Określamy przejrzyste zasady współpracy

W każdym obszarze naszych działań kierujemy się celem, jakim jest pomoc naszym klientom w rozwoju i umożliwienie im czynienia świata lepszym miejscem.

Bardzo mocno wierzymy, że osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko poprzez zaangażowanie pracowników klienta i partnerskie zasady komunikacji i współpracy.

  1. Każdy projekt rozpoczyna się od bezpłatnych konsultacji z doradcą.
  2. Zespół projektowy ma wsparcie szerokich kompetencji eksperckich wszystkich naszych doradców.
  3. Na początku określamy cel, reguły oraz zasady współpracy, gwarantujące efektywność.
  4. Uzgadniamy, jakie warunki muszą zaistnieć, by daną pracę udało się wykonać w określonym czasie i na odpowiednim poziomie.
  5. Wspólnie z naszym klientami definiujemy kryteria odbioru projektu w zakresie jakości i satysfakcji współpracy.
  6. Nasi doradcy skupiają się nie tylko na realizacji celu projektu, ale również na motywacji zespołu klienta i rozwoju ich kompetencji zawodowych.
  7. Za każdym razem umawiamy się z klientem na wspólny „kodeks współpracy” dotyczący zaangażowania, wartości i kultury pracy oraz komunikacji.
  8. Przejrzyście rozmawiamy o kosztach projektu.

Strategia & finanse

Dokąd zmierza moja firma? Kim chcemy się stać w perspektywie 3-5 lat? Gdzie powinienem skupić moje wysiłki? Jak sfinansować rozwój? Skąd pozyskać kapitał?

Oferujemy usługi doradcze mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego stabilny rozwój.

Więcej

Zarządzanie & raportowanie ESG

Jak pójść drogą zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem celów wyznaczonych przez ONZ? Jak dostosować się do nowych norm, zasad i obowiązków z uwzględnieniem krajowych i unijnych regulacji prawnych? Jak zintegrować podejście ESG ze strategią biznesową mojej firmy?

Pomagamy organizacjom znaleźć własne – unikatowe podejście do zrównoważonego rozwoju, wyznaczać cele oraz opracowywać plany poprawy wyników ESG.

Więcej

Wsparcie operacyjne

Jak uwolnić wartość z operacji i uczynić je istotnym elementem przewagi konkurencyjnej? Jak wprowadzić zmianę w firmie?

Wdrażamy unikalne połączenie specjalistycznej wiedzy branżowej i operacyjnej, aby zapewniać namacalny, trwały wpływ na cały łańcuch wartości i przyspieszyć osiąganie wyników.

Więcej

Audyty

Jakie czynniki hamują wzrost Twojej firmy? Jak poprawić efektywność Twojego zespołu?

Odkryjemy, co może działać lepiej w Twojej firmie i gdzie kryją się największe, niewykorzystane szanse na jej wzrost.

Więcej

Innowacja i AI

Jak wprowadzać w firmie sztuczną inteligencję i wspierać procesy decyzyjne wykorzystując AI? Skąd czerpać przełomowe pomysły?

Wesprzemy Twoją organizację w wykorzystaniu tej przełomowej technologii i opracujemy szczegółowy plan jej implementacji.

Więcej

Rozwój Kadry Menedżerskiej

Czy zespół, z którym zacząłem współpracę, daje mi gwarancję dalszego rozwoju biznesu? Jak ma wyglądać struktura organizacyjna mojej firmy i jaka jest w niej moja rola?

W zależności od potrzeb organizacji łączymy wiedzę z różnych obszarów w jeden kompleksowy program rozwojowy. Wspieramy naszych klientów w diagnozowaniu potrzeb i określaniu celów i projektujemy rozwiązania.

Więcej

Jak pomogliśmy naszym klientom

Współpraca z zespołem doradców przyniosła blisko 4-krotny wzrost przychodów, do ponad 1,6 mld PLN oraz wdrożenie programu optymalizującego koszty, co pozwoliło na średnioroczny wzrost zysku netto o 100%.

Bartłomiej Glinka, CEO GRUPA OMIDA

Wdrożenie Mapy Strategii umożliwiło stworzenie długofalowego planu rozwoju i wzrostu, zakładającego 26-krotny wzrost przychodów w ciągu 4 lat, oraz pozyskanie 1,5 mln PLN grantu EU na rozwój nowego produktu.

Błażej Abel, CEO Landingi

Po opracowaniu strategii wzrostu, zarząd przyjął ambitny plan zakładający dwukrotny wzrost przychodów i zysków w ciągu 5 lat. Wdrożono nową strukturę organizacyjną i powołano zespół M&A w celu poszukiwania atrakcyjnych możliwości fuzji i przejęć spółek.

Dobrosława Snarska-Pełka, CFO Burda Media Polska

Zarząd zlecił opracowanie strategicznego biznes planu oraz proces pozyskania kapitału na rozwój spółki. Wybraliśmy scenariusz, w którym fundusz Private Equity przejął większość udziałów w spółce. Po trzech latach od inwestycji, spółka została przejęta przez inwestora branżowego z Azji za 123 mln EUR, co oznacza wzrost o około 500%.

Janusz Arent, CEO Novago

Zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usług Inventity po przeczytaniu książki „Growing Pains”. Współpraca przebiegła sprawnie dzięki wyczuciu branży, wizjonerskiemu podejściu i umiejętności współpracy z zespołem. Dzięki realizacji strategii opracowanej przez Doradców, osiągnęliśmy 18,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 roku (wzrost o 35% r/r), przy marży operacyjnej EBITDA na poziomie 7,5%.

Łukasz Dojka, CEO & Łukasz Nowakowski, CFO Xtreme Fitness Gyms

Jestem bardzo zadowolony z procesu planowania strategii, który zaproponowało Inventity. Bardzo cenię zaangażowanie kluczowej kadry menedżerskiej wokół zdefiniowanych celów i inicjatyw. Obecnie kontynuujemy współpracę z Doradcami przy wdrażaniu zaprojektowanej strategii.

Konrad Pianko, President Central and Eastern Europe ArjoHuntleigh Polska

Współpraca z Inventity na każdym polu wzmocniła siły organizacji i przyczyniła się do zmniejszenia liczby pożarów oraz poprawy komunikacji. W strategii zakładaliśmy 5-krotny wzrost przychodów i rentowności, a teraz jesteśmy gdzieś w połowie drogi.

Tomasz Wójcik, CEO Izodom 2000 Polska

Uczestniczyłem w korporacjach w wielu projektach strategicznych, prowadziły do niczego. Nie sądziłem, że tyle osiągniemy w trakcie tych warsztatów.

Robert Tkaczuk, Prezes Zarządu ZGM Zębiec