0
Sytuacja klienta

Spółka jest jednym z wiodących w Polsce pośredników logistycznych oferując
Klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu spedycji oraz każdej gałęzi transportu w kraju i za granicą.
Rozwijając się przez ostatnia lata w tempie dwucyfrowym, Spółka osiągnęła dużą skalę operacji i poziom jednego z głównych graczy w branży TSL w Polsce. Planując dalszą ekspansję w kraju i zagranicą Spółka zwróciła się z pytaniem do Inventity o zweryfikowanie strategii dalszego rozwoju oraz zbudowanie mocnego modelu organizacyjnego pozwalającego na dalszy wzrost przychodów i marży.

Rozwiązanie Inventity

Doradcy Inventity wykorzystując metodykę Growing Pains® wykonali diagnozę Barier Wzrostu oraz Efektywności Organizacyjnej spółki. Następnie, z kluczową kadrą menedżerską przeprowadzili serię warsztatów oraz analiz strategicznych i operacyjnych. W efekcie prac powstał Plan Strategicznego Rozwoju Spółki określający fundament rozwoju oraz szczegółowe plany operacyjne do realizacji.
Przyjęta Strategia określała kierunki rynkowe a także kompleksowy plan rozwoju organizacji i poprawy efektywności, w tym: wskazanie klarownych celów w Kluczowych Obszarach Rezultatów (tj, rynki, produkty i usługi, zasoby, systemy operacyjne, systemy zarządcze, kultura organizacyjna, zarządzanie wynikami finansowymi).
Następnie, Doradcy Inventity uczestniczyli bezpośrednio we wdrożeniu Strategii, gdzie w formule Interim Managementu pracowali nad wdrożeniem portfela kilkunastu kluczowych projektów strategicznych.

Rezultaty

Efektem prac zespołu projektowego było: zdefiniowanie strategii firmy i zbudowanie skutecznego systemu planowania strategicznego, restrukturyzacja kluczowych obszarów działalności operacyjnej i wspierającej (back-office), opracowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej i systemu controllingu, przebudowa kluczowych systemów IT oraz opracowanie i wdrożenie kilkunastu kluczowych projektów optymalizujących procesy i koszty firmy. W rezultacie prac doradczych, zarząd spółki przyjął ambitną strategię wzrostu zakładającą dwukrotny wzrost przychodów i zysków w okresie 4 lat.
Wdrożony został program optymalizujący koszty, który przyniósł dwucyfrową obniżkę kosztów operacyjnych. Została przeprowadzona głęboka redefinicja modelu biznesowego oraz optymalizacja całego obszaru back-office (administracja, obieg dokumentów, księgowość, kadry i płace, windykacja, obszar IT). Na skutek tych zmian główna część obszarów back-office została wydzielona do obsługi outsourcingowej. Istotnie poprawiły się wszystkie wskaźniki operacyjne (KPI) i jakościowe definiujące kluczowe procesy back-office. Nastąpiła bardzo istotna poprawa w cyklach obiegu dokumentów i poprawił się w sposób znaczący cykl przepływu gotówki (cash-flow).