Strategic Advisor

Wojciech Wąsik

Wojciech posiada ponad 13-letnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania, IT, digitalizacji procesów, bezpieczeństwie informacji i zarządzaniu. Pracował zarówno w środowisku startupowym, gdzie odpowiadał za rozwój i wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, jak i w wiodącej polskiej grupie specjalizującej się w integracji systemów i rozwiązań dla sektora przemysłowego. Swoją karierę rozpoczynał od stanowisk technicznych i inżynierskich, szybko obejmując odpowiedzialność za zarządzanie zespołem, projektem, oddziałem, a w ostatnich latach – zarządzaniem strategicznym. W tej organizacji odpowiada za opracowanie i realizację strategii digitalizacji procesów i zwiększenia skalowalności grupy, strategię i politykę bezpieczeństwa informacji, strategię M&A (krajową i międzynarodową), a także za szereg inicjatyw związanych z poprawą efektywności organizacyjnej. Zarządza budżetami działów IT, Digital, Information Security oraz M&A, a także koordynuje pracę i projekty 5-osobowego zespołu oraz 5-10 dostawców zewnętrznych. Realizował szereg projektów digitalizacji procesów, wdrażania usprawnień i zmian organizacyjnych oraz procesowych, jak również prowadził procesy akwizycji oraz integracji spółek technologicznych i usługowych.

Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej. Studiował także Zarządzanie w IT na AGH w Krakowie oraz Executive MBA na IE Business School w Madrycie. Posiada certyfikację zarządzania projektami PMP.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®.