Strategic Advisor

Andrzej Serewko

Doświadczony menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na wysokich stanowiskach kierowniczych. Przez 30 lat pracował w Hewlett-Packard Polska w tym 10 lat na stanowisku Dyrektora Serwisu ds. Operacyjnych kierując ponad 300 osobowym zespołem oraz 10 lat kierując międzynarodowym zespołem serwisowym, będąc odpowiedzialnym za region CERTA (Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja, Turcja, Afryka i Bliski Wschód). 

Posiada duże doświadczenie w kierowaniu dużymi organizacjami w tym międzynarodowymi, a w szczególności we wprowadzaniu zmian i reorganizacji, mających na celu zwiększenie dochodowości jak również zwiększenie jakości dostarczanych usług. 

Jego wysokie kompetencje menedżerskie podbudowane są intensywnymi programami szkoleń Leadership w Hewlett-Packard zorientowanymi na osiąganie celów biznesowych przy jednoczesnym budowaniu i pielęgnowaniu kultury organizacyjnej na najwyższym poziomie. 

Andrzej uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Lubelskiej oraz dyplom “Diploma in Management“ w Lubelskiej Szkole Biznesu & University of Lancashire.  

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®