57%

polskich firm rodzinnych wchodzi w fazę sukcesji

33%

firm skutecznie przekazuje przywództwo następnemu pokoleniu

13%

firm rodzinnych odnoszących sukcesy udaje się dotrwać do trzeciego pokolenia

45%

klientów, z którymi pracowali nasi Doradcy, to firmy rodzinne

DORADZTWO DLA FIRM RODZINNYCH

Kompleksowe portfolio usług

Oferujemy dedykowany pakiet usług doradczych wspierający firmy rodzinne w sukcesji czy profesjonalizacji biznesu.

Strategia

Wypracowanie strategii spółki, właściciela, rodziny – marzenia i wizje nestora, a możliwości i pragnienia sukcesorów.

Wycena firmy

Sporządzenie orientacyjnej wyceny, określenie wartości firmy związanej z poszczególnymi osobami i samą spółką, poszukiwanie metod na zwiększenie wartości biznesu, wpływ obecnego modelu zarządzania na wartość firmy.

Ład rodziny

Uporządkowanie i zdefiniowanie roli poszczególnych członków rodziny w firmie, wypracowanie o „konstytucji rodziny” lub inaczej “fundamentu rodziny biznesowej”

Finansowanie

Planowanie finansów osobistych po przeprowadzeniu sukcesji (program emerytalny), wsparcie sukcesji finansowaniem zewnętrznym, uporządkowanie struktury zadłużenia firmy w procesie sukcesji.

Następca

Określenie sposobu przeprowadzenia sukcesji (sprzedaż, MBO/MBI, oferta publiczna, członek rodziny, zachowanie wyłącznie własności bez udziału w zarządzaniu itp.), analiza kompetencji członków rodziny, uzgodnienie pozycji właściciela/sprzedającego po sukcesji.

Firmy rodzinne to rodzaj specyficznego biznesu

Zastanawiasz się w jaki sposób, zapewniając stabilność i ciągłość biznesu, przekazać go następcom i jednocześnie zachować spokój w rodzinie?

Albo gdy firma jest już po sukcesji, a Ty chcesz wrzucić wyższy bieg i wprowadzić spółkę na kolejny etap rozwoju. Pomożemy w opracowaniu planu działania, do którego na koniec dobierane są odpowiednie rozwiązania prawne, podatkowe, czy też w zakresie zmian modelu zarządzania przedsiębiorstwem.

Pomagamy naszym klientom sprostać wyzwaniom, wspierając ich między innymi w działalności inwestycyjnej, pozyskiwaniu kapitału, transakcjach, procesie dywersyfikacji, sukcesji czy profesjonalizacji biznesu.

Poznaj naszych doradców

Zaufali nam
Jak pomogliśmy naszym klientom

Po 3 latach wdrażania wypracowanych założeń mogę śmiało powiedzieć, że współpraca z Inventity na każdym polu wzmocniła siły głęboko wewnątrz organizacji. Jest dużo mniej pożarów i mamy dużo lepszą komunikację. Zaplanowaliśmy w strategii 5x wzrost przychodów i 5x wzrost rentowności. Teraz jesteśmy gdzieś w połowie drogi.

Tomasz Wójcik, CEO Izodom 2000 Polska

Wspólnie z Inventity wypracowaliśmy rozwiązania zwiększające konkurencyjność i efektywność naszej firmy. Współpraca przyczyniła się również do  podniesienia wiedzy pracowników firmy. Opracowanie strategii oraz poszczególne jego etapy zostały zrealizowane zgodnie z ustalonymi terminami. Doceniamy profesjonalizm i wysoki standard współpracy czego dowodem jest kontynuacja współpracy z Inventity Foundation, przy wdrażaniu zaprojektowanej strategii.

Anna Chwała, v-ce Prezes Zarządu Katarzyna Chwała, v-ce Prezes Zarządu Bronisław Chwała, Prezes Zarządu Północna Grupa Narzędziowa

Odczuwałem, że współpracuję z osobami, które dają nam dużą wartość, ze względu na swoje doświadczenia. Z całą pewnością będziemy kontynuować współpracę.

Przemysław Kawczyński – Dyrektor zarządzający Kawa.ska
WSPÓŁPRACA

Polskie firmy rodzinne, a Bariery Wzrostu

Firmy rodzinne są jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. Stanowią 36% przedsiębiorczości, generują łącznie przychód w wysokości 322 mld zł w skali roku i aż 18% PKB! W ciągu najbliższych pięciu lat w ręce kolejnej generacji przejdzie ok. 57 proc. firm rodzinnych, ale tylko nieco ponad 8 proc. następców deklaruje chęć ich poprowadzenia.

Nasze badania pokazały, że 70% firm cierpi z powodu problemów (barier wzrostu) powiązanych z niedoskonałym rozwojem modelu zarządzania. Polskie firmy rodzinne uczestniczące w badaniu średnio osiągnęły gorsze wyniki niż pozostałe firmy (nierodzinne), a także były niżej oceniane na poszczególnych poziomach rozwoju organizacji (wg. modelu Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®).

Główne wyzwania stojące przed biznesem rodzinnym w Polsce

  • Niska świadomość znaczenia efektywności organizacyjnej
  • Brak wyróżniającej się oferty
  • Niewystarczające umiejętności menedżerskie oraz brak otwartości na pozyskiwanie wiedzy i talentów zewnątrz
  • Nadmierna ostrożność w finansowaniu rozwoju biznesu

Spośród 309 firm rodzinnych, które wzięły udział w badaniu, 155 firm (tj. nieco ponad 50%), w tym 29 firm średnich i dużych (tj. ponad 35% średnich i dużych firm rodzinnych uczestniczących w badaniu) nie posiadało strategii spisanej w formie dokumentu. Fundamenty biznesowe tych firm można więc określić jako niepewne. Dla firm nierodzinnych parametry były wyraźnie lepsze.

Wnioski z badań w Polsce i USA oraz dwóch ponad dekad pracy konsultingowej prof. Flamholtza z firmami rodzinnymi, zostały przedstawione w książce „Czempiony biznesu. Strategie trwałego sukcesu firm rodzinnych” wydanej we współpracy Inventity Foundation i Uniwersytet Stanforda.

W tej szczególnej pozycji wnosimy istotny wkład pojęciowy do sposobu myślenia o firmie rodzinnej, wprowadzając określenia takie, jak: „funkcjonalność i dysfunkcjonalność firmy rodzinnej”, „fundament firmy rodzinnej”, „równowaga firmy rodzinnej”. Wprowadzamy zasady ramowe, w tym 6 czynników, którymi trzeba zarządzać, żeby osiągnąć wysoki stopień funkcjonalności firmy rodzinnej, oraz wskazujemy objawy występujące w dysfunkcjonalnej firmie rodzinnej.

Udostępniamy także narzędzia oceny, które można wykorzystać do usprawnienia firmy rodzinnej. Wprowadzamy ankiety służące do przeprowadzenia samodzielnej oceny dwóch kluczowych aspektów „recepty na sukces” firmy rodzinnej: (1) rozwoju organizacyjnego i (2) stopnia funkcjonalności rodziny.
Zapraszamy do lektury oraz współpracy!

Firmy Rodzinne - Baza Wiedzy
Zdobywaj wiedzę i rozwijaj kompetencje dotyczące firm rodzinnych.
Zobacz wszystkie wpisy
24.10.2022
Potencjał firm rodzinnych

Klub Odpowiedzialnego Biznesu łączy blisko 25 firm rodzinnych. Z tego powodu październikową edycję dedykuje firmom rodzinnym, ich potencjałowi oraz wyzwaniom dotyczącym sukcesji. Oczywiście nie może nas tam zabraknąć!

Czytaj dalej
21.01.2022
Rola metodyki Growing Pains Strategy® w rozwoju firmy – na przykładzie firmy Izodom 2000 Polska

Rozmowę przeprowadzamy z Panem Tomaszem Wójcikiem, Prezesem i sukcesorem firmy Izodom 2000 Polska. Misją Firmy Izodom 2000 Polska jest rozwój energooszczędnych i łatwych w zastosowaniu technologii budowlanych; trwałych, przyjaznych mieszkańcom i środowisku. Firma Izodom 2000 Polska została założona w 1991 roku. Jest to przedsiębiorstwo z wyłącznie kapitałem polskim. Od dwudziestu lat zajmuje się dostarczaniem rozwiązań dla budownictwa,…

Czytaj dalej