Studium przypadku

Spółka jest deweloperem wieloplatformowych gier wideo. Podstawowym obszarem kompetencji jest tworzenie gier wideo, tj. proces opracowywania produktu od etapu stworzenia koncepcji aż do wersji gotowej do sprzedaży. Spółka oferuje gry wideo na wiele platform sprzętowych, w tym na komputery PC i Mac, stacjonarne oraz mobilne konsole gier wideo, smartfony i tablety.

Końcowym odbiorcą produktów spółki są gracze korzystający z powyższych platform sprzętowych. Sprzedaż produktów Spółki odbywa się niemal w 100% w dystrybucji cyfrowej. Zarząd zwrócił się z pytaniem do Inventity o sprawdzenie jej modelu biznesowego, aby zapewnić bezpieczeństwo dalszego wzrostu oraz zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu kolejnych tytułów gier, przygotowywanych przez spółkę.

Doradcy Inventity dokonali kompleksowej analizy sytuacji spółki za pomocą metodyki Growing Pains®. Dzięki wystandaryzowanym narzędziom porównano sytuację spółki z kilkuset podmiotami działającymi na rynku polskim i kilku tysiącami na świecie. O ile w zakresie produktowym i rynkowym spółka posiadała ponadprzeciętne kompetencje, o tyle w obszarze systemów zarządczych i operacyjnych zidentyfikowano istotne luki, stanowiące bariery rozwoju spółki. Następnie, doradcy Inventity wspólnie z Zarządem i pracownikami opracowali rekomendacje usprawnień. Konieczne stało się zbudowanie profesjonalnych systemów zarządzania, aby stworzyć stabilne podstawy dalszego rozwoju.

Spółka rozwija się dynamicznie przy bardzo wysokiej rentowności. Szybko rośnie też zespół, który jest profesjonalnie zarządzany dzięki wdrożonym narzędziom oraz partycypuje w tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwojowej. Spółka dywersyfikuje swoje przychody dzięki nowym kanałom dystrybucji i działalności wydawniczej. Wartość Spółki urosła ponad dwukrotnie w przeciągu roku od zakończenia projektu, oferując jedne z najwyższych na polskim rynku zwroty dla inwestorów.