Strategic Advisor

Adam Półgrabia

Adam to doświadczony menedżer, który specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu i adaptacji operacji do dynamicznych wymagań rynku, co skutkuje stabilnymi i opłacalnymi wynikami. Jego rola jako wpływowego lidera została potwierdzona przez znaczący wkład w rozwój struktur organizacyjnych i modeli biznesowych w renomowanych organizacjach takich jak iSMA CONTROLLI Group, Trias AVI Sp. z o.o., JW Projan Group, Sygnity Group, Softbank Group, Optimus Group i Inwar Group. Jego kompetencje obejmują zarządzanie strategiczne, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), marketing, sprzedaż, sektor hi-tech, zarządzanie talentami oraz finanse.

Adam wyróżnia się wybitnymi zdolnościami w planowaniu strategicznym, priorytetyzacji i syntezie informacji, co jest kluczowe dla podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Jego umiejętności przywódcze objawiają się w efektywnym budowaniu zróżnicowanych, wysokowydajnych zespołów, promując kulturę zaangażowania i odpowiedzialności.

Adama rozwój zawodowy opiera się na solidnych podstawach edukacyjnych. Posiada dyplom z Politechniki Łódzkiej w dziedzinie Elektroniki oraz ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w zakresie Zarządzania Rozwojem, Transferem, Użytkowaniem i Marketingiem Innowacji Technologicznych, a także studia z Integracji z Unią Europejską na Wyższej Szkole Technicznej i Ekonomicznej. Ukończył również Coaching Menedżerski na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.