Studium przypadku

Branża: Nauka/Technologia

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, jeden z wiodących ośrodków w Polsce w zakresie komercjalizacji technologii i rozwoju innowacyjnych firm.

Przyspieszenie procesu wdrażania i komercyjnego zastosowania technologii oraz wyników badań prowadzonych w ramach uczelni poprzez powołanie inkubatora przedsiębiorczości.

Doradcy Inventity przeprowadzili analizę i weryfikację powstających koncepcji biznesowych na bazie wytworzonych technologii i patentów. Następnie, przez 2 lata pracowali nad przygotowaniem wytypowanych 30 pomysłów do uplasowania na rynku oraz stworzeniem 13 innowacyjnych podmiotów (spin offów), wykorzystujących wyspecjalizowane technologie w obszarze chemii, biotechnologii oraz IT. Poprzez warsztaty, doradztwo oraz mentoring podmioty te zyskały odpowiednie przygotowanie oraz narzędzia, aby uruchomić oraz rozwijać z powodzeniem działalność biznesową.

Powstało 13 innowacyjnych podmiotów na bazie wyspecjalizowanych technologii w obszarze chemii, biotechnologii oraz IT. Firmy zostały przygotowane produktowo, ale przede wszystkim zbudowano w nich odpowiednie systemy zarządcze, które pozwalają im rosnąć i skalować działalność. Oprócz początkowego zasilenia w kapitał na rozruch poprzez inkubator, dla części spółek pozyskano dodatkowy kapitał (w tym inwestorów branżowych będących liderami rynkowymi w swoich dziedzinach).

Park Naukowo-Technologiczny uzyskał wartościowe narzędzia oraz wsparcie w procesie komercjalizacji technologii i wyników badań prowadzonych w ramach uczelni, co przyspieszyło wdrażanie ich na rynek. Powołanie inkubatora przedsiębiorczości i stworzenie 13 innowacyjnych podmiotów pozwoliło zwiększyć potencjał biznesowy Parku oraz przyczyniło się do rozwoju i wzrostu innowacyjnych firm w Polsce.