Doradca strategiczny Przemysław Wasilewski
Managing Partner

Przemysław Wasilewski

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Pełnił role m.in. Dyrektora Kontrolingu Grupy Kapitałowej, Szefa Relacji Inwestorskich, Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, Wicedyrektora Skarbu w dużych grupach kapitałowych, spółkach notowanych na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Frankfurcie.

Tworzył i zarządzał procesami raportowania zarządczego, finansowego oraz niefinansowego, prognozowania krótko i długoterminowego oraz budżetowania w organizacjach o skali od kilku milionów złotych do kilkudziesięciu miliardów obrotu rocznie. Współzarządzał od strony emitenta dwoma udanymi projektami IPO o wartości ponad 6 mld złotych, projektami pozyskania finansowania dłużnego, transakcjami M&A.

Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w spółkach z branży usług budowlano-inżynieryjnych, energii odnawialnej oraz w światowej klasy profesjonalnym klubie sportowym.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz IESE Business School – University of Navarra. Ukończył również szereg szkoleń i kursów z zakresu strategii, zarządzania, komunikacji i finansów, m.in. na MIT/Sloan oraz Wharton. Posiada dyplom potwierdzający złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®