Partnerstwo strategiczne

Usługi BPO realizujemy we współpracy z firmą Meritoros, liderem w dziedzinie wsparcia biznesowego i outsourcingu procesów. Dzięki tej strategicznej współpracy, nasi klienci mają dostęp do najwyższej klasy specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży.

Ofertę BPO kierujemy do średnich i dużych firm produkcyjnych, usługowych oraz z innych branż, które posiadają rozbudowane ale kosztowne struktury w takich obszarach jak:
księgowość, kadry i płace, controlling, administracja i inne procesy wsparcia.

 

Zaufali nam
Możliwości współpracy
W ramach współpracy oferujemy:
  • outsourcing usług księgowych (w tym bieżącą obsługę księgową i raportowanie statutowe oraz outsourcing funkcji Dyrektora Finansowego i controllingu)
  • outsourcing administracji kadrowo-płacowej
  • analizę i optymalizację procesów wsparcia (w tym usprawnienia obiegu dokumentów)
  • usługi IT i transformacji cyfrowej (w tym usługi robotyzacji, strategii i wdrażania modeli cyfrowych, doradztwo IT)
megaprocesy
Jak pomogliśmy naszym klientom

Współpraca z zespołem doradców przyniosła blisko 4-krotny wzrost przychodów, do ponad 1,6 mld PLN oraz wdrożenie programu optymalizującego koszty, co pozwoliło na średnioroczny wzrost zysku netto o 100%.

Bartłomiej Glinka, CEO GRUPA OMIDA

Wdrożenie Mapy Strategii umożliwiło stworzenie długofalowego planu rozwoju i wzrostu, zakładającego 26-krotny wzrost przychodów w ciągu 4 lat, oraz pozyskanie 1,5 mln PLN grantu EU na rozwój nowego produktu.

Błażej Abel, CEO Landingi

Po opracowaniu strategii wzrostu, zarząd przyjął ambitny plan zakładający dwukrotny wzrost przychodów i zysków w ciągu 5 lat. Wdrożono nową strukturę organizacyjną i powołano zespół M&A w celu poszukiwania atrakcyjnych możliwości fuzji i przejęć spółek.

Dobrosława Snarska-Pełka, CFO Burda Media Polska

Zarząd zlecił opracowanie strategicznego biznes planu oraz proces pozyskania kapitału na rozwój spółki. Wybraliśmy scenariusz, w którym fundusz Private Equity przejął większość udziałów w spółce. Po trzech latach od inwestycji, spółka została przejęta przez inwestora branżowego z Azji za 123 mln EUR, co oznacza wzrost o około 500%.

Janusz Arent, CEO Novago

Zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usług Inventity po przeczytaniu książki „Growing Pains”. Współpraca przebiegła sprawnie dzięki wyczuciu branży, wizjonerskiemu podejściu i umiejętności współpracy z zespołem. Dzięki realizacji strategii opracowanej przez Doradców, osiągnęliśmy 18,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 roku (wzrost o 35% r/r), przy marży operacyjnej EBITDA na poziomie 7,5%.

Łukasz Dojka, CEO & Łukasz Nowakowski, CFO Xtreme Fitness Gyms

Jestem bardzo zadowolony z procesu planowania strategii, który zaproponowało Inventity. Bardzo cenię zaangażowanie kluczowej kadry menedżerskiej wokół zdefiniowanych celów i inicjatyw. Obecnie kontynuujemy współpracę z Doradcami przy wdrażaniu zaprojektowanej strategii.

Konrad Pianko, President Central and Eastern Europe ArjoHuntleigh Polska

Współpraca z Inventity na każdym polu wzmocniła siły organizacji i przyczyniła się do zmniejszenia liczby pożarów oraz poprawy komunikacji. W strategii zakładaliśmy 5-krotny wzrost przychodów i rentowności, a teraz jesteśmy gdzieś w połowie drogi.

Tomasz Wójcik, CEO Izodom 2000 Polska

Uczestniczyłem w korporacjach w wielu projektach strategicznych, prowadziły do niczego. Nie sądziłem, że tyle osiągniemy w trakcie tych warsztatów.

Robert Tkaczuk, Prezes Zarządu ZGM Zębiec
Możliwości współpracy

Jak skorzystać z usługi?

Wstępna konsultacja

Pierwszym krokiem jest rozmowa z ekspertem BPO, która pozwoli uszczegółowić
potencjalne potrzeby klienta, możliwy zakres świadczonej usługi oraz potencjalne korzyści ze współpracy.

Wstępna Oferta

Na tej bazie i po uszczegółowieniu przedmiotu współpracy w przypadku węższego zakresu współpracy proponujemy klientom wstępną ofertę obsługi wybranego obszaru (procesu).

Audyt Procesów Back-office

Dla uzyskania maksymalnych korzyści, proces często rozpoczyna się od pogłębionego audytu procesów back-office, takich jak księgowość, kadry, administracja, obieg dokumentów, windykacja, IT. Audyt ten pozwala na kompleksową ocenę organizacji i efektywności kluczowych procesów, proponując usprawnienia i szczegółowy model współpracy na okres 3-5 lat lub dłużej, wraz z określeniem wymiernych korzyści.

Długoterminowe Korzyści

Finalnie, takie strategiczne podejście umożliwia średnim i dużym firmom osiągnięcie znaczących korzyści finansowych i jakościowych w obszarze back-office, co przekłada się na wzrost konkurencyjności całej organizacji. Przedstawia szczegółowe usprawnienia i model współpracy, skupiając się na wielomilionowych oszczędnościach i poprawie funkcjonowania firmy.

BPO - BAZA WIEDZY
Zdobądź wiedzę i rozwijaj swoje kompetencje w obszarze usług BPO
Zobacz wszystkie wpisy
Case study Omida Group
01.03.2024
Czas na wyjątkową lekcję z naszego case study – OMIDA Group

Przedstawiamy niezwykłą podróż OMIDA Group – od przekształcania wyzwań wzrostu w nowe możliwości biznesowe. Wywiad z Bartłomiejem Glinką, CEO Omida Group, ujawnia nie tylko strategie, ale także cały proces, jaki przeszła OMIDA Group, we współpracy z Inventity, przekształcając trudności i „bóle wzrostowe” w nowe możliwości rozwoju. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy na naszym kanale youtube….

Czytaj dalej
Case study Kawaska
12.02.2024
Od kryzysu do sukcesu. Transformacja KAWA.SKA z Growing Pains Strategy

W wywiadzie z firmą KAWA.SKA opisujemy jej wyzwania i cele w 2021 roku, w tym problemy z finansowaniem, wpływ pandemii i konieczność restrukturyzacji. Kluczowymi barierami wzrostu były m.in. brak czasu pracowników i niewystarczająca wiedza o kierunkach rozwoju firmy. Wdrożenie Growing Pains Strategy® pomogło zidentyfikować i eliminować te bariery, skupiając się na decentralizacji zarządzania i ustrukturyzowanym…

Czytaj dalej
Na ratunek polskim firmom — jak odpowiednio zarządzać organizacją w czasach kryzysu?
06.11.2023
Na ratunek polskim firmom — jak odpowiednio zarządzać organizacją w czasach kryzysu?

Nowy artykuł w Forbes Polska, partnera medialnego wydania książki ” Wyzwania Wzrostu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację?” odkrywa kluczowe strategie i najlepsze praktyki dla firm, które stawiają czoła wyzwaniom wzrostu w trudnych czasach.  Zapraszamy do lektury artykułu, który rzuca światło na aspekty zarządzania organizacją w czasach kryzysu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację w czasach dynamicznych…

Czytaj dalej