Strategic Advisor

Wojciech Urban

Wojciech posiada ponad 24-letnie doświadczenie w bankowości w segmentach:  korporacyjnym, MŚP i jednostek sektora publicznego. Od 19 lat zarządza zespołami, w tym 13 lat sprzedażowymi.

Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu oceny i zarządzania ryzykami w działalności gospodarczej oraz strukturyzowania finansowania przedsiębiorstw na różnych etapach ich rozwoju i w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Utrzymując wieloletnie relacje z klientami z różnych branż i sektorów miał okazję brać udział zarówno w procesach dotyczących rozwoju przedsiębiorstw jak i ich restrukturyzacji. Przeprowadzał z sukcesami transakcje m.in. finansowania: handlu, inwestycji, zmian własnościowych, nieruchomości komercyjnych. Zdobycie tych doświadczeń jest wynikiem pracy jako Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Banku Pekao w Poznaniu, Dyrektor Departamentu Kredytów Korporacyjnych w Centrum Korporacyjnym w Banku BPH oraz Doradca i Analityk w Banku Handlowym w Warszawie. Obecnie zarządza Centrum Biznesowym Banku Ochrony Środowiska wspierającego zieloną transformację polskich firm.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®