Nowe Przepisy Unijne – Koniec z Ekościemami i Zwodniczymi Informacjami o Produktach

W ostatnim głosowaniu Parlamentu Europejskiego, przyjęto dyrektywę mającą na celu zakończenie praktyk marketingowych wprowadzających konsumentów w błąd oraz poprawę transparentności w oznaczaniu produktów. Nowe regulacje skupiają się na zakazie ogólnych oświadczeń środowiskowych i wprowadzają restrykcje dotyczące etykiet ekologicznych.

Zakaz Pseudoekologicznego Marketingu

Europosłowie przyjęli dyrektywę większością 593 głosów za i 21 przeciw (14 posłów wstrzymało się od głosu). Wprowadzenie tych zasad ma chronić konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi, szczególnie dotyczącymi ekościem i sztucznego przedłużania życia produktów.

Precyzyjne Oznakowanie Produktów

Nowe przepisy mają na celu uproszczenie i uwiarygodnienie oznakowania produktów. Zakazane zostaną ogólne oświadczenia środowiskowe, a producenci będą musieli opierać się na oficjalnych systemach certyfikacji lub systemach wprowadzonych przez władze publiczne. Etykiety ekologiczne będą dostępne jedynie dla produktów spełniających konkretne kryteria.

Skupienie na Trwałości

Dyrektywa ma zachęcać producentów i konsumentów do skupienia się na trwałości produktów. Informacje dotyczące gwarancji będą teraz bardziej widoczne, wprowadzone zostanie jednolite oznaczenie produktów oferujących przedłużony okres gwarancji.

Zakazane Praktyki

Nowe przepisy zakazują producentom twierdzenia, że ich produkty nie mają wpływu na środowisko lub nawet mają wpływ pozytywny bez wiarygodnych dowodów. Dodatkowo, zakazane są praktyki takie jak nieprawdziwe oświadczenia o trwałości produktu czy sugestie wymiany materiałów zużywalnych przed faktyczną koniecznością.

Sprawozdawczyni Biljana Borzan powiedziała: „Przepisy te zmienią codzienne życie wszystkich Europejczyków! Odejdziemy od kultury wyrzucania, sprawimy, że marketing będzie bardziej przejrzysty i będziemy walczyć z przedwczesnym starzeniem się produktów.”

Kolejne Kroki

Dyrektywa musi teraz zostać zatwierdzona przez Radę, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wprowadzenie jej postanowień do prawa krajowego.

Nowa dyrektywa ma uzupełniać dyrektywę w sprawie oświadczeń środowiskowych, nad którą aktualnie pracują komisje Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa ta będzie bardziej szczegółowa – precyzyjniej określi warunki stosowania oświadczeń środowiskowych.

Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoją firmę! Skontaktuj sie z nami,jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego rozwoju.