mapa strategii

Przeznaczona jest dla ambitnych firm, które z etapu, w którym się znajdują, chcą przejść do profesjonalnie i systemowo zarządzanej organizacji z dobrymi wynikami finansowymi

Zaufali nam
Logotyp Firmy Ochnik
Bysewo
Kawczyński Logistic
Grupa Jucha Beton
Arkana Cosmetics
iGamingsNuts
Etapy procesu współpracy
Proces planowania strategicznego Growing Pains®
 • Podejście do zbudowania Mapy Strategii jest zasadniczo różne. Bazuje na strukturze Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®, która stanowi soczewkę strategiczną metodyki.
 • Pozwala szybko postawić diagnozę na temat stopnia „dojrzałości” organizacji- 72 godz.!
 • Proces planowania koncentruje się nie tylko na „rynkach” i „produktach”, ale także na planowaniu rozwoju infrastruktury (zasobów, systemów operacyjnych, systemów zarządzania i kultury organizacyjnej), potrzebnej do budowania trwałego sukcesu organizacji.

Oznacza to, że proces planowania strategicznego jest kompleksowym „Strategicznym procesem planowania rozwoju organizacji”.

Poznaj naszych doradców
Jak pomogliśmy naszym klientom

Doradcy Inventity pomogli nam w kompleksowym projekcie opracowania strategii rozwoju i wdrożeniu inicjatyw strategicznych. Dzięki ich wsparciu udało nam się osiągnąć blisko 3-krotny wzrost przychodów, do ponad 1,2 mld PLN, oraz zastosować program optymalizacji kosztów, co zaowocowało średniorocznym wzrostem zysku netto o 100%.

GRUPA OMIDA

Doradcy Inventity opracowali dla nas Mapę Strategii – długofalowy plan rozwoju i wdrożyli system planowania strategicznego. Efektem tego było przyjęcie ambitnej strategii wzrostu zakładającej 26-krotny wzrost przychodów w ciągu 4 lat. Dzięki współpracy z Doradcami udało nam się pozyskać 1,5 mln PLN grantu UE na rozwój nowego produktu.

Błażej Abel, CEO Landingi

Dzięki pracy doradczej przyjęliśmy ambitną strategię wzrostu zakładającą dwukrotny wzrost przychodów i zysków w ciągu 5 lat. Zespół Inventity pomógł nam wdrożyć nową strukturę organizacyjną wspierającą realizację wyznaczonych kierunków oraz powołać zespół M&A w celu poszukiwania atrakcyjnych możliwości fuzji i przejęć spółek.

Dobrosława Snarska-Pełka, CFO Burda Media Polska
Etapy procesu współpracy

Od zaangażowania pracowników do wymiernych rezultatów

Warsztat “0”

Każda firma, z którą współpracujemy funkcjonuje w inny sposób. Stąd zawsze projekt rozpoczynamy od warsztatu zerowego. Rezultatem warsztatu jest omówiony i ustalony z klientem szczegółowy plan przebiegu projektu, skład zespołu i jego rola, podział zadań i harmonogram, polityka jakości i inne.

Wszyscy członkowie zespołu klienta otrzymują gratis książki „Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw”. Warsztat zerowy dodatkowo daje możliwość zweryfikowania dopasowania doradców na bardzo wczesnym etapie współpracy.

Pracujemy etapowo i hybrydowo

Pierwszy etap

Projekt jest podzielony na trzy etapy. Pierwszy to audyt strategiczny firmy i analiza otoczenia konkurencyjnego. W tej fazie projektu jesteśmy analitykami i poznajemy firmę, wgryzamy się w dane i stawiamy hipotezy. Pracujemy w trybie hybrydowym – na miejscu u klienta oraz online.

Obszary naszej pracy to:

 • Ocena Barier Wzrostu (Growing Pains Survey)
 • Ocena Efektywności Organizacyjnej
 • Analiza architektury modelu biznesowego
 • Synteza otoczenia konkurencyjnego

Drugi etap

Skupiony jest na projektowaniu indywidualnej Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®. Najpierw zatwierdzamy z zarządem Fundament Biznesu, gdyż to na nim zbudowana będzie konstrukcja „docelowej” organizacji. 

Wnioski z audytu rozwijają świadomość doradców na temat stopnia dojrzałości organizacji klienta, a zespół klienta zapoznaje się narzędziami Growing Pains®. Zanika asymetria wiedzy. Stajemy się jednym (dużym) zespołem gotowym do warsztatów strategicznych. Podczas warsztatów wspólnie pracujemy nad planem rozwoju organizacji na 3-5 lat. W pracy warsztatowej wykorzystujemy dedykowany proces, karty pracy oraz canvy (szablony).

Obszary naszej pracy to:

 • Walidacja Fundamentu Biznesu
 • Warsztaty strategiczne z kadrą zarządzającą
 • Projektowanie celów strategicznych
 • Przygotowanie do operacjonalizacji

Trzeci etap

To zarządzanie wdrożeniem uzgodnionej strategii. Wspieramy klientów w trzech modelach współpracy – od zarządzania całym portfolio projektów (PMO), przez prace ekspercko-specjalistyczne, aż do roli Interim Managera.

Nasze doświadczenia z pomyślnego zakończenia ponad 3000 projektów wskazują na bardzo wysoką przydatność zewnętrznego doradcy w skutecznej operacjonalizacji strategii.

Mapa Strategii - Baza Wiedzy
Zdobywaj wiedzę i rozwijaj kompetencje dotyczące mapy strategii.
Zobacz wszystkie wpisy
22.03.2024
Strategia i innowacje w konwencjonalnej branży

“To będzie coś wyjątkowego” pomyślałem odjeżdżając z hotelu, w którym właśnie zakończyliśmy prowadzić warsztat strategiczny. Kiedy dołączyłem do projektu przygotowania mapy strategii dla Bysewo – spółki z branży handlu materiałami budowlanymi, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że będzie to projekt o niewielkim potencjale innowacyjnym. Branża bardzo dojrzała i stabilna. Silna konkurencja oferująca w zasadzie te…

Czytaj dalej
Case study Omida Group
01.03.2024
Czas na wyjątkową lekcję z naszego case study – OMIDA Group

Przedstawiamy niezwykłą podróż OMIDA Group – od przekształcania wyzwań wzrostu w nowe możliwości biznesowe. Wywiad z Bartłomiejem Glinką, CEO Omida Group, ujawnia nie tylko strategie, ale także cały proces, jaki przeszła OMIDA Group, we współpracy z Inventity, przekształcając trudności i „bóle wzrostowe” w nowe możliwości rozwoju. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy na naszym kanale youtube….

Czytaj dalej
Case study Kawaska
12.02.2024
Od kryzysu do sukcesu. Transformacja KAWA.SKA z Growing Pains Strategy

W wywiadzie z firmą KAWA.SKA opisujemy jej wyzwania i cele w 2021 roku, w tym problemy z finansowaniem, wpływ pandemii i konieczność restrukturyzacji. Kluczowymi barierami wzrostu były m.in. brak czasu pracowników i niewystarczająca wiedza o kierunkach rozwoju firmy. Wdrożenie Growing Pains Strategy® pomogło zidentyfikować i eliminować te bariery, skupiając się na decentralizacji zarządzania i ustrukturyzowanym…

Czytaj dalej