Strategic Advisor

Bogdan Szyc

Bogdan Szyc to doświadczony lider biznesowy, z ponad 25-letnim operacyjnym doświadczeniem w sektorze B2B, szczególnie w obszarach energetyki, produkcji, Testing Inspection & Certification oraz polskich firm rodzinnych. Pełnił funkcje zarządzające w różnych obszarach biznesu, tworząc strategie inwestycyjne i rozwojowe oraz realizując cele transformacyjne w różnych strukturach właścicielskich.

Jego główną specjalizacją jest transformacja firm w procesach sukcesyjnych, w tym budowanie wartości przedsiębiorstw w celu przygotowania ich do sprzedaży, M&A oraz emisje obligacji w celu pozyskania kapitału na inwestycje. Bogdan realizował także projekty inkorporacji polskich firm w struktury globalnych lub europejskich koncernów.

W ostatnim projekcie (2021-2023) przeprowadził przebudowę prywatnej firmy na oddział zachodniej firmy, której właścicielem jest fundusz finansowy. Wcześniej pełnił funkcję CEO w grupie J.S. Hamilton Polska oraz zajmował kluczowe stanowiska w SGS Polska, Grupie LOTOS i innych międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Bogdan Szyc ukończył Wydział Chemiczny na Politechnice Gdańskiej, posiada tytuł Magistra Inżyniera. Jest również Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®