Strategic Advisor

Mateusz Paprocki

Mateusz Paprocki od ponad 15 lat związany jest z branżą IT. Przechodził wszystkie szczeble kariery zaczynając od programisty, architekta rozwiązań do zarządzania operacjami i zespołami ludzi. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla klientów z różnych branż i firm różnej wielkości, od startupów po międzynarodowe korporacje. Obecnie odpowiada za operacje i finanse w 90-osobowym software house Neoteric. W trakcie swojej kariery miał na głowie „wiele czapek”, dzięki czemu dobrze rozumie wyzwania w praktycznie każdym obszarze działalności firmy i umie przedstawić zależności między nimi. Mateusz brał udział w tworzeniu 3 startupów od etapu opracowania i testowania koncepcji biznesowej do jej utrzymania i rozwijania. Doradzał wielu przedsiębiorcom w zakresie akceleracji PolandPrize. Od 2017 r. pracuje metodyką realizacji celów strategicznych Objectives and Key Results (OKR).

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.