mapa strategii

Przeznaczona jest dla ambitnych firm, które z etapu, w którym się znajdują, chcą przejść do profesjonalnie i systemowo zarządzanej organizacji z dobrymi wynikami finansowymi

Zaufali nam
Etapy procesu współpracy
Proces planowania strategicznego Growing Pains®
 • Podejście do zbudowania Mapy Strategii jest zasadniczo różne. Bazuje na strukturze Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®, która stanowi soczewkę strategiczną metodyki.
 • Pozwala szybko postawić diagnozę na temat stopnia „dojrzałości” organizacji- 72 godz.!
 • Proces planowania koncentruje się nie tylko na „rynkach” i „produktach”, ale także na planowaniu rozwoju infrastruktury (zasobów, systemów operacyjnych, systemów zarządzania i kultury organizacyjnej), potrzebnej do budowania trwałego sukcesu organizacji.

Oznacza to, że proces planowania strategicznego jest kompleksowym „Strategicznym procesem planowania rozwoju organizacji”.

Poznaj naszych doradców
Jak pomogliśmy naszym klientom

Doradcy Inventity pomogli nam w kompleksowym projekcie opracowania strategii rozwoju i wdrożeniu inicjatyw strategicznych. Dzięki ich wsparciu udało nam się osiągnąć blisko 3-krotny wzrost przychodów, do ponad 1,2 mld PLN, oraz zastosować program optymalizacji kosztów, co zaowocowało średniorocznym wzrostem zysku netto o 100%.

GRUPA OMIDA

Doradcy Inventity opracowali dla nas Mapę Strategii – długofalowy plan rozwoju i wdrożyli system planowania strategicznego. Efektem tego było przyjęcie ambitnej strategii wzrostu zakładającej 26-krotny wzrost przychodów w ciągu 4 lat. Dzięki współpracy z Doradcami udało nam się pozyskać 1,5 mln PLN grantu UE na rozwój nowego produktu.

Błażej Abel, CEO Landingi

Dzięki pracy doradczej przyjęliśmy ambitną strategię wzrostu zakładającą dwukrotny wzrost przychodów i zysków w ciągu 5 lat. Zespół Inventity pomógł nam wdrożyć nową strukturę organizacyjną wspierającą realizację wyznaczonych kierunków oraz powołać zespół M&A w celu poszukiwania atrakcyjnych możliwości fuzji i przejęć spółek.

Dobrosława Snarska-Pełka, CFO Burda Media Polska
Etapy procesu współpracy

Od zaangażowania pracowników do wymiernych rezultatów

Warsztat “0”

Każda firma, z którą współpracujemy funkcjonuje w inny sposób. Stąd zawsze projekt rozpoczynamy od warsztatu zerowego. Rezultatem warsztatu jest omówiony i ustalony z klientem szczegółowy plan przebiegu projektu, skład zespołu i jego rola, podział zadań i harmonogram, polityka jakości i inne.

Wszyscy członkowie zespołu klienta otrzymują gratis książki „Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw”. Warsztat zerowy dodatkowo daje możliwość zweryfikowania dopasowania doradców na bardzo wczesnym etapie współpracy.

Pracujemy etapowo i hybrydowo

Pierwszy etap

Projekt jest podzielony na trzy etapy. Pierwszy to audyt strategiczny firmy i analiza otoczenia konkurencyjnego. W tej fazie projektu jesteśmy analitykami i poznajemy firmę, wgryzamy się w dane i stawiamy hipotezy. Pracujemy w trybie hybrydowym – na miejscu u klienta oraz online.

Obszary naszej pracy to:

 • Ocena Barier Wzrostu (Growing Pains Survey)
 • Ocena Efektywności Organizacyjnej
 • Analiza architektury modelu biznesowego
 • Synteza otoczenia konkurencyjnego

Drugi etap

Skupiony jest na projektowaniu indywidualnej Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®. Najpierw zatwierdzamy z zarządem Fundament Biznesu, gdyż to na nim zbudowana będzie konstrukcja „docelowej” organizacji. 

Wnioski z audytu rozwijają świadomość doradców na temat stopnia dojrzałości organizacji klienta, a zespół klienta zapoznaje się narzędziami Growing Pains®. Zanika asymetria wiedzy. Stajemy się jednym (dużym) zespołem gotowym do warsztatów strategicznych. Podczas warsztatów wspólnie pracujemy nad planem rozwoju organizacji na 3-5 lat. W pracy warsztatowej wykorzystujemy dedykowany proces, karty pracy oraz canvy (szablony).

Obszary naszej pracy to:

 • Walidacja Fundamentu Biznesu
 • Warsztaty strategiczne z kadrą zarządzającą
 • Projektowanie celów strategicznych
 • Przygotowanie do operacjonalizacji

Trzeci etap

To zarządzanie wdrożeniem uzgodnionej strategii. Wspieramy klientów w trzech modelach współpracy – od zarządzania całym portfolio projektów (PMO), przez prace ekspercko-specjalistyczne, aż do roli Interim Managera.

Nasze doświadczenia z pomyślnego zakończenia ponad 3000 projektów wskazują na bardzo wysoką przydatność zewnętrznego doradcy w skutecznej operacjonalizacji strategii.

Mapa Strategii - Baza Wiedzy
Zdobywaj wiedzę i rozwijaj kompetencje dotyczące mapy strategii.
Zobacz wszystkie wpisy
17.09.2021
III Etap Rozwoju Firmy: PROFESJONALIZACJA cz. 2

Jako przedsiębiorca osiągnąłeś już wiele. Masz firmę, która pozytywnie przeszła przez mniejsze lub większe zawirowania, a budujący ją ludzie mieli w tym swój mniejszy lub większy udział. Do tej pory obyło się bez jasno określonych celów, planów i mechanizmów kontroli, a firma jakoś sobie z tym radziła, więc Twoje myśli dominuje przeświadczenie, że jakoś to…

Czytaj dalej
02.09.2021
III Etap Rozwoju Firmy: PROFESJONALIZACJA

A więc stało się faktem to, że budząc się rano, myślisz o sobie, jak o przedsiębiorcy. Udało Ci się pokonać wiele problemów, z których inni wychodzili na tarczy. Twoja firma rozwija się doskonale, struktury rosną, rosną też obroty firmy i liczba klientów. Być może nawet zdarzyło Ci się zabłysnąć w świetle fleszy na jakimś lokalnym…

Czytaj dalej
13.08.2021
Drugi etap rozwoju organizacji: EKSPANSJA!

Teraz, kiedy już wiesz, że produkt lub usługa, którą oferujesz, spotyka się z zainteresowaniem ze strony rynku, a koncepcja, którą nieśmiale budowałeś w swoim umyśle właśnie zaczyna się materializować, wchodzisz w drugi etap. Etap ekspansji. Etap, o którym jeszcze niedawno skrycie marzyłeś, a który dziś przyprawia Cię o gęsią skórkę i krople potu na czole….

Czytaj dalej