Studium przypadku

Branża: Media/ Technologia

Burda Media Polska jest największą firmą mediową w obszarze lifestyle w Polsce i liderem w kluczowych kategoriach tematycznych mediów dla kobiet: moda, uroda, luxury & lifestyle, podróże i kulinaria. Inspirację czerpiemy z pracy w międzynarodowym środowisku. Jest częścią Burda International, która jest obecna na 14 rynkach i reprezentuje zagraniczne działania mediowo-technologicznego koncernu Hubert Burda Media. Burda International zatrudnia 2 400 osób i jest właścicielem 250 marek medialnych na świecie.

W związku z dynamicznie rosnącą konkurencją ze strony amerykańskich firm mediowo-technologicznych, Spółka zwróciła się do Inventity o wsparcie w sformułowaniu strategii rozwoju w Polsce i Czechach oraz zbudowanie mocnego modelu organizacyjnego pozwalającego na dalszy wzrost przychodów i marży.

Doradcy z Inventity wykorzystali metodologię Growing Pains® do przeprowadzenia diagnozy Barier Wzrostu oraz Efektywności Organizacyjnej spółki. Następnie, wraz z kluczową kadrą menedżerską przeprowadzili serię warsztatów oraz analiz strategicznych i operacyjnych. W efekcie powstał Plan Strategicznego Rozwoju Spółki określający fundament rozwoju oraz szczegółowe plany operacyjne do realizacji. Doradcy Inventity uczestniczyli bezpośrednio we wdrażaniu Strategii, budując Project Management Office (PMO) i nadzorując wdrożenie portfela kilkunastu kluczowych projektów strategicznych.

Zdefiniowana została ambitna strategia wzrostu zakładająca dwukrotny wzrost przychodów i zysków w okresie 5 lat. Wdrożona została nowa struktura organizacyjna wspierająca realizację wyznaczonych kierunków oraz powołany został zespół M&A w celu poszukiwania atrakcyjnych możliwości fuzji i przejęć spółek w obszarach o wysokim priorytecie.

Spółka wdrożyła ambitną strategię rozwoju, nową strukturę organizacyjną a także skuteczny system planowania strategicznego.