Studium przypadku

Branża: Marketing cyfrowy/e-commerce

Landingi powstały poprzez połączenie pasji do tworzenia produktów oraz zamiłowania do marketingu internetowego. Spółka aktualnie zajmuje czołową pozycję na rynku dostarczania rozwiązań wspierających firmy w marketingu cyfrowym i handlu elektronicznym. Dzięki swoim produktom dostarcza kompleksową obsługę dla marketerów cyfrowych, którzy mogą tworzyć, publikować i optymalizować strony docelowe, pop-upy i ścieżki sprzedaży, wspierane przez dedykowane usługi.

 

Spółka wzięła udział w programie Accelerate w Silicon Valley, gdzie przez ponad 4 miesiące pracowała nad modelem biznesowym. Cały program zakończył się dla inwestycją funduszu venture capital. Po powrocie do kraju, spółka zwróciła się do doradców Inventity o zweryfikowanie strategii dalszego rozwoju.

Doradcy Inventity wykorzystując metodykę Growing Pains® wykonali diagnozę Barier Wzrostu oraz Efektywności Organizacyjnej spółki. Następnie z kluczową kadrą menedżerską przeprowadzili serię warsztatów definiujących Mapę Strategii spółki. W efekcie prac powstał kompleksowy plan zwiększenia zdolności firmy do korzystania z możliwości rynkowych, obejmujący wskazanie celów w Kluczowych Obszarach Rezultatów, opracowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, modelu kompetencyjnego dla całej organizacji oraz nowej kultury organizacyjnej. Zidentyfikowano również dwa projekty strategiczne, rekrutowano osoby odpowiedzialne za wdrożenie tych celów oraz przygotowano budżet i model finansowy dla różnych wariantów finansowania.

W rezultacie prac doradczych, zarząd spółki przyjął ambitną strategię wzrostu zakładającą 26x wzrost przychodów w okresie 4 lat. Spółka we współpracy z doradcami Inventity pozyskała 1,5 mln PLN grantu EU na rozwój nowego produktu oraz pozyskała drugą rundę inwestycyjną od nowego funduszu venture capital.

Dzięki wsparciu doradców Inventity, spółka dostosowała swoją strategię do rynkowych możliwości i skutecznie zwiększyła swoją zdolność do korzystania z nich. Pozyskanie grantu i inwestycji od funduszu VC pozwoliły spółce na finansowanie rozwoju nowych produktów i dalszy wzrost.