Strategic Advisor

Anna Szymczak

Anna od ponad 10 lat swoje doświadczenie buduje w obszarze zarządzania innowacjami. Wspiera organizacje w tworzeniu strategii budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o technologię oraz w komercjalizacji innowacji.

Współpracuje i nabywa doświadczenie zarówno ze startupami jak i dojrzałymi organizacjami. Od 2016 roku związana z branżą MedTech. Pełniła funkcję, m.in. Dyrektora Operacyjnego w Infermedica Sp. z o.o., startupie, który do 2022 pozyskał ponad 120 mln zł finansowania na rozwój technologii wspierającej diagnostykę pacjenta w oparciu o AI. W latach 2017-2020 związana ze spółką Telemedycyna Polska S.A., której głównym udziałowcem była Grupa Neuca. W roli Prezes Zarządu odpowiadała za transformację biznesu, budowę nowej strategii rozwoju, w tym uruchomienie nowych kanałów i modeli sprzedaży. Podjęte działania znalazły swoje pozytywne odzwierciedlenie we wskaźnikach finansowych oraz adaptacji zwinnej kultury organizacyjnej.

Ania posiada bogate doświadczenie w tworzeniu nowych przedsięwzięć typu New Venture, procesów lean oraz marketingu cyfrowego.

Wierzy, że o długotrwałym sukcesie firmy decyduje kultura organizacyjna, jej klient, którego doświadczenia budowane są w oparciu o wymianę wartości z szerszym ekosystemem interesariuszy oraz zwinne procesy zachodzące wewnątrz organizacji.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®