniowe.

Pracodawca Jutra Roku 2021

Nasza inicjatywa Train the Trainers została uhonorowana w konkursie organizowanym przez PARP tytułem Pracodawcy Jutra w kategorii Dojrzałe Kompetencje w segmencie mikro i małe przedsiębiorstwa.

Najlepsza inwestycja w Europie

Otrzymaliśmy nagrodę Impact Investment of the Year przyznaną przez EBAN.

Poznaj naszą historię

2024

Inventity i Meritoros S.A. inicjują strategiczną współpracę, mającą na celu rozwój zaawansowanego centrum Business Process Outsourcingu (BPO) dedykowanego polskim firmom.

2023

Wydanie książki “Wyzwania wzrostu: Jak zbudować trwałe wygrywającą organizację”

2022

Zbudowaliśmy strategię ESG dla największej spółki przemysłowej w Polsce: Grupa PGE

2022

Zdobycie tytułu „Pracodawca Jutra 2021” w konkursie organizowanym przez PARP.

2020

Publikacja książki “Czempiony Biznesu. Strategia trwałego sukcesu firm rodzinnych” we współpracy ze Stanford University.

2019

Akredytacja Ośrodka Innowacji – Instytucja Otoczenia Biznesu.

2018

Konferencja-debata Growing Pains Tech Innovation Week.

2018

Metodyka Growing Pains Strategy® na programie MBA.

2018

Utworzenie Centrum Brokeringu Technologii – współpraca z Ministerstwem Nauki.

2017

Uzyskanie akredytacji Ośrodka Innowacji.

2017

Publikacja książki “Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw”.

2016

Badanie Barier Wzrostu (“Growing Pains”) 685 polskich firm.

2015

Uruchomienie funduszu VC Investors for Invention (15 inwestycji kapitałowych).

2012

Współpraca z Management Systems Consulting Corporation jako wyłączny partner na Polskę.

2011

Nagroda za najlepszą inwestycję w Europie (Impact Investment of the Year).

2011

Uruchomienie dwóch inkubatorów technologicznych, rozpoczęcie budowy Parku Technologicznego.

2010

Powstaje fundacja Inventity (pierwotnie Polska Fundacja Inwestycji).

2008

Pierwszy exit x51 cash-on-cash.

2006

Powstaje Polish Investment Fund.

Jak pomogliśmy naszym klientom

Współpraca z zespołem doradców przyniosła blisko 4-krotny wzrost przychodów, do ponad 1,6 mld PLN oraz wdrożenie programu optymalizującego koszty, co pozwoliło na średnioroczny wzrost zysku netto o 100%.

Bartłomiej Glinka, CEO GRUPA OMIDA

Wdrożenie Mapy Strategii umożliwiło stworzenie długofalowego planu rozwoju i wzrostu, zakładającego 26-krotny wzrost przychodów w ciągu 4 lat, oraz pozyskanie 1,5 mln PLN grantu EU na rozwój nowego produktu.

Błażej Abel, CEO Landingi

Po opracowaniu strategii wzrostu, zarząd przyjął ambitny plan zakładający dwukrotny wzrost przychodów i zysków w ciągu 5 lat. Wdrożono nową strukturę organizacyjną i powołano zespół M&A w celu poszukiwania atrakcyjnych możliwości fuzji i przejęć spółek.

Dobrosława Snarska-Pełka, CFO Burda Media Polska

Zarząd zlecił opracowanie strategicznego biznes planu oraz proces pozyskania kapitału na rozwój spółki. Wybraliśmy scenariusz, w którym fundusz Private Equity przejął większość udziałów w spółce. Po trzech latach od inwestycji, spółka została przejęta przez inwestora branżowego z Azji za 123 mln EUR, co oznacza wzrost o około 500%.

Janusz Arent, CEO Novago

Zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usług Inventity po przeczytaniu książki „Growing Pains”. Współpraca przebiegła sprawnie dzięki wyczuciu branży, wizjonerskiemu podejściu i umiejętności współpracy z zespołem. Dzięki realizacji strategii opracowanej przez Doradców, osiągnęliśmy 18,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 roku (wzrost o 35% r/r), przy marży operacyjnej EBITDA na poziomie 7,5%.

Łukasz Dojka, CEO & Łukasz Nowakowski, CFO Xtreme Fitness Gyms

Jestem bardzo zadowolony z procesu planowania strategii, który zaproponowało Inventity. Bardzo cenię zaangażowanie kluczowej kadry menedżerskiej wokół zdefiniowanych celów i inicjatyw. Obecnie kontynuujemy współpracę z Doradcami przy wdrażaniu zaprojektowanej strategii.

Konrad Pianko, President Central and Eastern Europe ArjoHuntleigh Polska

Współpraca z Inventity na każdym polu wzmocniła siły organizacji i przyczyniła się do zmniejszenia liczby pożarów oraz poprawy komunikacji. W strategii zakładaliśmy 5-krotny wzrost przychodów i rentowności, a teraz jesteśmy gdzieś w połowie drogi.

Tomasz Wójcik, CEO Izodom 2000 Polska

Uczestniczyłem w korporacjach w wielu projektach strategicznych, prowadziły do niczego. Nie sądziłem, że tyle osiągniemy w trakcie tych warsztatów.

Robert Tkaczuk, Prezes Zarządu ZGM Zębiec