Jak budować strategię ESG dla małych firm

Zarządzanie ESG staje się nowym standardem w biznesie i wyznacznikiem tego, jak odpowiedzialnie i świadomie prowadzona jest działalność firmy.

Jeśli nie zareagujesz na czas, na zaostrzające się trendy rynkowe i regulacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju Twoja firma może ponieść konsekwencje w postaci utraconych kontrahentów, zamówień publicznych, utrudnionego dostępu do kapitału, a nawet problemów z rekrutacją utalentowanych pracowników. Część z tych trendów już jest bardzo widoczna w innych krajach i lada moment zaczną one wywierać swój wpływ na działalność biznesową w Polsce.

Co to jest ESG i dlaczego już dziś warto przygotować firmę do wprowadzenia strategii

Skrótem ESG (Environmental Social Governance) obejmuje się zbiór wskaźników pozwalających na ocenę działalności firmy w kilku konkretnych aspektach: środowiskowym, społecznym i jakości zarządzania (ładu korporacyjnego).

W chwili obecnej raportowanie ESG jest jeszcze w dużej mierze nieobowiązkowe. Ale już wkrótce, w 2023 roku, stanie się wymogiem dla wszystkich dużych przedsiębiorstw1, wkrótce potem dla wszystkich spółek giełdowych, a ostatecznie dla wszystkich. Dlatego już dziś warto zacząć wdrażać praktyki i działania w obszarze ESG. 

Jeżeli odbiorcami Twoich usług są duże, zwłaszcza międzynarodowe, przedsiębiorstwa, to wkrótce może się okazać że Twój kontrahent poprosi Cię o szczegółową kalkulację Twoich emisji gazów cieplarnianych w ramach raportowania śladu węglowego w łańcuchu dostaw (tzw. Zakres 3) . Twoja firma będzie zobowiązana wykazywać że przestrzega najwyższych standardów w tym zakresie, a ich niespełnienie będzie równoznaczne ze wstrzymaniem współpracy, a nawet zerwaniem kontraktu. Logiczne jest aby z wyprzedzeniem zastanowić się nad procesami które zachodzą w firmie i zacząć śledzić najważniejsze wskaźniki np. ślad węglowy firmy.

Jak stworzyć i rozpocząć implementację strategii w organizacji

Celem strategii ESG jest zaplanowanie rozwoju firmy w oparciu o trzy podstawowe grupy mierzalnych wskaźników, wskazanie praktycznych rozwiązań, a także działań, które będą podejmowane celem zmniejszenia istniejących ryzyk.

Strategia ESG powinna być zintegrowana z całościową strategią przedsiębiorstwa, a jej cele powinny wspierać osiągniecie innych celów firmy.

Warto przy tworzeniu strategii odpowiedzieć sobie na poniższe pytania: 

  1. Gdzie jesteśmy? Wdrożenie strategii ESG wymaga uświadomienia sobie jaką firmą jesteśmy i czy mamy w firmie wartości, na których chcemy budować nasz rozwój.
  2. Gdzie chcemy być? Określamy cele do osiągnięcia.
  3. Jak to osiągnąć? Jak zamierzamy osiągnąć te cele z wykorzystaniem zasobów którymi dysponujemy.

Jak wyznaczyć cele

Wyznaczając cele warto skoncentrować się na istotnych obszarach działania firmy. Przy wyborze najtrafniejszych możemy posłużyć się standardami raportowania niefinansowego stworzonymi przez Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 

Ostatecznie, strategia ESG powinna być regularnie weryfikowana. Takie działania są bardzo potrzebne, bo uwiarygodniają firmę w planach rozwojowych, pokazując sukcesy, także i porażki. W ten sposób można transparentnie pokazywać nowe cele lub modyfikować dotychczasowe założenia biznesowe, pozostając cały czas na ścieżce swojego rozwoju i minimalizując ryzyko zarzutów o tzw. greenwashing.

Duża część działań będzie miała skutki w dalekiej przyszłości np. zmiany w kulturze organizacyjnej. Strategia może wykraczać poza zwyczajną strategię biznesową.

Można przyjąć długoterminowe cele, ale wcześniej trzeba przyjąć krótkie osiągalne działania. Każdy cel powinien być zracjonalizowany, z podziałem na cząstkowe etapy. Każda inicjatywa powinna być przypisana do osoby odpowiedzialnej za jej realizację.

Podsumowując, możemy wymienić 5 głównych etapów tworzenie planu ESG w organizacji:

  1. Wybór najważniejszych obszarów
  2. Pomiar poziomu wskaźników w wybranych obszarach
  3. Określenie celów
  4. Znalezienie i opracowanie sposobów na realizację celów
  5. Wykonanie strategii

Posiadanie planu na zrównoważony rozwój firmy to zatem obecnie rynkowy “must have”. To nie tylko misja na rzecz uniwersalnych wartości, ale też szansa by zwiększyć przewagę konkurencyjną.

Nie czekaj i świadomie zarządzaj obszarem ESG! Dowiedz się więcej->

 

1. Przypis numer jeden: Spełniających 2 z 3 kryteriów: zatrudnienie powyżej 250 osób, suma bilansowa większa od 20 mln EUR, przychody netto większe od 40 mln euro.

Wejdź na stronę naszego sklepu i zamów książkę „Wyzwania Wzrostu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację”! Do książki dołączamy darmową konsultację biznesową, podczas której pomożemy wstępnie zidentyfikować obszary o najsilniejszym potencjale wzrostu Twojej firmy.