Strategic Advisor

Agnieszka Pławińska

Agnieszka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży w biznesie farmaceutycznym. Większość kariery zawodowej rozwijała w Big Pharma (m.in.Sandoz, Valeant, MSD), gdzie przeprowadziła liczne wdrożenia, rebrandingi oraz zarządzała zdywersyfikowanymi portfelami leków RX, OTC, Suplementów Diety oraz Wyrobów Medycznych na wielu rynkach europejskich (region CEE).

Agnieszka jest doświadczonym, innowacyjnym menedżerem, i potrafi łączyć talenty marketingowe z pasją do wiedzy klinicznej i doskonałością operacyjną. Biegle przekłada wnioski z analizy rynkowej i wyniki badań konsumenckich na skuteczne strategie biznesowe. Potrafi angażować zespoły i jednostki tak, aby szukały nowych, niestandardowych rozwiązań. Agnieszka z łatwością komunikuje się ze wszystkimi departamentami i typami interesariuszy w organizacji. Potrafi nawiązywać trwałe relacje ze środowiskiem wpływowych klinicystów i angażować ich w projekty. Zwolenniczka szukania ciągle nowych sposobów komunikacji z klientem. Doskonale zna wszystkie elementy skutecznej organizacji: począwszy od logistyki, poprzez rejestrację, badania kliniczne, Market Access, PR, Business Development, aspekty kliniczne i marketingowe.

Obecnie zarządza i buduje struktury marketingowe w młodym biurze globalnego dostawcy sprzętu medycznego.

Uzyskała tytuł MBA na ESSEC i dyplom Lekarza Weterynarii na SGGW w Warszawie.