Strategic Advisor/CFA

Maciej Daciewicz

Maciej od ponad 20 lat związany jest z rynkiem kapitałowym i obszarem Corporate Finance. Dominującą częścią aktywności zawodowej była praca w obszarze inwestycji, zarówno na rynku publicznym, jak i na rynku VC.

Pracował w działach inwestycyjnych takich firm jak EVIP International, zaczynając od stanowiska konsultanta, zajmując się doradztwem strategicznym i finansowym, m.in. dla spółek planujących upublicznienie poprzez wejście na GPW. W Banku Pekao SA/UniCredito uczestniczył m.in. w realizacji dużych transakcji M&A. Pracując w funduszu emerytalnym PTE Ergo Hestia/Aegon odpowiadał za rekomendacje inwestycyjne na potrzeby zarządzania portfelem funduszu. Przez ostatnie 12 lat był zaangażowany w sektorze VC, odpowiadając za stworzenie ram organizacyjnych i prawnych oraz zainwestowanie środków o wartości 53 mln CHF (KFK) i 200 mln EUR (PFR Ventures) poprzez uruchomienie portfela funduszy VC. W ciągu działania KFK na polskim rynku pojawiło się 17 nowych funduszy VC, natomiast w ciągu dwóch lat, kiedy Maciej jako Dyrektor Inwestycyjny odpowiadał za inwestycje w Programie BridgeVC, uruchomiono 3 fundusze Corporate Venture Capital (CVC) o łącznej kapitalizacji ok. 300 mln PLN.

Maciej wchodził w skład Rad Nadzorczych i Komitetów Inwestycyjnych funduszy portfelowych. Jest posiadaczem certyfikatu CFA oraz absolwentem Programu MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył też Wydział Nawigacyjny w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®