Studium przypadku

Branża:  Transport, Spedycja, Logistyka

Grupa Omida to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najszybciej rosnących firm w branży TSL w Polsce. Od 10 lat rozwija usługi realizując strategię szybkiego wzrostu i rozbudowy struktury spółek specjalizujących się w poszczególnych obszarach transportu.

Firma zwróciła się do nas w 2018 roku z pytaniami, jak zapewnić długookresowy szybki rozwój Grupy, jak skutecznie realizować nowe inicjatywy biznesowe przy szybkim tempie rozwoju organizacji oraz jak zamykać bariery wzrostu pojawiające się ze względu na szybkie tempo rozwoju. W 2022 roku ponownie zwróciła się do nas z prośbą o wsparcie przy tworzeniu strategii dla całej Grupy oraz spółek ją tworzących.

Zastosowaliśmy podejście Growing Pains Strategy®, które było sprawdzone na wielu szybko rozwijających się organizacjach w USA i Europie, w tym w Polsce. Szybka identyfikacja bóli rozwojowych Firmy, sposobów ich eliminacji, analiza otoczenia zewnętrznego oraz najlepszych praktyk były podstawą do stworzenia kilku opcji strategicznych rozwoju Grupy. Dla wybranej opcji stworzyliśmy Plan Strategicznego Rozwoju i harmonogram wdrażania strategii.

Wdrożenie strategii przyniosło blisko 4-krotny wzrost przychodów. Utworzone zostało centrum usług wspólnych dla całej Grupy, które następnie zostało przekształcone w nowoczesne centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych. W kolejnej perspektywie strategicznej (2022-2025) zostaliśmy ponownie poproszeni o wsparcie przy tworzeniu strategii dla całej Grupy oraz spółek ją tworzących. Zastosowaliśmy to samo sprawdzone podejście, które zapewniło uzgodnienie w ramach organizacji celów strategicznych i wspierających je inicjatyw. Obecnie pomagamy we wdrażaniu strategii.

Nasze podejście Growing Pains Strategy® pomogło całej Grupie w zapewnieniu długookresowego szybkiego rozwoju poprzez identyfikację bóli rozwojowych oraz eliminację barier wzrostu co doprowadziło do blisko 4-krotnego wzrostu przychodów. Ponadto, powstało centrum usług wspólnych dla Grupy – BPO Champions – aktualnie jedno z największych firm polskich działających na rynku outsourcingu procesów biznesowych, w tym outsourcingu księgowości i kadr.