Studium przypadku

Branża: Produkcja i dystrybucja sprzętu medycznego

ArjoHuntleigh Polska to spółka globalnego dostawcy sprzętu medycznego umożliwiającego wspieranie mobilności w opiece nad pacjentami. Firma zatrudnia około 6,500 pracowników na całym świecie, a jej produkty i usługi są sprzedawane w ponad 100 krajach.

Zmiana strategii handlowej w celu zwiększenia sprzedaży do szpitali i innych podmiotów z segmentu healthcare oferowanego przez Firmę sprzętu medycznego.

Rozpoczęliśmy proces budowania strategii od badań diagnostycznych. Dzięki temu mogliśmy stworzyć hipotezy dotyczące dalszego rozwoju Firmy i zwiększania jej efektywności. Następnie, w trakcie warsztatów z kluczowymi menedżerami Klienta oraz doradcami Inventity, stworzyliśmy mapę strategii według międzynarodowej metodyki Growing Pains®. Dzięki diagnozie otoczenia zewnętrznego i wnętrza organizacji, sformułowaliśmy kluczowe cele dla Firmy na najbliższe 3 lata oraz sposób ich osiągnięcia poprzez stworzenie portfela inicjatyw strategicznych, zdefiniowanie osób odpowiedzialnych oraz czasu rozpoczęcia działań. Prowadzimy zarządzanie wdrożeniem całym portfolio projektów (PMO).

Stworzyliśmy jasną i gotową do operacjonalizacji strategię rozwoju organizacji. Wspieramy Firmę w procesie wdrażania strategii, co przynosi pozytywne skutki w postaci zwiększenia sprzedaży sprzętu medycznego do szpitali i innych podmiotów z segmentu healthcare, co było głównym wyzwaniem Klienta.

Nasze współpraca pozwoliła Klientowi na zdefiniowanie obszarów usprawnień i bólów wzrostowych, co umożliwiło opracowanie strategii rozwoju firmy i zwiększenie sprzedaży w segmencie healthcare. Klient zyskał większą efektywność operacyjną i rozwinął swoją działalność, co ma pozytywny wpływ na jego biznes i wyniki finansowe.