0
Obszary działania

Kwalifikacja i definiowanie zakresu działań

Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczęcie współpracy w zakresie audytu czy budowy strategii firmy jest poważną decyzją biznesową i wymaga zbudowania potrzebnego zaufania po obu stronach.

Przeprowadziliśmy wiele projektów i możemy się poszczycić bardzo dobrymi relacjami z naszymi klientami w trakcie trwania projektów i po ich zakończeniu. Ponad połowa z nich rozwija się w dalszą współpracę wdrożeniową lub stałego wsparcia doradcy.

Skuteczność naszych działań rozpoczyna się od bardzo dobrze zdefiniowanego i przejrzystego procesu:

1
1
1. Dobór i adaptacja rozwiązania

Dogłębne zrozumienie potrzeb jest pierwszym krokiem efektywnej współpracy.

Jesteśmy w stanie zaproponować skuteczne rozwiązania nawet wtedy, gdy klienci widzą problemy, ale nie są wskazać przyczyn ich występowania.

Wybór odpowiedniego produktu i jego adaptacja do konkretnych potrzeb umożliwia osiągnięcie maksimum efektów.

 

2
2
2. Dobór modelu współpracy

Model współpracy dobieramy do potrzeb klienta i zapewniamy w tym obszarze maksymalną elastyczność.

Produkty o określonym i zamkniętym charakterze sprawdzają się przypadkach sprecyzowanych potrzeb.

Współpraca w formie „wynajęcia menedżera” ma z kolei ogromne zalety w przypadku rozwiązania bieżących problemów lub czasowego wsparcia obszaru.

3
3
3. Dobór zespołu doradczego

Sieć doradców Inventity zapewnia doświadczenia w zasadzie z każdej branży i każdej funkcji biznesowej.

Ale sama wiedza merytoryczna nie jest dla nas jedynym wskaźnikiem.

Dla każdego projektu asygnujemy zespół, który będzie pasował również pod kątem osobowościowym i personalnym.

4
4
4. Umowa i formalności

Ostatnim krokiem jest formalna oferta opisująca wybrane rozwiązanie i jea adaptacje specjalnie dostosowane do potrzeb klienta.

Oferta zawiera informacje, kto z naszych doradców będzie zaangażowany, jakich korzyści klient może się spodziewać, jakie są koszty proponowanego przez nas projektu bądź procesu oraz ramy czasowe na wykonanie usługi.

Planowanie strategiczne

Budowa planów strategicznych

W każdej realizacji umiejętnie łączymy indywidualne podejście do sytuacji klienta oraz powtarzalne schematy wypracowane w tysiącach przypadków na całym świecie.

Nasi doradcy wraz z kadrą zarządczą i kluczowymi pracownikami klienta wspólnie pracują nad rozwiązaniami. Mają przy tym kompetencje i empatię potrzebną do przeprowadzenia zmiany w organizacji klienta.

W budowie Mapy Strategii przykładamy bardzo dużą wagę do zaangażowania pracowników, co oprócz korzyści ekonomicznych pozwala również na:

 • integrację kadry wokół wspólnego celu i zestawu wartości,
 • budowę kultury odpowiedzialności za cele,
 • rozwój zdolności myślenia strategicznego na różnych szczeblach.
Audyty i analizy

Audyty efektywności i procesów back-office

Każdy proces doradczy rozpoczynamy od bezpłatnych konsultacji, na podstawie których precyzyjnie określamy najbardziej efektywną metodę analiz jak również najlepiej dopasowaną formę współpracy.

Jesteśmy zorientowani na pełne zrozumienie sposobu funkcjonowania firmy, bo tylko wtedy możemy przyczynić się do istotnej redukcji kosztów funkcjonowania obszaru back-office lub usprawnienia procesów budujących długoterminową przewagę konkurencyjną.

Odnosimy wyniki audytu organizacji do kilkuset firm działających w Polsce i stawiamy diagnozy obecnych procesów z uwzględnieniem potrzebnych zmian.

Audyty procesów realizujemy przy wsparciu BPO Champions – ekspertów w dziedzinie Outsourcingu Procesów Biznesowych.

Ekspertyza merytoryczna i zarządcza

Projekty, wdrożenia i outsourcing kompetencji

W Inventity kierujemy się zasadą pełnego zrozumienia potrzeb klienta i dopasowania najbardziej efektywnego biznesowo sposobu realizacji działań.

Niezależnie od przyjętej alternatywy wdrożeniowej (PMO lub Agile) maksymalnie wykorzystujemy benefity, która niesie każda z nich.

Oferujemy przygotowanie metodyczne i merytoryczne doradców, którzy mają odpowiedni zestaw doświadczeń specjalistycznych, branżowych i funkcyjnych i są zorientowani na maksymalizację efektu końcowego.

Niezależnie czy na wcześniejszym etapie realizujemy np. audyty organizacji czy projektujemy organizację nasi doradcy są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do podjęcie tych wyzwań.

Łączymy doświadczenia audytorskie ze skutecznymi wdrożeniami, które budują stałą przewagę konkurencyjną naszych klientów.

Strategia i raportowanie ESG

Ocena zgodności z regulacjami i planowanie strategiczne ESG

Pracujemy nad wszystkimi wymiarami ESG – zarówno środowiskowym, jak i społecznym oraz dotyczącym jakości zarządzania (governance). W zależności od potrzeb klienta stosujemy jeden z dwóch scenariuszy:

 • Pierwszy scenariusz ma charakter “dostosowujący” przedsiębiorstwo do wymogów, którego celem jest wypracowanie strategii ESG. Z racji na podejście nieco reaktywne nasza współpraca w pierwszym etapie skupia się na rozpoznaniu obszarów tzw. materialności, analizy stopnia, w jakim spółka aktualnie spełnia standardy ESG i zaprojektowania mapy drogowej określonych zmian.
 • Drugi scenariusz, zakłada w pierwszym kroku opracowanie Mapy Strategii rozwoju spółki i tym samym “wkomponowanie ESG” w plan strategicznego rozwoju całej organizacji. Z naszego doświadczenia wynika, że to proces implementacji standardów ESG w tym scenariuszu staje się dla firmy  “mniej bolesny” i głębiej transformuje organizację, wzmacniając jej pozycję konkurencyjną.

Niezależnie od wyboru scenariusza, w obydwu przypadkach efektem prac jest pierwszy, formalny raport ESG.

Gwarancja jasności zasad
Określamy przejrzyste dla klienta zasady współpracy

W każdym obszarze naszych działań dbamy o maksymalizację efektu biznesowego. Bardzo mocno wierzymy, że osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko poprzez zaangażowanie pracowników klienta i partnerskie zasady komunikacji i współpracy.

Niezależnie czy jest to audyt i ocena sytuacji, alokacja zasobów w ramach interim management, definicja strategii czy wdrożenie, zawsze skupiamy się na klarownym przedstawieniu korzyści dla klienta i przewidywalności wyniku.

 • Każdy projekt rozpoczyna się od bezpłatnych konsultacji z zespołem zarządzającym i doświadczonymi menedżerami
 • Zespół projektowy zawsze ma wsparcie bardzo szerokich kompetencji i doświadczeń wszystkich naszych Doradców
 • Wspólnie definiujemy kryteria odbioru projektu w zakresie jakości i satysfakcji współpracy
 • Nasi Doradcy skupiają się nie tylko na realizacji celu, ale również na motywacji zespołu, rozwoju kadr i ich zdolności zawodowych
 • Za każdym razem umawiamy się z klientem na wspólny zbiór zasad dotyczący zaangażowania, przygotowania i kultury pracy i komunikacji
 • Nie działamy w ciemno – już etapie oferty definiujemy, co będzie efektem każdego kroku i ostatecznych prac
 • Żaden Doradca czy zespół projektowy nie jest pozostawiony sam – szerokie wsparcie zapewnia cały zespół Doradców Inventity
 • Nie istnieje ryzyko angażowania nadmiernych środków – wszystkie projekty mają jasno określone fazy, dzięki czemu klienci mogą na bieżąco kontrolować koszty
 • Nie przerywamy prac przed zakończeniem zleconego zakresu i w każdej chwili umożliwiamy zmianę formy współpracy
 • Nigdy nie zostawiamy klientów bez kompletnego raportu wykonawczego wraz z zestawem informacji ułatwiających następcom kontynuację zadań
Strategia i raportowanie ESG
Wsparcie doradcze
Jesteśmy, by Ci pomóc
 • Mamy doświadczenia we współpracy z bardzo wieloma małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Rozumiemy, jak działa firma działająca w niszy, jak również taka, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność usługową czy przemysłową.
 • Współpracujemy również  z dużymi spółkami zatrudniającymi setki pracowników, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Jesteśmy po to, żeby w teorii i praktyce wspomagać klientów w radzeniu sobie z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, jakie stwarza współczesna rzeczywistość biznesowa, administracyjna i środowiskowa.

  Jesteś zainteresowany?
  Porozmawiajmy!
  Imię i nazwisko
  E-mail
  Numer telefonu