Studium przypadku

Branża: Gamingowa

Raport kwartalny 11 bit studios za I-III kwartał 2022 roku | StrefaInwestorow.pl

11 bit studios SA to deweloper multiplatformowych gier sprzedawanych na całym świecie. Spółka działa w modelu niezależnym, zajmując się każdym etapem tworzenia gier samodzielnie – od produkcji, przez marketing, po dystrybucję w sklepach cyfrowych. Najbardziej znane gry to: Anomaly i This War of Mine. Oprócz produkcji gier grupa zajmuje się również wydawaniem gier zewnętrznych indie deweloperów oraz prowadzi internetową platformę sprzedaży gier innych producentów gamesrepublic.com.

Zarząd firmy poszukiwał sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa dalszego wzrostu oraz zwiększenia szans na sukces kolejnych tytułów gier.

Doradcy Inventity przeprowadzili kompleksową analizę sytuacji spółki przy użyciu metodyki Growing Pains®, która porównała sytuację firmy z innymi podmiotami na rynku polskim i światowym. Zidentyfikowano luki w obszarze systemów zarządczych i operacyjnych, które stanowiły bariery dla rozwoju firmy. Następnie, wraz z Zarządem i pracownikami firmy, opracowano rekomendacje usprawnień, w tym budowanie profesjonalnych systemów zarządzania.

Spółka rozwija się dynamicznie, przy bardzo wysokiej rentowności i szybko rosnącym zespole. Dzięki wdrożonym narzędziom i strategii rozwojowej, spółka dywersyfikuje swoje przychody. Wartość firmy urosła ponad kilkukrotnie od zakończenia projektu, oferując jedne z najwyższych na polskim rynku zwrotów dla inwestorów.

Spółka dzięki usprawnieniom organizacyjnym i wdrożeniu profesjonalnych systemów zarządzania zwiększyła swoje szanse na dalszy sukces oraz osiągnęła znaczny wzrost wartości dla inwestorów.