57%

polskich firm rodzinnych wchodzi w fazę sukcesji

33%

firm skutecznie przekazuje przywództwo następnemu pokoleniu

13%

firm rodzinnych odnoszących sukcesy udaje się dotrwać do trzeciego pokolenia

45%

klientów, z którymi pracowali nasi Doradcy, to firmy rodzinne

DORADZTWO DLA FIRM RODZINNYCH

Kompleksowe portfolio usług

Oferujemy dedykowany pakiet usług doradczych wspierający firmy rodzinne w sukcesji czy profesjonalizacji biznesu.
Jako Partner Strategiczny Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, wspieramy właścicieli, sukcesorów i menedżerów firm rodzinnych w procesach transformacji i sukcesji.

Strategia

Wypracowanie strategii spółki, właściciela, rodziny – marzenia i wizje nestora, a możliwości i pragnienia sukcesorów.

Wycena firmy

Sporządzenie orientacyjnej wyceny, określenie wartości firmy związanej z poszczególnymi osobami i samą spółką, poszukiwanie metod na zwiększenie wartości biznesu, wpływ obecnego modelu zarządzania na wartość firmy.

Ład rodziny

Uporządkowanie i zdefiniowanie roli poszczególnych członków rodziny w firmie, wypracowanie o „konstytucji rodziny” lub inaczej “fundamentu rodziny biznesowej”

Finansowanie

Planowanie finansów osobistych po przeprowadzeniu sukcesji (program emerytalny), wsparcie sukcesji finansowaniem zewnętrznym, uporządkowanie struktury zadłużenia firmy w procesie sukcesji.

Następca

Określenie sposobu przeprowadzenia sukcesji (sprzedaż, MBO/MBI, oferta publiczna, członek rodziny, zachowanie wyłącznie własności bez udziału w zarządzaniu itp.), analiza kompetencji członków rodziny, uzgodnienie pozycji właściciela/sprzedającego po sukcesji.

Firmy rodzinne to rodzaj specyficznego biznesu

Zastanawiasz się w jaki sposób, zapewniając stabilność i ciągłość biznesu, przekazać go następcom i jednocześnie zachować spokój w rodzinie?

Albo gdy firma jest już po sukcesji, a Ty chcesz wrzucić wyższy bieg i wprowadzić spółkę na kolejny etap rozwoju. Pomożemy w opracowaniu planu działania, do którego na koniec dobierane są odpowiednie rozwiązania prawne, podatkowe, czy też w zakresie zmian modelu zarządzania przedsiębiorstwem.

Pomagamy naszym klientom sprostać wyzwaniom, wspierając ich między innymi w działalności inwestycyjnej, pozyskiwaniu kapitału, transakcjach, procesie dywersyfikacji, sukcesji czy profesjonalizacji biznesu.

Poznaj naszych doradców

Zaufali nam
Logotyp Firmy Ochnik
Jak pomogliśmy naszym klientom

Po 3 latach wdrażania wypracowanych założeń mogę śmiało powiedzieć, że współpraca z Inventity na każdym polu wzmocniła siły głęboko wewnątrz organizacji. Jest dużo mniej pożarów i mamy dużo lepszą komunikację. Zaplanowaliśmy w strategii 5x wzrost przychodów i 5x wzrost rentowności. Teraz jesteśmy gdzieś w połowie drogi.

Tomasz Wójcik, CEO Izodom 2000 Polska

Wspólnie z Inventity wypracowaliśmy rozwiązania zwiększające konkurencyjność i efektywność naszej firmy. Współpraca przyczyniła się również do  podniesienia wiedzy pracowników firmy. Opracowanie strategii oraz poszczególne jego etapy zostały zrealizowane zgodnie z ustalonymi terminami. Doceniamy profesjonalizm i wysoki standard współpracy czego dowodem jest kontynuacja współpracy z Inventity Foundation, przy wdrażaniu zaprojektowanej strategii.

Anna Chwała, v-ce Prezes Zarządu Katarzyna Chwała, v-ce Prezes Zarządu Bronisław Chwała, Prezes Zarządu Północna Grupa Narzędziowa

Odczuwałem, że współpracuję z osobami, które dają nam dużą wartość, ze względu na swoje doświadczenia. Z całą pewnością będziemy kontynuować współpracę.

Przemysław Kawczyński – Dyrektor zarządzający Kawa.ska
WSPÓŁPRACA

Polskie firmy rodzinne, a Bariery Wzrostu

Firmy rodzinne są jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. Stanowią 36% przedsiębiorczości, generują łącznie przychód w wysokości 322 mld zł w skali roku i aż 18% PKB! W ciągu najbliższych pięciu lat w ręce kolejnej generacji przejdzie ok. 57 proc. firm rodzinnych, ale tylko nieco ponad 8 proc. następców deklaruje chęć ich poprowadzenia.

Nasze badania pokazały, że 70% firm cierpi z powodu problemów (barier wzrostu) powiązanych z niedoskonałym rozwojem modelu zarządzania. Polskie firmy rodzinne uczestniczące w badaniu średnio osiągnęły gorsze wyniki niż pozostałe firmy (nierodzinne), a także były niżej oceniane na poszczególnych poziomach rozwoju organizacji (wg. modelu Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®).

Główne wyzwania stojące przed biznesem rodzinnym w Polsce

  • Niska świadomość znaczenia efektywności organizacyjnej
  • Brak wyróżniającej się oferty
  • Niewystarczające umiejętności menedżerskie oraz brak otwartości na pozyskiwanie wiedzy i talentów zewnątrz
  • Nadmierna ostrożność w finansowaniu rozwoju biznesu

Spośród 309 firm rodzinnych, które wzięły udział w badaniu, 155 firm (tj. nieco ponad 50%), w tym 29 firm średnich i dużych (tj. ponad 35% średnich i dużych firm rodzinnych uczestniczących w badaniu) nie posiadało strategii spisanej w formie dokumentu. Fundamenty biznesowe tych firm można więc określić jako niepewne. Dla firm nierodzinnych parametry były wyraźnie lepsze.

Wnioski z badań w Polsce i USA oraz dwóch ponad dekad pracy konsultingowej prof. Flamholtza z firmami rodzinnymi, zostały przedstawione w książce Czempiony biznesu. Strategie trwałego sukcesu firm rodzinnych” wydanej we współpracy Inventity Foundation i Uniwersytet Stanforda.

W tej szczególnej pozycji wnosimy istotny wkład pojęciowy do sposobu myślenia o firmie rodzinnej, wprowadzając określenia takie, jak: „funkcjonalność i dysfunkcjonalność firmy rodzinnej”, „fundament firmy rodzinnej”, „równowaga firmy rodzinnej”. Wprowadzamy zasady ramowe, w tym 6 czynników, którymi trzeba zarządzać, żeby osiągnąć wysoki stopień funkcjonalności firmy rodzinnej, oraz wskazujemy objawy występujące w dysfunkcjonalnej firmie rodzinnej.

Udostępniamy także narzędzia oceny, które można wykorzystać do usprawnienia firmy rodzinnej. Wprowadzamy ankiety służące do przeprowadzenia samodzielnej oceny dwóch kluczowych aspektów „recepty na sukces” firmy rodzinnej: (1) rozwoju organizacyjnego i (2) stopnia funkcjonalności rodziny.
Zapraszamy do lektury oraz współpracy!

Firmy Rodzinne - Baza Wiedzy
Zdobywaj wiedzę i rozwijaj kompetencje dotyczące firm rodzinnych.
Zobacz wszystkie wpisy
Doradca Inventity Bogdan Szyc
05.10.2023
Profesjonalizacja zarządu fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna jest szansą na sprofesjonalizowanie zarządzania majątkiem rodzinnym. Wprawdzie ustawa nie przewiduje obowiązku powoływania do zarządu osób spoza rodziny, daje jednak taką możliwość. Zapewne wielu fundatorów będzie ją rozważać. Jako praktyk w obszarze zarządzania firmami rodzinnymi na etapie sukcesji, czyli „prezes do wynajęcia”, chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami na ten temat. Właściwy moment Wiele…

Czytaj dalej
Strategie marketingowe dla małych i średnich firm rodzinnych.
02.06.2023
Strategie marketingowe dla małych i średnich firm rodzinnych

Małe i średnie firmy rodzinne stanowią nieodłączną część polskiego krajobrazu biznesowego. To one często są siłą napędową lokalnych społeczności i gospodarek. Ale w obliczu konkurencji i ciągle zmieniającej się gospodarki cyfrowej, jak mogą one zwiększyć swoją rozpoznawalność i osiągnąć sukces? Kluczem może być skuteczna strategia marketingowa. W dzisiejszych czasach, kiedy technologia i globalizacja przyspieszają tempo…

Czytaj dalej