Studium przypadku

Branża: Sprzedaż bezpośrednia

Welmax to firma z sektora sprzedaży bezpośredniej. Firma zaopatruje nie tylko klientów na poziomie krajowym, ale również zagranicznym.

Spółka potrzebowała wsparcia w określeniu optymalnej strategii rozwoju, w obszarach rynków działania jak i oferowanych produktów. Jednocześnie konieczne było poszukiwanie rozwiązań usprawniających działalność operacyjną oraz eliminacja nierentownych obszarów.

Doradcy Inventity przeprowadzili diagnozę spółki oraz przygotowali program rozwoju z wykorzystaniem metodyki Growing Pains®. Program obejmował opracowanie strategicznych założeń, zaprojektowanie programu zmian biznesowych, przygotowanie koncepcji usprawnień i strategii rozwoju oraz modelu wdrożenia działań.

Program przygotowany przez doradców Inventity przyniósł spółce wzrost przychodów oraz rentowności, co z kolei przyczyniło się do wzrostu wartości firmy. Dzięki eliminacji nierentownych obszarów i usprawnieniom w działalności operacyjnej spółka stała się bardziej efektywna i konkurencyjna.

Doradcy Inventity pomogli spółce w określeniu optymalnej strategii rozwoju oraz usprawnieniu działalności operacyjnej, co przyczyniło się do wzrostu przychodów oraz rentowności firmy. Spółka zyskała również nowe narzędzia i koncepcje, które pozwoliły na budowanie wartości w dłuższej perspektywie czasowej.