0
Sytuacja Klienta

Park Naukowo-Technologiczny jest wiodącym w Polsce wyspecjalizowanym ośrodkiem w zakresie komercjalizacji technologii i rozwoju innowacyjnych firm, w szczególności w obszarze chemii, biotechnologii i technologii informatycznych, działającym przy jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce.
Naukowcy i osoby zarządzające Parkiem stanęły przed zadaniem przyspieszenia procesu wdrażania i komercyjnego zastosowania przełomowych technologii i wyników prowadzonych w ramach uczelni badań poprzez powołanie inkubatora przedsiębiorczości.

Rozwiązanie Inventity

Doradcy Inventity dokonali krytycznej analizy i weryfikacji powstających koncepcji biznesowych na bazie wytworzonych technologii i patentów. Następnie, przez 2 lata pracowali nad przygotowaniem wytypowanych 30 pomysłów do uplasowania na rynku oraz wyskalowania działalności biznesowej w ramach specjalnie powołanych do tego spółek (spin offów). Przeprowadzono szereg analiz rynkowych, technologicznych oraz biznesowych. Poprzez warsztaty, doradztwo oraz mentoring podmioty te zyskały odpowiednie przygotowanie oraz narzędzia aby uruchomić oraz rozwijać z powodzeniem działalność biznesową.

Rezultaty

Powstało 13 innowacyjnych podmiotów na bazie wyspecjalizowanych technologii w obszarze chemii, biotechnologii oraz IT. Firmy zostały przygotowane produktowo ale przede wszystkim zbudowano w nich odpowiednie systemy zarządcze, które pozwalają im rosnąć i skalować działalność. Oprócz początkowego zasilenia w kapitał na rozruch poprzez inkubator, dla części spółek pozyskano dodatkowy kapitał (w tym inwestorów branżowych będących liderami rynkowymi w swoich dziedzinach).