Nowe zasady raportowania ESG: kogo dotyczą i jak się przygotować?

Wraz z wprowadzeniem dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), przedsiębiorstwa mają obecnie obowiązek raportowania kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem. Cel? Zwiększenie przejrzystości działań organizacji i promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywa ta zacznie od firm objętych już obowiązkiem raportowania zgodnie z dyrektywą NFRD (Non-Financial Disclosure Reporting Directive), obejmując kolejne przedsiębiorstwa w przyszłości.

Warto zadać sobie pytanie, czy mamy wystarczająco dużo czasu na skuteczne przygotowanie się do tego procesu, zwłaszcza jeśli dotąd nie podjęliśmy żadnych działań związanych z ESG czy społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Podmioty objęte raportowaniem

 

Proces Przygotowania Raportu Zrównoważonego Rozwoju

  • Przygotowanie do Raportowania i Edukacja Pracowników

Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie zespołu do procesu raportowania. Szkolenia zarządu i pracowników są kluczowe, aby zrozumieć wymagania dyrektywy CSRD i standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

  • Analiza Interesariuszy i Wstępna Ocena Tematów Istotnych dla Organizacji

Analiza interesariuszy identyfikuje kluczowe grupy społeczne związane z działalnością organizacji. Wyniki analizy są podstawą do dalszych działań.

  • Badanie Ankiety Interesariuszy i Poznanie, Które Tematy Są dla Nich Istotne

Opracowanie listy pytań na podstawie mapy interesariuszy i przeprowadzenie badań ankietowych pozwalają na pozyskanie bezpośrednich opinii na temat kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem.

  • Przeprowadzenie Oceny Podwójnej Istotności

Analiza oddziaływań, ryzyk i szans w kontekście finansowym pozwala na wyłonienie kluczowych obszarów istotnych dla organizacji.

  • Dobór Wskaźników ESRS do Zaraportowania

Na podstawie oceny podwójnej istotności opracowuje się listę tematów istotnych, a następnie dobiera odpowiednie wskaźniki ESRS.

  • Szkolenia Obszarowe dla Osób Dostarczających Dane

Szkolenia i konsultacje dla pracowników odpowiedzialnych za dostarczanie informacji do raportu, obejmujące aspekty ilościowe i jakościowe.

  • Wybór i Wdrożenie Narzędzia IT do Gromadzenia Danych

Wybór narzędzia ułatwiającego kompletowanie informacji, zwłaszcza przy standardach ESRS, które obejmują kilkaset punktów.

  • Analiza Udostępnionych Informacji pod Kątem Kryteriów Raportowania

Sprawdzenie danych pod kątem spełniania kryteriów standardów ESRS, z ewentualnymi konsultacjami ze specjalistami.

  • Redakcja Raportu, Uzupełnienia oraz Opracowanie Graficzne

Redakcja, uzupełnienie brakujących informacji i opracowanie graficzne, aby dokument był czytelny i atrakcyjny dla odbiorcy.

  • Zewnętrzny Audyt oraz Udostępnienie Raportu

Audyt raportu w celu potwierdzenia zgodności z dyrektywą CSRD i standardami ESRS, po którym organizacja może udostępnić raport.

 

Wprowadzenie obowiązku raportowania zrównoważonego rozwoju to wyzwanie, ale prawidłowe przygotowanie procesu może sprawić, że stanie się on efektywny. Pełny proces zajmuje średnio do 10 miesięcy, dlatego warto już teraz zacząć działać, aby mieć pewność, że mamy wystarczająco dużo czasu na kompleksowe przygotowanie się do raportowania zgodnie z nowymi zasadami.

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat raportowania ESG zgodnie z dyrektywą CSRD? Skontakuj się z nami!