Jak millenialsi zmieniają świat?

Dla pokolenia millenialsów liczą się takie hasła jak ład korporacyjny, społeczna odpowiedzialność czy dbałość o środowisko. To właśnie te zagadnienia mają największy wpływ na ich styl życia oraz decyzje (również te finansowe). Jak to wygląda w praktyce? Gdzie kończy się ideologia, a zaczyna biznes? A może do zmiany świata na lepsze konieczne jest połączenie obu tych dziedzin? Sprawdź!

Kim są millenialsi?

Aby zrozumieć istotę zagadnienia, warto najpierw uściślić, co dokładnie rozumiemy przez termin „millenialsi”. W ogólnym rozumieniu chodzi o pokolenie z przełomu XX i XXI wieku. Różne źródła podają tu jednak odmienne daty: według New York Times są to ludzie urodzeni w latach 1976-1990 r., ale w magazynie Times przeczytamy, że chodzi o lata 1980-2000. Niezależnie jednak od dokładnych ram czasowych, za millenialsów należy uznać osoby, które obecnie wspinają się po szczeblach kariery (często korporacyjnej) i z uwagi na dobrą sytuację finansową mają znaczący wpływ na swoje środowisko – zarówno społeczne, jak i zawodowe. Ponadto wyróżniają się one następującymi cechami:

  • żyją w globalnej wiosce,
  • swobodnie korzystają z technologii cyfrowych,
  • mają stały dostęp do informacji,
  • zwykle nie pamiętają „złych czasów”, jakimi w Polsce był PRL, a w innych krajach – okres zimnej wojny.

Wszystko to sprawia, że millenialsi bywają altruistyczni, a w swoich decyzjach finansowych często stawiają na sektor ESG.

Co to znaczy ESG?

Pod tym skrótem kryją się trzy wspomniane na wstępie elementy, a więc:

  • E – environment (środowisko),
  • S – social responsibility (społeczna odpowiedzialność),
  • G – corporate governance (ład korporacyjny).

Ideą ESG jest to, by biznes przynosił korzyści nie tylko natury ekonomicznej. Ma on również przysłużyć się lokalnej społeczności, szanować środowisko naturalne oraz nie dążyć do sukcesu finansowego kosztem najuboższych. Duży nacisk kładzie się zatem na sprawiedliwe wykorzystanie dóbr, umiejętne gospodarowanie zasobami i ochronę przyrody. Wszystkie te pozafinansowe kwestie mają ogromny wpływ na inwestycje millenialsów – a oni sami na świat, w którym żyją. Najdobitniej dowodzą tego liczby: w okresie od 2010 do 2020 roku wkład tej grupy w rozwój rynku zrównoważonych funduszy wyniósł aż 51,1 miliarda dolarów.

Dlaczego to dla nich ważne?

Każde pokolenie ma swoją Słuszną Sprawę. Dla millenialsów, którzy weszli na rynek w tym samym czasie, w którym akcje spółek ESG zaczęły trafiać na scenę finansową, takie wartości jak ład korporacyjny, dbałość o środowisko, czy społeczna odpowiedzialność stanowią naturalny cel, o który warto zabiegać. Łatwy dostęp do informacji oraz poczucie współtworzenia społeczności o zasięgu globalnym są dla przedstawicieli tej grupy głównymi punktami odniesienia: dają im poczucie sensu, wspólnoty oraz spełnienia.

Skala wpływu

Czy naprawdę ludzie uznawani za millenialsów, a więc mający obecnie pomiędzy 20 a 40 lat, mogą podejmować podobne decyzje? Przecież ich sytuacja zawodowa, a zapewne również życiowa, musi być odmienna? Okazuje się jednak, że w skali globalnej te różnice nie mają istotnego znaczenia. Z badań przeprowadzonych przez The Harris Poll na zlecenie CNBC Make It wynika, że aż co trzeci millenials często lub wyłącznie stawia podczas inwestowania na ESG. W odniesieniu do wcześniejszego pokolenia wyżu demograficznego, gdzie taką postawę deklaruje zaledwie 2%, jest to kolosalna różnica.

W dobrym klimacie

Najważniejszym czynnikiem spośród rynku ESG jest ten związany z pierwszą literą, czyli troska o środowisko naturalne – ze wspomnianych powyżej badań wynika również, że ponad 75 proc. starszych millenialsów uznało ocieplenie klimatu za istotne zagrożenie i kieruje się tą wytyczną podczas inwestowania i zakupów.

Co będzie dalej?

Czy, biorąc to wszystko pod uwagę, można stwierdzić, iż millenialsi rzeczywiście zmienią świat dzięki temu, że stawiają na ESG? Z całą pewnością odcisną na nim istotne piętno: ich decyzje mają przecież wpływ zarówno na firmy średniej wielkości, jak i na globalne koncerny. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska, należy się spodziewać, że oddziaływanie tego pokolenia na kształt rynków inwestycyjnych rzeczywiście będzie znaczące.

->> Dowiedz się więcej na temat ESG

Wejdź na stronę naszego sklepu i zamów książkę „Wyzwania Wzrostu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację”! Do książki dołączamy darmową konsultację biznesową, podczas której pomożemy wstępnie zidentyfikować obszary o najsilniejszym potencjale wzrostu Twojej firmy.