Szkolenie ESG

Raportowanie ESG. Jak wybrać dobre szkolenie?

Raportowanie ESG jest bardzo ważne. Samo zdobycie informacji na temat ESG i zrównoważonego rozwoju może być wystarczającą motywacją, ale ważniejsze jest to, w jaki sposób możemy te informacje wykorzystać. Widzimy kilka podstawowych celów, jakie stawiać można przed dobrym szkoleniem.

Szkolenia z ESG. Czym kierować się przy wyborze?

Zapoznanie się z tematem

Mówiąc o zrównoważonym rozwoju i ESG poruszamy mnóstwo zagadnień – od emisji gazów cieplarnianych przez mikroplastik i zanieczyszczenie hałasem, po lukę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami oraz nieświadome uprzedzenia algorytmów uczenia maszynowego.

Jest to z pewnością duża trudność i bariera dla firmy rozpoczynającej podróż w stronę świadomego zarządzania zrównoważonym rozwojem. Nie trzeba być ekspertem w każdej z tych dziedzin, to pozostawmy… ekspertom. Ale podstawy, założenia i kluczowe pojęcia powinni znać wszyscy. Dobre szkolenie dostarczy właśnie odpowiednią dawkę wiedzy.

Należy znaleźć złoty środek pomiędzy szczegółowością przekazywanych informacji a ich rzeczywistą użytecznością dla uczestników.

Zrozumienie wyzwań regulacyjnych

Wielkim problemem dla osób dopiero poznających ESG i zrównoważony rozwój jest przebicie się przez początkowo niezrozumiałe skróty, nazwy i definicje przepisów, które będziemy za chwilę musieli wykonywać. Ba! Czasami problemem może być nawet znalezienie tekstów regulacji, które nas obowiązują.

Poczucie zagubienia, niepokój, być może nawet rezygnacja to jak najbardziej uzasadnione uczucia i były one udziałem każdego specjalisty od zrównoważonego rozwoju. Kogo z nas nie rozbolała głowa, gdy się zastanawialiśmy po raz pierwszy czym różni się NFRD od CSRD, a te z kolei od SFDR (to nie pomyłka, że ostatnie literki są w innej kolejności) i jak to się ma do CSDDD (tak, trzy D to też nie pomyłka)?

A jak raportowanie CDP czerpiące z TCFD może nam pomóc, przygotowując SBTi? Moglibyśmy popisywać się dalej znajomością skrótów, ale czytelnik już chyba wie, co chcemy przekazać.

Prawda jest taka, że cały system regulacji i ram raportowania jest… prosty. Może być skomplikowany, jego wdrożenie pracochłonne, ale przepisy są w większości przypadków logiczne, dość przyzwoicie napisane i co do zasady sensowne (pozdrawiamy autorów polskich przepisów podatkowych).

Wystarczy tylko przejść przez kilka pierwszych metrów drogi, a okaże się, że mgła się rozwieje, a przed nami nie rozpościera się przerażająca dżungla pełna krwiożerczych bestii, lecz zwyczajny miejski park z alejkami wysypanymi jasnym piaskiem i oświetlającymi skrzyżowania latarniami. Potrzebujemy tylko dobrego przewodnika, który nas tą drogą poprowadzi bez budowania niepotrzebnego napięcia. Regulacji zrównoważonego rozwoju nie ma co się bać, więc i nie ma co nimi straszyć.

Pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności

By poznać przepisy, wystarczy przeczytać kilkaset stron dokumentów źródłowych. Zajmie to czas, ale zaryzykujemy ponownie stwierdzenie, że nie będzie szczególnie trudne. Znacznie ważniejsze od samej znajomości reguł raportowania jest umiejętność odniesienia ich do praktycznych problemów, jakie w codziennej pracy spotykają zarządzający lub raportujący.

 • Jak zbudować model danych niefinansowych przystosowany do naszej struktury i naszych systemów?
 • Jak stworzyć proces zarządzania ryzykiem dostawców bez paraliżu działu zakupów?
 • Jak zbudować funkcję zrównoważonego rozwoju, która pomoże firmie działać na rynku, a nie będzie generować kosztów i problemów?

To przykłady rzeczywistych wyzwań, do sprostania którym znajomość regulacji jest niezbędna, ale niewystarczająca.

Promocja problematyki zrównoważonego rozwoju w firmie

Osoby zarządzające zrównoważonym rozwojem niekiedy zderzają się z niezrozumieniem wagi tematu w innych działach firmy. To też nie jest zaskakujące. Nagle w organizacji pojawiają się jacyś ludzie, którzy z niezrozumiałych przyczyn zabierają czas. Na dodatek jeszcze proszą o mnóstwo danych i informacji, i odciągają nas od „prawdziwej pracy „.

Zrównoważony rozwój i ESG to nie tylko regulacje. Koncentracja wyłącznie na raportowaniu i przestrzeganiu przepisów będzie tylko kosztem i rzeczywiście może przeszkadzać. Sztuką jest wykorzystanie nowego tematu, którym zaczyna zajmować się firma do poprawy jej pozycji konkurencyjnej. Ale, aby to zrobić, wszyscy w firmie powinni poznać podstawy – wówczas zaczniemy powoli nabywać tzw. cichą wiedzę, rozumieć o co chodzi klientom, gdy pytają nas o ślad środowiskowy w cyklu życia, dostrzegać szanse i ryzyka związane z lepszym zarządzaniem obszarem niefinansowym i jego relację do wyniku finansowego.

Dobre szkolenie, czyli takie, które będzie angażować uczestników i będzie zwyczajnie ciekawe pomoże specjalistom od zrównoważonego rozwoju wykonywać swoją pracę. Będą lepiej rozumiani w swojej firmie, a inni menedżerowie dostrzegą, że zrównoważony rozwój może pomóc, a nie przeszkadzać.

Ile czasu powinno trwać szkolenie ESG?

Podstawowe informacje wprowadzające w strategiczne aspekty jak i kluczowe wyzwania regulacyjne stojące przed firmami może z powodzeniem zamknąć się w 3-5 godzinach. Takie szkolenie rekomendujemy wszystkim menedżerom firmy i jej kluczowym pracownikom. Pozwala ono zrozumieć:

 • Dlaczego zrównoważony rozwój i jego raportowanie są ważne (spoiler: nie tylko dlatego, że wymagają tego regulacje)
 • Jak w praktyce wpłyną na zmiany w firmie
 • Co zrobić, by tych zmian dokonywać w sposób praktyczny i pragmatyczny

Z doświadczenia wiemy, że rozpoczęcie projektu wdrażania regulacji od takiego właśnie szkolenia ogromnie ułatwia dalsze prace.

Osobom bezpośrednio zaangażowanym w tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju lub raportowanie ESG polecamy dłuższe szkolenie lub nawet cykl szkoleń, poświęcone szczegółom wybranych tematów: przepisów dotyczących raportowania, metodyki obliczania śladu węglowego, zrównoważonych zakupów, zielonych finansów, społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju lub innych. O ile każdy menedżer musi wiedzieć, czym jest ślad węglowy, to już np. znajomość szczegółów standardu GHG Protocol może pozostać domeną osób rzeczywiście odpowiadających za pomiar i obliczenia. Z tego powodu szkolenie specjalistyczne powinno mieć bardziej charakter warsztatu, na którym uczestnicy rozwiązują praktyczne problemy związane ze swoim przedsiębiorstwem.

Raportowanie ESG. O co spytać dostawcę szkoleń

Jakie doświadczenie mają prowadzący?

Przygotować kilkadziesiąt slajdów na temat przepisów jest łatwo. Znacznie trudniej jest odnieść tekst regulacji do rzeczywistych wyzwań, które musimy pokonać w firmach. Dobry prowadzący szkolenie powinien posiadać praktyczną wiedzę i doświadczenie w obszarze zrównoważonego rozwoju, wykraczającą poza czysto prawniczą.

Najlepsi prowadzący mają za sobą pracę w korporacjach, na ich różnych szczeblach, przy rozwiązywaniu problemów, o których szkolą. Innymi słowy — można przeczytać książkę na temat łodzi i nawet coś się z niej nauczyć, ale nic nie zastąpi wspomnienia odcisków na dłoniach, których nabawiliśmy się, samodzielnie wiosłując.

Czy prowadzący znają się na sztuce raportowania?

Jeżeli naszym celem jest przygotowanie się do przepisów poświęconych raportowaniu, to kwalifikacje szkoleniowców są niezwykle ważne. Nie wystarczy znać przepisy, by móc dobrze raportować, nie wspominając już o uczeniu raportowania.

Te procesy zaczynają się na długo przed utworzeniem formatek i formularzy. Zbudowanie poprawnego i efektywnego modelu danych, jego walidacja oraz integracja z istniejącymi już w firmie rozwiązaniami wymaga doświadczenia i wiedzy z obszaru kontrolingu, raportowania finansowego, architektury systemów informatycznych i innych specjalistycznych obszarów. Na kolejnym etapie przygotowanie raportowania czy zewnętrznego czy wewnętrznego wymaga bardzo wysoko rozwiniętej świadomości biznesowej – by dane i informacje mogły służyć do podejmowania decyzji i w przejrzysty sposób wspierały zarządzających lub odbiorców sprawozdań. Aż wreszcie na sam koniec potrzeba jeszcze tego, by wszystko opisać, używając poprawnego i zrozumiałego języka (oj, trudna sztuka) i przy okazji opowiedzieć pewną historię.

Nie łudźmy się, że raporty niefinansowe będą czytane od deski do deski z zapartym tchem, ale jednak jakiś poziom atrakcyjności dla czytelnika powinny reprezentować. Na sam koniec trzeba jeszcze pamiętać, że raporty zrównoważonego rozwoju będą przeglądane przez audytorów — zarówno system raportowania, model danych, jak i cały proces raportowania musi uwzględniać specyfikę przyszłej pracy z biegłymi, np. w zakresie interakcji danych obszaru niefinansowego z modelami przygotowanymi na potrzeby testów na utratę wartości.

Czy szkolenie jest dostosowane do każdego klienta?

Ogólne zasady są wspólne dla wszystkich, ale każda branża ma swoje bardzo specyficzne wyzwania. Na inne elementy zrównoważonego rozwoju nacisk muszą położyć na przykład firmy produkcyjne – a wśród nich cementownie są zupełnie inne niż obróbka metalu – a na inne firmy usługowe lub właściciele nieruchomości.

Strategia rynkowa, intensywność konkurencji, koncentracja w branży, zasięg geograficzny, a nawet struktura własnościowa — każdy z tych elementów może wpływać na praktykę wypełniania obowiązków raportowych, nie wspominając już o strategii. Dobre szkolenie powinno być dostosowane do konkretnej sytuacji uczestników, a prowadzący powinni mieć odpowiednie doświadczenie. Wówczas raportowanie ESG stanie się łatwiejsze.

Nasze szkolenia

 • Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju
 • Regulacje i raportowanie ESG w praktyce
 • Zrównoważone finanse
 • Zrównoważone zakupy
 • Strategiczny wymiar zrównoważonego rozwoju
 • Zmiany klimatu, ryzyko klimatyczne i polityka dekarbonizacyjna

Raportowanie ESG i szkolenia. Co mówią nasi klienci?

Z ogromną przyjemnością chciałbym polecić firmę Inventity jako doskonałego partnera w zakresie szkoleń dotyczących ESG. Nasza agencja miała okazję współpracować z Inventity, która dostarczyła nam spersonalizowane szkolenie, kładąc nacisk na aspekty społeczne (S) oraz zarządzania (G) w kontekście ESG. Już od samego początku nasze zainteresowanie wzbudziły zaangażowanie i profesjonalizm, jakie prezentuje Inventity. Szkolenie zostało idealnie dostosowane do naszych potrzeb i specyfiki działalności naszej organizacji — Filip Katner, partner w agencji Pacyfika sp. z o.o.

Nasza firma miała zaszczyt współpracować z Inventity i skorzystać z usług szkoleniowych w obszarze ESG. Chcielibyśmy podkreślić, że byliśmy niezwykle zadowoleni z jakości i profesjonalizmu szkolenia, które dostarczyliście. Program szkoleniowy był starannie opracowany, dostosowany do naszych potrzeb i oczekiwań. Jego struktura była klarowna, a treści przekazywane podczas zajęć były rzetelne, aktualne i kompleksowe. Szkolenie było prowadzone przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie ESG, którzy wykazali się głęboką wiedzą i umiejętnością przekazywania istotnych informacji — Urszula Przegalińska-Kubik, wiceprezes zarządu Eko Energetyka.

 

Autor artykułu: Przemysław Wasilewski Certyfikowany Doradca GROWING PAINS STRATEGY®.

Doradca strategiczny Przemysław Wasilewski

Menedżer, ekspert w obszarach zarządzania finansami, rynku kapitałowego, komunikacji, strategii i zrównoważonego rozwoju.

Pełnił role m.in. Dyrektora Kontrolingu Grupy Kapitałowej, Szefa Relacji Inwestorskich, Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, Wicedyrektora Skarbu w dużych grupach kapitałowych, spółkach notowanych na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Frankfurcie.

Tworzył i zarządzał procesami raportowania zarządczego, finansowego oraz niefinansowego, prognozowania krótko i długoterminowego oraz budżetowania w organizacjach o skali od kilku milionów złotych do kilkudziesięciu miliardów obrotu rocznie. Współzarządzał od strony emitenta dwoma udanymi projektami IPO o wartości ponad 6 mld złotych, projektami pozyskania finansowania dłużnego, transakcjami M&A.