Studium przypadku

Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług zarządzania odpadami. Firma posiada nowoczesną instalację przetwarzania odpadów o rocznej zdolności przerobowej 90 tys. ton w części mechanicznej i 34 tys. ton w części biologicznej, co znacznie zmniejsza ilość strumienia odpadów kierowanych na składowiska.

Podmiot stanął przed zadaniem dalszego umocnienia pozycji na rynku gospodarki odpadami w południowym regionie Dolnego Śląska.

Doradcy Inventity doradzali udziałowcom spółki pod kątem strategii wzrostu oraz pozyskiwania finansowania na rozwój. Wspólnie z zarządem i właścicielami opracowali strategię pozyskania kapitału na rozwój oraz przeprowadzili proces selekcji i negocjacji z inwestorami.

Rezultatem projektu była transakcja sprzedaży pakietu udziałów inwestorowi branżowemu, który jest spółką córką międzynarodowej grupy działającej w sektorze usług komunalnych i rozwoju infrastruktury (980 mln EUR EBITDA w 2014 r.). Po zakończeniu procesu sprzedaży spółka została włączona do struktur Grupy przejmującej. Była to pierwsza transakcja hiszpańskiego inwestora związana z procesem wejścia na polski rynek gospodarki odpadami.