Strategic Advisor

Dorota Wieczorek

Posiada ponad 25 – letnie doświadczenie projektowe i wdrożeniowe w międzynarodowych i polskich korporacjach (grupa kapitałowa mBank – we współpracy z Commerzbankiem, Sygnity, Raiffeisen Leasing, Sygma Bank, BGŻ BNP Paribas) oraz firmach mśp i dużych przedsiębiorstwach, a także w startupach.

Wieloletni dyrektor obszarów rozwoju organizacji, HR i controllingu w międzynarodowych strukturach bankowych, firmach mśp – prowadziła projekty strategiczne: wdrażała kanon wartości i programy zarządzania kulturą organizacyjną, opartą o wartości, controlling, systemy pomiaru i rentowności klientów, produktów, linii biznesowych, Activity Based Costing i narzędzia rachunkowości zarządczej oraz nowoczesne systemy HR (MBO, MBV, OKR, systemy ocen wyników, postaw i wartości), opracowywała i wdrażała strategie i polityki wynagradzania, tworzyła systemy wynagradzania, systemy premiowe i motywacyjne, prowizyjne, zarządzania wynikami – performance management, budżetowanie, realizowała projekty dostosowania struktur organizacyjnych do strategii, oparte o drabiny karier, definiujące ścieżki rozwoju i różnicowanie wynagrodzeń stałych i zmiennych, Employer Branding, oparte o EVP.

Prowadziła projekty sukcesji w firmach rodzinnych oparte o budowę nowych ról, definiowanie wartości kluczowych dla realizacji strategii i nowej kultury organizacyjnej oraz mapę organizacji, budżetowanie i pomiary obszarów rentownych, dochodowych klientów, produktów i usług. Zarządzała z sukcesem jako Dyrektor Generalny lub Operacyjny w firmach mśp, upraszczając i optymalizując dotychczasowe procesy.

Matematyk, absolwentka FTiMS Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom Studiów Podyplomowych z zakresu finansów i bankowości oraz MBA z zakresu zarządzania. Posiada certyfikaty: Project Management, CoachWise Essentials™, Controlling, Certyfikowany Interim Manager, Certyfikowany Doradca GROWING PAINS STRATEGY®.