0
Firma mediowo-technologiczna

Strategia rozwoju, wdrożenie systemu planowania strategicznego oraz zaprojektowanie struktury organizacyjnej wraz z definicją ról w firmie mediowo-technologicznej.

Zobacz więcej
Strategia rozwoju wiodącego pośrednika logistycznego

Efektem prac zespołu projektowego było: zdefiniowanie strategii firmy i zbudowanie skutecznego systemu planowania strategicznego, restrukturyzacja kluczowych obszarów działalności operacyjnej i wspierającej (back-office), opracowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej i systemu controllingu, przebudowa kluczowych systemów IT oraz opracowanie i wdrożenie kilkunastu kluczowych projektów optymalizujących procesy i koszty firmy.

Zobacz więcej
Skalowanie biznesu i pozyskanie kapitału w spółce technologicznej działającej w modelu SaaS

W rezultacie prac doradczych, zarząd spółki przyjął ambitną strategię wzrostu zakładającą 26x wzrost przychodów w okresie 4 lat.

Zobacz więcej
Skalowanie biznesu i pozyskanie kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Spółka zrealizowała swój cel strategiczny i stała się jednym z liderów rynku gospodarki odpadami w Polsce.

Zobacz więcej
Skalowanie biznesu w branży gier komputerowych

Wartość Spółki urosła ponad dwukrotnie w przeciągu roku od zakończenia projektu, oferując jedne z najwyższych na polskim rynku zwroty dla inwestorów.

Zobacz więcej
Pozyskanie kapitału w firmie gospodarki odpadami

Doradcy Inventity wspólnie z zarządem i właścicielami opracowali strategię pozyskania kapitału na rozwój oraz przeprowadzili proces selekcji i negocjacji z inwestorami.

Zobacz więcej
Rozwój działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Doradcy Inventity dokonali krytycznej analizy i weryfikacji powstających koncepcji biznesowych na bazie wytworzonych technologii i patentów.

Zobacz więcej
Strategia rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Doradcy Inventity przygotowali program budowania wartości firmy z wykorzystaniem metodologii Growing Pains® i Organizational Effectiveness Survey®.

Zobacz więcej