Metodyka jest rezultatem 40 lat pracy prof. Erica Flamholtza ze spółkami na całym świecie, od startupów do firm z prestiżowej listy Fortune 500. Jest prezentowana w znanych publikacjach, tłumaczonych na 7 języków, wydanych przez prestiżowe uniwersytety m.in. Stanford University, Oxford University i Cambridge University. Sam autor Prof. Eric Flamholtz jest wybitnym praktykiem biznesu i współtwórcą sukcesu wielu firm, który wspierał wiele znanych globalnych marek w rozwoju ich struktur organizacyjnych, w tym: IBM, Starbucks, Neutrogena czy PIMCO.

Badania empiryczne dowiodły, że istnieje statystycznie duża zależność pomiędzy występowaniem zjawiska Growing Pains („bólów wzrostowych” lub inaczej „barier wzrostu”), a przyszłymi wynikami finansowymi firmy. Jest to więc barometr nadchodzącej sytuacji finansowej organizacji. Dobre wyniki uzyskane w badaniu, świadczą, iż Firma ma duży potencjał rozwojowy, w tym radzenia sobie ze zmiennością w jej otoczeniu zewnętrznym. I odwrotnie słabe wyniki uzyskane w badaniu wskazują na niższą zdolność rozwojową organizacji, w tym na malejącą umiejętność dostosowywania się do nadchodzących zmian rynkowych. Wyniki badania tłumaczą 80% zmienności marży brutto i 55% zysku operacyjnego. Jako jedyny podmiot w Polsce, mamy licencję wyłączną na stosowanie metodyki we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Zjawisko „Growing Pains”, a wielkość firmy

„Bóle wzrostowe” (ang. „Growing Pains”) występują na skutek nieadekwatnego rozwoju organizacyjnego w stosunku do skali biznesu oraz jego złożoności. Są objawem tego, że rozwój firmy nie przebiega prawidłowo. Pojawiają się jako sygnał ostrzegawczy i wskazują na konieczność przejścia firmy na kolejny poziom rozwoju organizacyjnego.

Paradoksalnie – wynikają z odnoszonych przez firmę sukcesów, a nie porażek. Niemniej jednak są równocześnie problemem samym w sobie, jak i oznaką zasadniczego problemu systemowego w firmie. Zwykle świadczą o niedopasowaniu infrastruktury danej organizacji do jej wielkości i etapu rozwoju. Oznacza to, że zasoby, systemy operacyjne i zarządcze oraz kultura firmy (cztery najważniejsze wartości Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®) nie zostały rozwinięte w stopniu odpowiednim do jej wielkości, złożoności i poziomu wzrostu.

Zasadniczo można przyjąć, że kiedy organizacja podwaja swoją wielkość (mierzoną w przychodach lub w wysokości produkcji czy rocznego budżetu, lub liczbie pracowników), konieczna jest zmiana jej infrastruktury. Jeśli to nie następuje, problemy związane ze wzrostem będą się mnożyć.

Jeżeli ich przyczyny nie zostaną odpowiednio zdiagnozowane i rozwiązane, to problemy, a nawet ryzyko upadku, nie ominą nawet firm odnoszących sukcesy. Dlatego, aby sobie z nimi poradzić, najpierw należy je rozpoznać, a następnie ocenić stopień ich intensywności.

Metodyka Growing Pains Strategy® pozwala znaleźć wąskie gardła organizacji i zaplanować proces poprawy jej efektywności.

10 najczęstszych codziennych symptomów „bólów wzrostowych” firmy:

 • Pracownicy mają poczucie, że dzień jest za krótki na wykonanie wszystkich zleconych zadań
 • Pracownicy spędzają zbyt dużo czasu na „gaszeniu pożarów”
 • Wielu pracowników nie wie, co robią inni
 • Pracownicy nie wiedzą, w jakim kierunku zmierza firma
 • Jest za mało dobrych menedżerów
 • Panuje ogólne przekonanie, że „jeśli chcę, żeby coś było zrobione dobrze, muszę to zrobić sam”
 • Większość uważa, że spotkania są stratą czasu
 • Choć tworzy się plany, nie są wcielane w życie, zadania nie są realizowane
 • Część pracowników jest niepewna swojego miejsca w firmie
 • Wzrost sprzedaży nie idzie w parze ze wzrostem zysków

Narzędzia stosowane w metodyce Growing Pains Strategy®

 • Badanie Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®
 • Planowanie Strategiczne
 • Przywództwo i rozwój zarządzania, budowanie zespołu
 • Projektowanie struktury organizacyjnej
 • Projektowanie systemu zarządzania efektywnością
 • Zarządzanie kulturą

Metodyka oczami jej wynalazcy

Rozwijanie firmy bez planu działania jest jak żeglowanie przeciekającą łodzią po nieznanych wodach w otoczeniu rekinów. Jeden błąd może kosztować życie. Tak jak załoga łodzi marzy o przewodniku, który pomoże jej w nawigacji, naprawi ją i przekaże niezbędną wiedzę, tak kierownictwo firm potrzebuje przewodnika, który pomoże w procesie rozwoju organizacji.
Prof. Eric Flamholtz

Growing Pains a działalność operacyjna firmy

Istnieją poziomy progowe „bólów wzrostowych”, które są niebezpieczne lub niezdrowe dla codziennego funkcjonowania organizacji i jej przyszłych wyników finansowych. Są też podstawy do twierdzenia, że istnieje maksymalny poziom dopuszczalnych „bólów wzrostowych”, po którego przekroczeniu działalność operacyjna Firmy, a w konsekwencji jej przyszła kondycja finansowa firmy staje się zagrożona. Na podstawie przeprowadzonych 30 tys. badań w skali światowej oraz 900 w Polsce mamy precyzyjnie zdefiniowany istotny lub krytyczny poziom tych bóli. Po przeprowadzonej diagnozie rekomendujemy dokonanie takich zmian w firmie, aby natężenie tych bóli było mniej odczuwalne dla wszystkich interesariuszy: właścicieli, Zarządu, kadry menadżerskiej i pracowników.

Klucz do sukcesu firmy jest inny dla poszczególnych etapów jej rozwoju

Firmy się przeobrażają. Ich różne etapy rozwoju w dużej mierze związane są z wysokością osiąganych rocznych przychodów. Ramowe zasady metodyki pozwalają określić najważniejsze etapy, przez które przechodzą wszystkie organizacje w trakcie rozrastania się. W zależności od etapu, w jakiej znajduje się firma, musisz wyznaczać inne cele rozwojowe i skoncentrować się na rozwoju różnych poziomów Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®.

Wartość planowania strategicznego

Jedną z osi metodyki Growing Pains Strategy® jest planowanie strategiczne. Prawdziwą wartością planowania strategicznego nie jest sam plan, lecz proces planowania, systematyczne analizy, dyskusje i rozwiązywanie konkretnych problemów, które koncentrują uwagę menedżerów na temat przyszłości firmy.

„Plany są bezwartościowe, ale planowanie jest kluczowe!” / Dwight Eisenhower, były prezydent USA, Naczelny Dowódca Alianckich Sił Zbrojnych w Europie podczas II wojny światowej

Czynniki decydujące o sukcesie polskich przedsiębiorstw

Co wyróżnia firmy, które skutecznie pokonują etapy rozwoju, omijając napotykane na każdym z nich pułapki? Aby dotrzeć do czynników ograniczających wzrost i rozwój firm przebadaliśmy niemal 900 polskich organizacji.

Oto najważniejsze wnioski:

 • Tylko 12% znalazło się w grupie Liderów – firmy te nie posiadają większych barier rozwoju i mają dobre wynikami biznesowe
 • 36,9% firm ma szansę stać się liderami pod warunkiem „uzdrowienia” obszarów, które są najważniejsze na ich etapie rozwoju
 • Blisko 10% to firmy w kłopotach z największymi rozpoznanymi barierami wzrostu
 • Aż 41,6% to podmioty, które powinny podjąć działania naprawcze – w przeciwnym wypadku występuje poważne ryzyko utrzymania się na rynku.

Wnioski z badań jednoznacznie wskazują, że największe bariery polskich przedsiębiorstw to brak dobrych menedżerów (26,9%), brak delegowania zadań i niskie kompetencje pracy zespołowej (26,8%), niewłaściwa organizacja pracy (20,9%), brak planowania – w większości działanie ad-hoc (16%).
Globalni liderzy wyróżniają się niskimi barierami wzrostu. W badaniu Growing Pains Survey© uzyskują wynik poniżej 15 pkt w skali 10-50 pkt, ponadto w analizie efektywności organizacyjnej osiągają wynik powyżej 4,5 pkt w skali 1-5 pkt.

Wiele polskich firm – w tym i Twoja – ma szansę stać się globalnymi liderami pod warunkiem usunięcia zidentyfikowanych w badaniu barier wzrostu.

Chcesz wiedzieć więcej na temat metodyki – kup książkę – dostępną wyłącznie naszym sklepie!