Studium przypadku

Spółka jest jedną z największych światowych firm mediowo-technologicznych, która prowadzi swoją działalność w 17 krajach. Zatrudnia 3500 pracowników i posiada 350 brandów medialnych.

W Polsce Spółka obecna jest od ponad 25 lat, zarządza 20 platformami internetowymi, jest producentem eventów i programów telewizyjnych oraz właścicielem wydawnictwa Custom Publishing.

Z uwagi na dynamicznie rosnącą konkurencję ze strony amerykańskich firm mediowo-technologicznych Spółka zwróciła się z pytaniem do Inventity o wsparcie w sformułowaniu strategii rozwoju w Polsce i Czechach oraz zbudowanie mocnego modelu organizacyjnego pozwalającego na dalszy wzrost przychodów i marży.

Doradcy Inventity wykorzystując metodykę Growing Pains® wykonali diagnozę Barier Wzrostu oraz Efektywności Organizacyjnej spółki.

Następnie, z kluczową kadrą menedżerską przeprowadzili serię warsztatów oraz analiz strategicznych i operacyjnych.

W efekcie prac powstał Plan Strategicznego Rozwoju Spółki określający fundament rozwoju oraz szczegółowe plany operacyjne do realizacji.

Efektem prac zespołu projektowego było: zdefiniowanie strategii firmy, zbudowanie skutecznego systemu planowania strategicznego oraz zaprojektowanie struktury organizacyjnej wraz z definicją ról i zasadami zarządzania (Strategy-to-Execution governance).

W rezultacie prac doradczych zarząd spółki przyjął ambitną strategię wzrostu zakładającą dwukrotny wzrost przychodów i zysków w okresie 5 lat. Wdrożył nową strukturę organizacyjną wspierającą realizację wyznaczonych kierunków oraz powołał zespół M&A w celu poszukiwania atrakcyjnych możliwości fuzji i przejęć spółek w obszarach o wysokim priorytecie.