Doradca strategiczny Jacek Przysada
Strategic Advisor

Jacek Przysada

Jacek zdobył ponad 25-cio letnie doświadczenie w budowaniu od podstaw, rozwoju i prowadzeniu technologicznych firm inżynierskich, kreowaniu potrzeb rynku w zakresie nowoczesnych technologii automatyzacji, budowy złożonych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii technologicznych oraz specjalizowanych maszyn. Jako współzałożyciel pełnił w nich funkcje zarządcze, a w ostatnich dwóch funkcję Dyrektora Generalnego (CEO).

Budując od zera takie firmy jak: Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO-ZAP, Bema Inżynieria Polska, teamtechnik Production Technology, odpowiadał za pozyskanie specjalistycznych zasobów inżynierskich, ekspertów montażu mechatroniki. Budował infrastrukturę poczynając od fundamentu firmy po systemy operacyjne i zarządcze dla potrzeb Project Managementu, kontroli finansowej rentowności projektów, budżetowania i kontrolowania przepływów pieniężnych, aż po kulturę organizacyjną z jej wartościami i motywacjami. Zarządzał organizacją powyżej 250 osób.

Dzięki wykształceniu technicznemu i ekonomicznemu łączył walory obu nauk, co umożliwiało osiągnięcie obrotów na poziomie 25 mln Euro i strukturę sprzedaży od 50% do nawet 90% eksportu do Europy, Ameryki i Azji. Rozwijając spółki, od ich powstania do osiągnięcia pozycji liderów na rynku krajowym i Europy Środkowo-Wschodniej, doświadczał i pokonywał osobiście problemy bólów wzrostowych, budowania i adaptacji strategii w oparciu o badania rynku, benchmarking, trendy technologiczne. Wyznaczał kierunki rozwoju, a także kwantyfikował realne wskaźniki ekonomiczne jako cele zarządcze. Uczestniczył czynnie w procesach M&A Spółek.

Jacek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, na której obronił również doktorat w branży automatyki i sterowania. Ukończył również studia ekonomiczne MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w formule międzynarodowej. Zdobył certyfikaty zawodowe w projektowaniu cyfrowych systemów sterowania. Komunikuje się w językach: polskim, angielskim, niemieckim. Jest czynnym instruktorem karate Shotokan.
Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®